دشمن و راهبردهای نوین براندازی


دکتر محمدصادق کوشکی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

1. دشمنان ما (مشخصاً آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان اروپایی آن) به این نتیجۀ قطعی رسیده‌اند که برخورد نظامی، محاصرۀ اقتصادی و تهاجم دیپلماتیک برای براندازی و تضعیف نظام اسلامی ما کافی و مؤثر نیست و به همین دلیل به‌دنبال روش‌های جایگزین هستند و به نتایج دقیقی دست پیدا کرده‌اند. نخستین روش جدّی و جدید آنها برای براندازی، تضعیف و توقف نظام اسلامی در ایران ترویج برهنگی و بی‌حجابی در میان زنان و دختران این مملکت است! (و این روش با تهاجم فرهنگی آن‌گونه‌ای که در گذشته بود، تفاوتی اساسی دارد).

2. و البته می‌دانیم که واژۀ «بدحجابی» از جمله اشتباهات رایج است! «حجاب» یک دستور مسلم و واجب دین است که «بد» نمی‌شود! فرد یا «با حجاب» است یا «بی‌حجاب»! همان‌گونه که نمی‌شود فردی «بد‌نماز» یا «بد‌روزه» باشد! عده‌ای سال‌ها قبل برای کاستن از قبح بی‌حجابی موجود در جامعه، رعایت‌نکردن حجاب از سوی برخی زنان و دختران را «بدحجابی» نام نهادند (این‌گونه که میان زنی که روسری نصفه و نیمه بر سر داشت و زنی که روسری بر سر نداشت تفاوت قائل شدند و اولی را «بدحجاب» و دومی را «بی‌حجاب» خواندند) و جامعه هم با خیال راحت از اینکه آنچه در کوی و برزن می‌بینیم «بدحجابی» است و نه «بی‌حجابی» راه خودش را رفت تا اینکه در این ایام کشف حجاب را هم به‌گونه‌ای حمل بر «بدحجابی» می‌کنیم!

3. نخستین نتیجه‌ای که از ترویج بی‌حجابی در جامعۀ ما نصیب دشمنان ما می‌شود، فرو‌افتادن جامعۀ ایران در ورطۀ فروپاشی اجتماعی است! جامعۀ ما جامعه‌ای است خانواده‌محور که سلول بنیادین آن خانواده است و هر حرکتی که منجر‌به تضعیف و فروپاشی خانواده شود، در نهایت منجر به فروپاشی جامعه خواهد شد!

ترویج بی‌حجابی در جامعۀ ما به‌سرعت روند خیانت در خانواده را گسترش خواهد داد و میل به وفاداری به خانواده و تشکیل آن را کاهش می‌دهد؛ این خود موجبات افزایش طلاق‌های حقوقی و عاطفی از یک‌سو و عدم تشکیل خانواده از سوی دیگر خواهد شد! چرا‌که بی‌حجابی زمینۀ پاسخگویی به نیازهای جنسی در چارچوبی غیر از خانواده را فراهم خواهد آورد! اگر در ایران (که حتی اقلیت‌های دینی آن هم به خانواده و حرمت آن معتقدند) خانواده تضعیف شود، کل جامعه تضعیف می‌شود و فروپاشی نهاد خانواده، فروپاشی اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. در چنین حالتی جامعه از درون متلاشی خواهد شد، بدون آنکه از بیرون مورد تهاجم قرار گیرد!

4. دومین هدف دشمنان نظام و انقلاب اسلامی از ترویج بی‌حجابی در جامعۀ ما، تضعیف ایمان و دیانت جامعه و در نتیجه تضعیف و تخریب مبانی حکومت دینی است! حکومت اسلامی بر ایمان مردم بنا نهاده شده و تا زمانی که ایمان در قلب مردم باشد، دوام و استحکام خواهد داشت! کاهش دیانت و تضعیف آن در جامعه پایه‌های نظام دین را سست خواهد کرد و یکی از عواملی که به‌سرعت ایمان و دیانت را از جامعه خواهد گرفت، بی‌حجابی، بی‌حیایی و بی‌عفتی ناشی از آن خواهد بود!

بی‌حجابی با شدت و سرعت هر‌چه تمام‌تر «حرام» را در جامعه نهادینه کرده و به یک اتفاق روزمره تبدیل می‌کند و جامعه‌ای که در آن «حرام» عادی شود، دیگر تحمل پذیرش نظام دین را نخواهد داشت! در این حالت نظام دینی با سست‌شدن پایه‌ها و مبانی خود مواجه می‌شود، بدون آنکه از بیرون تهدیدی متوجه آن شده باشد.

5. قربانیان اصلی روند بی‌حجابی و بی‌حیایی، نسل جوانی هستند که بایستی با ایمان و قدرت در پی تولید علم، عمران و آبادی، عدالت‌خواهی و سازندگی باشند! جوانی که در پی بی‌حجابی است یا به‌دنبال بهره‌گیری از بی‌حجابان است، دیگر تمرکز، دقت و توان ذهنی لازم برای فعالیت علمی، عمرانی، اقتصادی و... را نخواهد داشت و عمدۀ همت و توان خود را صرف شهوت و اطفای آن خواهد کرد! در این صورت نیروی جوان جامعه هرز رفته و جامعۀ اسلامی با رکود و سستی و توقف مواجه خواهد شد! و این سومین هدف دشمنان ما از ترویج بی‌حجابی در ایران است.

6. رواج بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه، نقطۀ مقابل روحیۀ سلحشوری، شجاعت و جسارت است! گسترش بی‌حجابی، غیرت و شجاعتِ جامعه را به شهوت، تن‌آسایی و بی‌تفاوتی تبدیل خواهد کرد. جوانی که به‌واسطۀ بی‌حجابی رایج در جامعه تمام‌وقت متوجه مسائل جنسی و شهوانی است، دیگر نمی‌تواند صفاتی مانند شهامت و شجاعت را در خود حفظ کند! زن‌بارگی، زنانگی را هم به‌دنبال خواهد داشت و اشتغال دائمی ذهن به مسائل جنسی، مجالی برای بروز و ظهور شجاعت و حمیّت و جسارت برجای نخواهد گذاشت! جامعه‌ای این‌چنینی به‌سرعت با تحلیل قوای دفاعی و روحیۀ سلحشوری و کاهش آمادگی سه‌جانبه برای دفاع مواجه خواهد بود و قبل از تهاجم دشمن تسلیم خواهد شد! و بدیهی است که دشمنان ما در جهت تحقق چنین حالتی در جامعه به‌دنبال ترویج و عادی‌سازی بی‌حجابی و بی‌عفتی در ایران اسلامی باشند!

7. در این میان پرسش اساسی آن است که مسئولان و متولیان امر در جهت مقابله با این طراحی دشمن، چه کرده‌اند؟ آیا متوجه این تهدید و عمق آن شده‌اند؟ یا اینکه قرار است بعد از حل تمامی معضلات اقتصادی و عمرانی و... به فکر حل معظلی کم‌اهمیت به نام «بدحجابی» باشند؟!

 

 

سوتیتر1: واژۀ «بدحجابی» از جمله اشتباهات رایج است! «حجاب» یک دستور مسلم و واجب دین است که «بد» نمی‌شود! فرد یا «با حجاب» است یا «بی‌حجاب»!

سوتیتر 2: کاهش دیانت و تضعیف آن در جامعه پایه‌های نظام دین را سست خواهد کرد و یکی از عواملی که به‌سرعت ایمان و دیانت را از جامعه خواهد گرفت، بی‌حجابی، بی‌حیایی و بی‌عفتی ناشی از آن خواهد بود

سوتیتر 3: رواج بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه، نقطۀ مقابل روحیۀ سلحشوری، شجاعت و جسارت است