دوره و شماره: دوره 1381، شماره 255، بهمن و اسفند 1381 
3. وحى و نبوت در قرآن

آملى عبدالله جوادى


5. شرح دعاى کمیل

حسین انصاریان


6. نماز در سیره پیشوایان

اشتهاردى‏ محمد محمدى


11. یاد ها و خاطره ها

محمدحسن رحیمیان


15. عزت در قرآن

سید جواد حسینى