دوره و شماره: دوره 1389، شماره 183، فروردین و اردیبهشت 1389 
8. تفسیر سوره حشر

آملى عبدالله جوادى


10. غم و شادى در قرآن

یزدى محمدتقى مصباح


13. نوروز از دیدگاه اسلام

اشتهاردى‏ محمد محمدى


17. کودکان آینه رفتار والدین

زاده کلان فرض الله قلى


18. اقیانوس پژوهش

سردرودى محمد صحتى


شماره‌های پیشین نشریه