دوره و شماره: دوره 1378، شماره 219، بهمن و اسفند 1378 
6. اهل بیت درکلام شهیدان

تحقیق و پژوهش بنیاد شهید انقلاب اسلامى دفتر


8. حلم و خویشتن دارى

اشتهاردى‏ محمد محمدى