دوره و شماره: دوره 1389، شماره 195، فروردین و اردیبهشت 1389 
12. عاقبت اندیشى

یزدى محمدتقى مصباح


13. تفسیر سوره حشر

آملى عبدالله جوادى


14. اعیاد بزرگ اسلامى

سید محمدجواد مهرى


15. خاطرات

ثبت خاطرات تیپ امام صادق علیه السلام واحد


20. قهرمان نهى از منکر

زواره‏ غلامرضا گلى


شماره‌های پیشین نشریه