دوره و شماره: دوره 1380، شماره 243، بهمن و اسفند 1380 
3. شرح دعاى کمیل

حسین انصاریان


4. صبر و استقامت

اشتهاردى‏ محمد محمدى


6. یاد ها و خاطره ها

محمدحسن رحیمیان


15. پاسخ به پرسش ها 6

اشتهاردى‏ محمد محمدى