مسئولان و مسئولیت سنگین در برابر مردم

نویسندهبرخلاف آنچه گفته مى‏شود و معمول است که مردم مسئولان را همراهى مى‏کنند، باید گفت در کشور ما و در عصر حاضر باید مسئولان را همراه با مردم بدانیم و یا همراهى آنان را با مردم بخواهیم. از این بابت ملت بزرگ ما در میان ملل جهان همانند ندارند. ملت ما همه جا و در همه حال پیشگام است و نیاز به محرک و عامل تأثیرگذار ندارد چرا که از رشد سیاسى لازم و ایمان و اعتقاد جازم برخوردار است. اصول و ارزش‏هاى انقلاب به دلیل اسلامى بودن آن، در اعماق جان مردم نهادینه شده است. این حماسه با شکوه و حضور و پایدارى و فداکارى را نشانه اعتقاد به اسلام و ولایت و عرق ملیت و عدالت خواهى و ستم ستیزى و صلابت در باورهاى ملت باید جستجو کرد و لزوماً به معناى رضایت کامل از عملکرد مسئولان و یا انتظارات شخصى و مادى نیست. آنجا که پاى اسلام و مصالح نظام و استقلال و عزت میهن و ملت به میان مى‏آید مردم ما سر از پا نمى‏شناسند و مشکلات اقتصادى، گرانى‏ها، برخى مفاسد دستگاه‏ها و ضعف عملکردها را به بوته فراموشى مى‏سپارند و حساب آن را از آرمان‏هاى خود جدا مى‏سازند آنجا که فشار دشمنان و تحمیل و خواسته‏هاى نا حق ارباب زروزور را مى‏بینند که مى‏خواهند یک حق مشروع و مهم را از آنان ضایع کنند همه فریادها یکى مى‏شود، مانند آنچه در راه پیمائى و تظاهرات تاریخى اخیر در یوم اللّه 22بهمن 85 مشاهده کردیم که از آن باید به رستاخیز بزرگ ایران زمین نام داد، که اولین بار نبوده و آخرین بار نخواهد بود.
در اینجا چند نکته شایان توجه است 1- زمان شناسى و مسئولیت‏شناسى
وقتى سخن از حضور مردم به میان مى‏آید، همه اقشار ملت را از همه قومیت‏ها از ترک و فارس و کرد و بلوچ و...با اندیشه دینى، فکرى و سیاسى در بر مى‏گیرد. همان حضورى را که در تهران و قم و اصفهان و... مى‏بینیم، در سنندج و مهاباد و پاوه و سیستان و بلوچستان و شرق و غرب و شمال و جنوب کشور مشاهده مى‏کنیم و به همین دلیل مى‏توان گفت دست کم پنجاه میلیون تظاهر کننده در راهپیمایى 22 بهمن حاضر بوده‏اند بدون آنکه الزام و اجبارى از یک ناحیه وجود داشته باشد حقاً که این نعمت عظمى را با هیچ زبان نمى‏توان سپاس گفت و در دائره توصیف نمى‏گنجد و در هیچ نقطه از جهان مانند آن را نمى‏توان دید و گذشته تاریخ نیز بیاد ندارد جز در راهپیمائى‏هاى انقلاب اسلامى و کشور عزیزمان ایران، این سرمایه بزرگ و نعمت عظمى را باید شناخت و ارج نهاد و خداى را بر آن سپاس گفت و ملت را نیز مورد ستایش قرار داد. براى ما که شاهد راهپیمایى میلیونى مردم هستیم این حضور شگفت و با شکوه عادى شده است چرا که طى سالها آن را دیده‏ایم و هر روز بیش از گذشته ناظریم اما براى کسانى که در خارج کشور و از دور ناظر این رستاخیز عظیم و یک پارچه‏اند باور کردنى نیست و چیزى به رؤیا مى‏ماند رؤیائى که رنگ واقعیت گرفته است، انعکاس این حماسه تاریخى در رسانه‏هاى جهان هرچند دوربین‏ها گنجایش آن را ندارند شگفتى مى‏آفریند و شناختى دوباره از ملت بزرگ ما و وفادارى آنها به نظام و رهبرى و آرمانهاى امام راحل به آنان مى‏دهد، حضور یکپارچه ملت از زن و مرد و پیرو جوان از هر تیپ و طبقه شکوه ملى و ایمانى ملتى را به نمایش مى‏گذارد که پیوند شان با انقلاب اسلامى عهدى است تغییرناپذیر و پیمانى است ناگسستنى. بویژه در شرائطى که دشمنان ما دست به هم داده تا با اعمال فشار و جنگ روانى و تهدید و تحریم و با دجال‏هاى خبرى، چنگ و دندان نشان مى‏دهند تا دل ملت را خالى کنند تا از مواضع اصولى خود دست بردارند و پشت مسئولان را خالى کنند و حرکت توفنده کشور را در عرصه‏هاى علمى، سیاسى و اقتصادى بویژه فناورى هسته‏اى متوقف سازند، و هیهات که امت خمینى کبیر از این تشرها و تهدیدها بهراسد که نه تنها هراس و سستى و زبونى به خود راه نمى‏دهد که دشمن و ساز و برگ و توطئه هایش را به تمسخر مى‏گیرد و این پیام ملت بزرگ ماست که استکبار جهانى باید آنرا دریافت کند و خیال نفوذ در صفوف مستحکم ملت را از سر بیرون
کند. و نیز پیامى است به پاره‏اى عناصر واداده که از ملت عقب مانده‏اند و نمى‏خواهند جایگاه ایران اسلامى و ملت بزرگ را در جهان بشناسند و به هر دلیل نغمه ناموزون مى‏سرایند و به دشمنان امید مى‏دهند.
البته اینها عددى نیستند و عدد و رقم شان در برابر اقیانوس بى کران ملت به قطراتى ناچیز مى‏ماند که نمى‏خواهند از پوسته تنگ خودى بیرون بیایند و فضاى پیرامون خود را مشاهده کنند و با افکار کودکانه به تحلیل وقایع مى‏پردازند. 2- پیام وحدت و اتحاد
حضور سراسرى ملت در میدان با وجود گرایش‏ها و نحله‏ها و نژادها و فرودآوردن مشت پولادین بر سر دشمن و پاشیدن خاک یأس بر چهره منفور آمریکا و انگلیس و متحدانشان و نیز یک پیام آموزنده براى برخى جناح‏هاى سیاسى خودى و غیر خودى دارد که گوش‏هاى شنونده باید آن پیام را دریافت کند و آویزه گوش سازد. این پیام، پیام وحدت و همدلى است. پیامى که قرآن بدان فراخوانده و آن اعتصام به حبل الله و پرهیز از تفرق و اختلاف است که همانگونه که ملت آنرا شعار خویش ساخته است جناح‏ها و خط و خطوط سیاسى باید شعار خود سازند. بویژه در شرائط بسیار حساس که امروز بر کشور مى‏گذرد و جبهه استکبارى که در همه عرصه‏ها از ایران و عراق و لبنان گرفته تا فلسطین و افغانستان شکست خورده و حتى در درون کشورهاى آمریکا و انگلیس و اسرائیل با چالشهاى جدى روبرو شده‏اند، اینک چشم امید به اختلافات و تفرقه افکنى‏ها میان مسلمانان و گروه‏هاى دینى دوخته تا با جنگهاى داخلى و تنش‏هاى سیاسى و مذهبى در صفوف متحد مسلمانان رخنه ایجاد کنند و آبروى از دست رفته خود را باز یابند و سلطه اهریمنى خود را از سر گیرند این است که خودى‏ها نباید غافل باشند و ضربات خود را بر دشمن فراموش کرده و به نفى خود و خودى‏ها رو آورند.... 3- خطر اختلاف پس از پیروزى
تاریخ جوامع انسانى از جمله تاریخ پرفراز و نشیب اسلام طى قرن‏ها این حقیقت تلخ را به اثبات مى‏رساند که هر گاه ملتى در صحنه مبارزه دشمن پیروز شد باید مراقب توطئه‏ها و تفرقه‏هاى داخلى باشد، خطر اختلاف پس از پیروزى که از حبّ جاه و مال و مقام معمولاً نشأت مى‏گیرد، یک خطر جدى است که از آن باید هراسید و از گذشته‏ها باید درس گرفت. مع الأسف آیندگان کمتر از گذشته‏ها درس مى‏آموزند و عبرت مى‏گیرند به فرموده امیرمؤمنان «ما اکثر العبر و اقل الاعتبار» عبرت‏ها چه بسیار و عبرت گرفتن چه اندک است! اینجاست که تهذیب نفس و وارستگى از مشتهیات و شهرت و جاه ومال، موقعیت خود را باز مى‏یابد. آنانکه از حبِّ نفس رهیده‏اند خود را از دام شهرت و شهوت و عنوان و نام و آوازه نجات داده‏اند، براى آنها فرق نمى‏کند که چه کسى مسئولیت را به عهده گیرد، اگر کسى بهتر خدمت مى‏کند، صحنه را براى او باز مى‏گذارند خواه از جناح آنها باشد یا جناح دیگر. و آنانکه گرفتار خطوط سیاسى و جناحى‏اند و نفسانیند پشت صحنه آنهاست از ما و من سخنى مى‏گویند همان که حضرت امام فرمود:این من شیطان است از آن بر حذر باشید. اینست که مسئولیت پذیرى شرط اولش مجاهده با نفس است، اگر انسان در جهاد با نفس شکست خورد در مبارزه با دشمن نیز شکست خواهد خورد، به همین دلیل جهاد با نفس را پیامبر اکرم (ص) جهاد اکبر نامیدند. اسارت نفس و ضعف از درون نقطه امیدى است که دشمن به آن دل بسته و فرصت طلبان مترصد آن نشسته‏اند و مى‏کوشند سنگر به سنگر رقیب را به عقب برانند و با کودتاى آرام و مخملى پست‏هاى کلیدى را به دست گیرند و به دشمن روى خوش نشان دهند و انقلاب را از مسیر خود منحرف کنند، بطور خلاصه وحدت نیروهاى مؤمن و همدلى در مسیر واحد و صراط مستقیم و پرهیز از ما و من‏ها و رهائى از دام نفس و شیفتگى در برابر جبهه‏ها و جناح‏ها امروزه سرنوشت ساز است و توصیه به نیروهاى خودى است که از شرّ نفس خود را برهانند و به خدا بپیوندند و کمترین فرصتى را براى نفوذ بیگانه فراهم نکنند.(در این مقوله که با اشاره سخن گفتیم سخن‏هاى بسیارى است که به مجال دیگر موکول مى‏کنیم) ما که چوب این تفرقه را خورده‏ایم و سنگر به دست برخى فرصت طلبان داده‏ایم از این به بعد بیشتر بیدار و هشیار باشیم و فرصت سوزى نکنیم. 4- مطالبات خدا و خلق
در اینجا روى سخن با مسئولان نظام است. مسئولان در هر رده و جایگاهى هستند بخوبى مى‏دانند که هر چه دارند در گرو دو عامل و سرمایه بزرگ است. یکى نعمت اسلام و انعام الهى که به برکت آن اینهمه نعمت و عظمت و عزت را فراهم آورده به فرموده قرآن کریم: شکر نعمت افزایش نعمت را سبب خواهد شد و کفران نعمت زوال آن را، شکر نعمت تنها به زبان و ادبیات نیست بلکه در عمل به وظیفه باید کوشید و آن نعمت را قدرشناسى کرد. از دین خدا باید حمایت نمود و در اجراى احکام و حدود الهى نهایت اهتمام را ورزید. اگر در شرائطى مانند آنچه امروز فراهم گشته مسئولان نظام در احیاى شعائر و احکام و اجراى حدود و شرایع کمترین قصور و تقصیر نمایند و به بهانه‏هاى واهى شانه از زیر بار مسئولیت خالى کنند و گسترش فساد و گناه و حرمت شکنى و ناهنجارى را شاهد باشند و بى تفاوت از کنار آن بگذرند مرتکب گناهى بزرگ‏اند که عقوبت آن را خواهند دید و چوب آن را خواهند خورد.
متأسفانه در همین زمان که چشم امید دینداران به سوى مسئولان دوخته شده وانتظار دارند با ناهنجارى‏ها و حرمت شکنى‏هاى آشکار و ظهور منکرات که در سطح جامعه کم نیست، برخورد شود حساسیت چندان دیده نمى‏شود! تمام سخن از آب و نان و کار و اشتغال و مسائل مادى است هر چند هر یک از اینها با سرنوشت نظام و انقلاب گره خورده است اما همه اینها در مرحله دوم قرار دارد و مرحله اول و خواسته نخستین همانا دین و شعائر اسلامى و پیاده شدن احکام الهى و فرهنگ دینى است که مسئولان باید این را بدرستى درک کنند و به انتظارات بحق مردم که مطالبه خداوند نیز هست بیش از پیش اهتمام ورزند که اگر این سرمایه معنوى از دست برود وبى‏اهمیت جلوه کند نه تنها از خداوند بلکه از خلق نیز پاسخ دردناک آن را خواهیم دید.
به هوش باشیم و از این فرصتى که به دستمان افتاده به نفع دین خدا و نجات نسل از فساد گام جدّى برداریم. 5 - مشکلات معیشتى مردم
مسئله دیگرى که مسئولان نظام بطور جدى باید پیگرد آن باشند تلاش در جهت حل مشکلات مادى مردم بویژه اقشار کم درآمد و آسیب‏پذیر و طبقات محروم است و در همین حال برخورد با سوء استفاده‏ها و مبارزه با رانت و ویژه خوارى. از سخن امیرمؤمنان است که پدیده فقر در یک جامعه ره آورد تراکم ثروت در دست ثروت اندوزان و غارتگران حقوق مستمندان است. شکاف فقر و غنا چالشى بزرگ در یک جامعه و ضعفى براى نظام عدالت‏خواه است که نتوانسته با قاطعیت و حساسیت راه سوء استفاده‏ها را ببندد و با مفاسد اقتصادى مبارزه کند که در غیر اینصورت خسران جبران ناپذیرى را شاهد خواهیم بود.
در هر حال امروز این مردم نجیب و ایثارگر پشتوانه نظام اند و مسئولان اگر جرئت و جسارت ایستادگى در برابر تهدیدهاى خارجى را دارند به برکت حضور مردم و پشتیبانى بى دریغ آنهاست همانگونه که مى‏بینیم پس از یک تظاهرات و راهپیمائى مانند 22بهمن دشمن به عقب رانده مى‏شود و در همین روزها دیدیم که لحن سخن و موضعگیرى شیطان بزرگ پس از راهپیمائى عظیم 22بهمن به گونه‏اى دیگر شد و اعتراف به شکست سیاستهاى خود در برابر ایران اسلامى نمودند چرا که حضور مردم و حمایت آنها را از سیاستهاى نظام دیدند. دیدندکه مردم خاک یأس بر چهره آمریکا و انگلیس و دشمنان خارجى و ستون پنجم پاشیدند و تا حساب کار خود را بکنند که نمى‏تواند با یک ملت طرفیت کند آنهم ملتى که براى آرمانهاى خود تا پاى جان ایستاده است. اگر حمایت ملت نبود بى تردید نظام حاکم به تنهائى نمى‏توانست رودر روى دشمن اینگونه ایستادگى کند، موضعگیرى مسئولان در مسائلى چون انرژى هسته‏اى با آن همه کارشکنى و توطئه‏هاى استکبارى با پشتوانه ملت مفهوم و معنى مى‏دهد. بنابراین باید به مطالبات مردم بیش از پیش توجه کرد، مردمى که به کمترین خدمت و حمایت خشنود مى‏شوند، مردمى کم‏توقع و خالص و خدوم و فداکار که در جاى جاى جهان شهره استقامت و پایدارى اند و در عمل نشان داده‏اند که بر عهد و میثاق خود وفادارند. آیا اینهمه بزرگوارى را با کدامین خدمت مى‏توان جبران کرد؟ هر چند مسئولان نظام خود را متعهد به خدمت گزارى ملت مى‏دانند و از تلاش و کوشش دریغ نداشته‏اند اما در مسائل معیشتى پاره‏اى مشکلات کمرشکن مانند مشکل مسکن و برخى گرانیها وجود دارد که بر اقشار کم درآمد سنگینى مى‏کند و بنظر مى‏رسد برنامه ریزى در این خصوص انجام نشده و اگر وضع بدینگونه که هست ادامه یابد براى حاکمیت ناپسند است. در سالى که پیش روى قرار دارد و اوضاع و احوال جهانى در ابهام و تیرگى است، وضع اقتصادى و برنامه ریزى‏ها باید بسیار دقیق، حساب شده و با انضباط در درآمد و هزینه سامان پذیرد. مشکلات اقتصادى و وضع معیشتى همانگونه که مى‏دانیم یکى دیگر از عرصه‏هاى رخنه دشمن و ایجاد نارضایتى و اعمال فشار بر ملت و دولت است. در این عرصه مدیریت باید بسیار قوى و صحیح و دقیق عمل کند، مبارزه با گرانى و تورّم تأمین رفاه نسبى براى همگان و براى محرومان و مبارزه با سوءاستفاده‏ها و خنثى کردن توطئه‏هاى بیگانه و عناصر فرصت طلب داخلى یکى از اولویت‏هاى دولت و مجلس و ارکان حاکمیت بویژه قوه قضائیه است. این خواسته بحق مردم است از حاکمیت و تلاش و کوشش براى تحقق آن مى‏تواند سبب اعتماد بیشتر ملت به دولت باشد براى صیانت این پیوند که جنبه راهبردى در تحکیم نظام دارد، مى‏بایست اعتماد ملت به حاکمیت خدشه دار نشود و این بستگى دارد به عمل به وعده‏ها و ایستادن پاى قول‏ها یعنى عدالتخواهى و خدمتگذارى که در شعارها مطرح شده و فراموش نکردن تعهدات و این مطلبى است که مسئولان نباید از آن به سادگى عبور کنند. 6- حضور نسل سوم انقلاب‏
مطلب بسیار مهم دیگر حضور نسل جوان در همایش عظیم ملى دینى است که این روزها در همه عرصه‏ها به چشم مى‏خورد. دشمنان میهن اسلامى مى‏کوشند با سم پاشى و توطئه و شیطنت تبلیغاتى و رسانه‏اى و طرح مشکلات تحصیلى و بیکارى و نشر مفاسد و مواد و انواع دسیسه‏ها جوانان عزیز ما را از انقلاب اسلامى و ارزشها و دست آوردهاى آن جدا کنند تا اگر امروز نتوانند نظام اسلامى را با شکست روبرو کنند از نسلهاى بعدى براى این هدف اهریمنى بهره گیرند. در چنین شرائطى حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان در صحنه‏هاى مذهبى و عبادى و سیاسى، توطئه‏هاى بیگانه را نقش بر آب مى‏کند و بحمدالله این آگاهى و درایت و درک سیاسى در نسل جوان به خوبى دیده مى‏شود که نمونه آن حضور جوانان در راهپیمائى تاریخى 22 بهمن بود. در همین جاست که مسئولیت کارگزاران نظام در فرهنگ سازى و اصلاح ساختار آموزشى و پرورشى و دانشگاهى و رسانه‏ها از یکسو و تلاش در جهت مبارزه با بیکارى و بدآموزى دشمنان و عناصر مشکوک داخلى بطور جدى مطرح مى‏گردد. در یک سخن جوانان امید آینده انقلاب اسلامى و سرمایه‏هاى گرانسنگ کشورند و بحمدالله حضور آگاهانه و جدى در صحنه‏هاى سیاسى و فرهنگى دارند و از این نعمت والا باید سپاسگزارى کرد و در حمایت از نسل جوان و توجیه و هدایت آنها و رفع مشکلات جدى آنها چون اشتغال و ازدواج و هزینه تحصیل، دریغ نکرد و هر چه در این کار سرمایه گذارى شود شایسته و سرنوشت ساز است که مسئولان نظام نباید از آن غفلت ورزند.
پاورقی ها: