از سیاست تا دیانت...


محمد صالح

 

در حاشیه یک تخلف انضباطی!

لابد در جریان هستید که سخنگوی محترم وزارت امور خارجه فرموده‌اند حضور دیپلمات ایرانی در استخر مختلط در خارج از مملکت، تخلف انضباطی محسوب می‌شود!

بر همین اساس می‌توان محاسبه کرد که ارتکاب هریک از رفتارهای زیر از سوی دیپلمات‌های ایرانی در خارج از کشور در قاموس وزارت امور خارجه چنین معنی بدهد:

1ـ شرب خمر = تخلف اداری ـ لیوانی

2ـ روابط خلاف اخلاق = تخلف حقوقی

3ـ جاسوسی = تخلف خبری

4ـ دست دادن با خانم‌های دیپلمات اجنبی = تخلف عاطفی

5ـ نپوشیدن لباس مصوب وزارتخانه = فعل حرام منجر به انفصال مأموریت

6ـ عدم رعایت احترام وزیر امور خارجه، معاونان و جناب سفیر به اندازه کافی = فعل حرام منجر به اخراج دائم از وزارتخانه.

 

واژه‌نامه امروز

با توجه به وضعیت فعلی حجاب و پوشش و رواج گسترده بی‌حیایی و فساد در کشور، پیشنهاد می‌شود واژگان زیر به صورت مطرح‌شده دچار اصلاحات شود:

1ـ دانشگاه: آرایشگاه زنانه، زینت‌خانه، قرارگاه عشاق ساعتی! (با توجه به زمان متوسط عشق‌های دانشگاهی)

2ـ نمایشگاه بین‌المللی تهران: یک تیر و چند نشان (از این بابت که شما علاوه بر نمایشگاه کتاب از نمایشگاه آخرین مدهای آرایشی و لباس‌های جلف و بدن نمای زنانه نیز بازدید می‌کنید! آن هم رایگان!)

3ـ تئاتر:‌ بی‌حیاخانه! سالن مد زنانه!

4ـ خیابان: معصیت‌گاه! خطرگاه! جولانگاه شیطان!

5ـ سینما: ادبگاه لقمان! (جایی که می‌توان به شیوه لقمان حکیم از آن ادب آموخت!)

 

 

گونه‌شناسی نهی از منکر

اصولاً آدم‌ها نسبت به انجام فریضه نهی از منکر چند دسته‌اند:

ـ دسته اول: بیش از 90 درصد از آدم‌ها نه چیزی به نام نهی از منکر شنیده‌اند، نه دیده‌اند و نه می‌دانند که چیست!

ـ دسته دوم: نزدیک به 8 درصد از آدم‌ها وظیفه خود می‌دانند که دربارة ناهیان از منکر اظهارنظر کنند! نهی از منکر را محکوم و ناهی از منکر را نصحیت و یا در صورت لزوم تهدید یا تعذیب و بعد در خصوص لزوم تعطیل نهی از منکر و ضرورت «کار فرهنگی» سخنرانی کنند!

ـ دسته سوم: حدود یک درصد از آدم‌ها تلاش می‌کنند عندالزوم و عندالاستطاعه نهی از منکر کنند و البته صابون همه چیز (از الطاف مأموران انتظامی گرفته تا فحش و کتک از جانب مرتکبان منکر) را به تن مالیده و محکوم به تحمل نصایح شوند.

 

کار فرهنگی

یکی از عزیزانی که نسبت به گشت ارشاد حساسیت و لطف ویژه داشتند تا آنجا که جهت جلوگیری از خستگی عوامل گشت ارشاد، دستور تعطیلی آن را صادر و در باب ضرورت کار فرهنگی سخنرانی مشبعی ایراد فرمودند در پاسخ به این پرسش که «شما در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب چه کار فرهنگی مرتکب شدید؟» به موارد زیر به عنوان گوشه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی خود در راستای ترویج حجاب و عفاف اشاره کردند:

الف) مصاحبه با خبرنگاران زن بی‌حجاب اسپانیایی در محل دفتر واقع در خیابان پاستور در اسفندماه سال 89

ب) انتشار ویژه‌نامه خاتون در جهت تقویت مبانی نظری حجاب در تابستان سال 90

ج) صدور پروانه تولید ده‌ها فیلم با مضمون بی‌حجابی و بی‌حیایی و خیانت به همسر در سال 90

د) اکران فیلم‌های گشت ارشاد، زندگی خصوصی و انتهای خیابان هشتم (همگی با مضمون خدا مرگم بده، روم سیاه! و خاک بر سری!) در نوروز سال 91