دوره و شماره: دوره 1389، شماره 199، فروردین و اردیبهشت 1389 
9. تفسیر سوره حشر

آملى عبدالله جوادى


13. چراغ سبز

محمدتقی رهبر


15. قدرت معنوى و قوت بدنى

زواره‏ غلامرضا گلى


16. قهرمان نهى از منکر

زواره‏ غلامرضا گلى


17. منافقین در کلام شهیدان

تحقیق و پژوهش بنیاد شهید انقلاب اسلامى دفتر


شماره‌های پیشین نشریه