یوسف استی، خویشتن ارزان مگیر!


 

علی اکبر کسائیان

مسلم استی بی‌نیاز از غیر شو

اهل عالم را سرا پا خیر شو

پیش منعم شکوة گردون مکن

دست خویش از آستین بیرون مکن

چون علی درساز با نام شعیر

گردن مرحب شکن، خیبر بگیر

رزق خود را از کف دونان مگیر

یوسف استی، خویشتن ارزان مگیر

«علامه اقبال لاهوری»

 

هنر ادارة یک کشور غنی و ثروتمندی چون ایران اسلامی در آن نیست که گنج‌های بی‌رنج خود، چون ذخائر نفت و گاز و معادن گوناگون و زمین‌های مستعدی را که میراث ملی ماست، با روزمرگی و حالت انفعالی و برنامه‌ریزی‌های عجولانه و غیرعلمی و ریخت‌ و پاش‌های تجملی و غیرضروری در راه‌های مصرفی و غیرتولیدی هدر دهیم و محتاج واردات بی‌رویه از سراسر جهان، حتی کشورهای معاند با اسلام شویم.

«گاندی»، رهبر فقید هند، روزی از یکی از دوستانش که صاحب مقامی بود پرسید: «به عقیدة تو چه کارهایی لازم است انجام دهیم تا زودتر به استقلال واقعی برسیم؟» آن شخص جواب داد: «ما باید همه چیز داشته باشیم: گارد مخصوص،‌ کابارة ویژه، پاساژهای مدرن، هتل‌های مجلل، کاخ‌های اشرافی و بسیار باشکوه و خلاصه همة آن چیزهایی را که ممالک مترقی مثل انگلیس دارند. باید اینها را  برای خودمان ایجاد کنیم تا مستقل شویم!»

«گاندی» تبسمی کرد و گفت: «با این شیوه‌ای که تو تجویز می‌کنی، در واقع دوست داری هندی انگلیسی درست کنی! یادت باشد که اگر بخواهیم هر کاری را که انگلیسی‌ها، از مثبت تا منفی انجام دادند، کورکورانه و بی‌هدف دنبال کنیم تا مثل آنها به استقلال برسیم، آرزویی محال و عین اسارت است!»

ما کشور فقیر و کم‌ثروتی نیستیم. نعمت‌های گوناگون از هر سو در اطراف‌ ما هست. از لحاظ نیروی انسانی، جوان‌ترین کشور جهان هستیم و فرزندان‌مان از بهرة هوشی و استعدادهای ارزشمندی برخوردارند؛ نیروی کار کافی و مغزهای مستعد فراوان داریم. وا اسفا که قدر این همه نعمت نمی‌دانیم و به جای روی آوردن به تولیدات داخلی و استفادة بهینه از منابع ملی، به‌شدت اهل اسراف شده و همه نوع کالا را با پول نفت از تمام دنیا به سوی کشور سرازیر می‌کنیم و به جای ترویج فرهنگ قناعت و اعتدال در مصرف، به تبلیغ و تشویق مصرف کالاهای تجملی بیگانگان روی آوردهایم و در و دیوار هر کوی و برزن و حتی در جاده‌های بیابانی و بیرون شهر، تابلوهای تبلیغاتی، همگام با صدا و سیما و شبکه‌های متعدد ماهواره‌ای‌، مردم را به مصرف تولیدات خارجی دعوت می‌کنند!

این درد را به که باید گفت که رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی می‌گوید: بیش از 99 درصد پوشاکی عرضه شده در سراسر کشور، خارجی هستند و از مبادی غیررسمی وارد می‌شوند. این حجم کالا در سال گذشته رقمی حدود 4 میلیارد دلار ارز را به خود اختصاص داده است، در حالی که براساس آمارهای گمرگ پارسال فقط 20 میلیون دلار پوشاک از مبادی رسمی و قانونی وارد شده است.

33 سال از انقلاب اسلامی سپری شده، اما هنوز صنعت نساجی ما نتوانسته برای بانوان ایرانی به اندازة کافی «چادر» تولید کند. ژاپن و چین و کره و دیگر کشورها این تجارت پرسود را برعهده دارند و کار به جایی رسیده که بخش اعظم سجاده، تسبیح، کیف، کفش، مقنعه و روسری از خارج وارد می‌شود، ولی کارخانجات نساجی ما نیمه تعطیل‌اند و برخی با ظرفیت 30ـ20 درصدی فعالیت می‌کنند. 

امام خامنه‌ای در طلیعة سال نو، «تولید ملی» و استفاده از کار و سرمایة ایرانی را به عنوان بخش مهمی از جهاد اقتصادی اعلام فرمودند و گفتند: «من امسال تقسیم می‌کنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را، یک بخش مهم از مسائل اقتصادی برمی‌گردد به مسئله تولید داخلی. اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان، بتوانیم مسئله تولید داخلی را آن چنان که شایسته آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد ماند...»

و در فرازی دیگر فرمودند: «...بنابراین همة مسئولین کشور، همة دست‌اندرکاران عرصة اقتصادی و همة مردم عزیزمان را دعوت می‌کنم به این که امسال را سال رونق تولید داخلی قرار دهند. بنابراین شعار امسال: «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایة ایرانی است.»

در شرایط حاضر و با توجه به تحریم مستکبران و اتحاد مکارانة دشمنان ایران و مخالفان بیداری اسلامی در سراسر جهان، مؤثرترین تدبیری که می‌توان جهت مقابله با آنها اتخاذ کرد، تلاش ملی و همگانی برای بالا بردن تولیدات ملی و استفادة بهینه از نیروی کار و سرمایه‌های ایرانی، همراه با صرفه‌جویی و قناعت در مصرف و پرهیز از هرگونه اسراف و عمل به نسخة مجرب رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

ملت ایران بهتر است با مصرف کالاهای وطنی و ساخت داخل و تحریم تمام کالاهای بیگانه‌ای که مشابه آنها به دست توانمند کارگران ایرانی ساخته می‌شود، از صنعتگران، مهندسان و کارگران و دهقانان زحمتکش و با غیرت داخلی حمایت جدی و همه‌جانبه به عمل آورد و بداند که جهاد اقتصادی ایران اسلامی، گام به گام و سال به سال و تا رسیدن به استقلال همه‌جانبه و عزت و اقتدار ملی، همچنان ادامه دارد.

می‌گویند حاج شیخ محمدتقی بافقی در عمر 72 ساله‌اش به غیر از ظروف و البسه داخلی، از هیچ وسیله یا مواد غذایی که از خارج خریده می‌شد، استفاده نکرد. لباس او، عمامه، قبا، عبا و پیراهنش همه از کرباس و قدک تولید یزد و اصفهان بود. هرگز از بشقاب و ظرف چینی و بلور خارجی استفاده نکرد. در خانه‌اش از ظرف‌های سفالین و مسین ساخت داخل استفاده می‌کرد و مقید بود  به هیچ عنوان از اجناس اجنبی استفاده نکنند.

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

ز هرچه رنگ تعلق پذیرد، آزاد است

 

 

سوتیتر:

این درد را به که باید گفت که رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی می‌گوید: بیش از 99 درصد پوشاکی عرضه شده در سراسر کشور، خارجی هستند و از مبادی غیررسمی وارد می‌شوند. این حجم کالا در سال گذشته رقمی حدود 4 میلیارد دلار ارز را به خود اختصاص داده است، در حالی که براساس آمارهای گمرگ پارسال فقط 20 میلیون دلار پوشاک از مبادی رسمی و قانونی وارد شده است

 

در شرایط حاضر و با توجه به تحریم مستکبران و اتحاد مکارانة دشمنان ایران و مخالفان بیداری اسلامی در سراسر جهان، مؤثرترین تدبیری که می‌توان جهت مقابله با آنها اتخاذ کرد، تلاش ملی و همگانی برای بالا بردن تولیدات ملی و استفادة بهینه از نیروی کار و سرمایه‌های ایرانی، همراه با صرفه‌جویی و قناعت در مصرف و پرهیز از هرگونه اسراف و عمل به نسخة مجرب رهبر معظم انقلاب اسلامی است.