ابراز نگرانى کنگره آمریکا از قدرت یافتن شیعیان در لبنان‏کنگره آمریکا اخیراً در گزارشى با ارائه آمارى درباره جمعیت شیعیان در لبنان نسبت به قدرت یافتن آنها در این کشور ابراز نگرانى کرد.
آمار منتشره از سوى کنگره درباره جمعیت طوایف مختلف بدین شرح است:
شیعیان: یک میلیون و 192 هزار نفر (34 درصد کل جمعیت). اهل سنت: 700 هزار نفر(20 درصد). مارونى‏ها: 666 هزار نفر(19 درصد). دروزى‏ها: 280 هزار نفر(8 درصد). ارتودوکس: 210 هزار نفر(6 درصد). ارمنى‏ها: 210 هزار نفر(6 درصد). کاتولیک: 75 هزار نفر(5 درصد). سایرین: 70 هزار نفر(2 درصد).
در این گزارش به منشور ملى سال 1943 پرداخته شده که در آن نقش اصلى به مسیحیان داده شده تا اینکه پس از 15 سال جنگ داخلى، رنه معوض به عنوان رئیس جمهورى برگزیده شد. وى پس از مدتى ترور و الیاس هراوى جانشین وى شد. در حال حاضر نیز امیل‏لحود ریاست جمهورى لبنان را بر عهده دارد که در دوران وى رفیق حریرى نخست وزیر لبنان بر اثر انفجارى مهیب کشته شد و این ترور آغاز مرحله‏اى جدید در لبنان بود که در آن سوریه به دست داشتن در این ترور متهم شد. در ادامه گزارش به روابط لبنان و ایالات متحده آمریکا در خلال دهه‏هاى گذشته پرداخته شده است.
یکى دیگر از محورهاى گزارش، ناتوانى دولت لبنان در برابر حزب اللّه است که باعث شده سنیوره نتواند به جز نام مقاومت نامى دیگر را براى این جریان مورد استفاده قرار دهد. از سوى دیگر توافق میان حزب اللّه و جریان ملى آزاد موازنه قوا را که پس از ترور حریرى ایجاد شده بود، تعدیل کرد.
در بخش حضور خارجى در لبنان، گزارش به حضور نیروهاى سوریه در لبنان در سال‏هاى گذشته و قطعنامه 1559 مى‏پردازد. بر اساس گزارش «ترى رود لارسن» فرستاده سازمان ملل به منطقه، با این حال سازمان اطلاعات سوریه همچنان در لبنان حضور دارد اما مدرکى در این زمینه در دسترس نمى‏باشد.
گزارش در ادامه به اوضاع فلسطینى‏هاى ساکن لبنان پرداخته و مى‏گوید که اصول گرایان فلسطینى را باید به حساب آورد به ویژه که فلسطینى‏هاى ساکن لبنان با القاعده در ارتباط بوده و برخى از آنها در عراق با نیروهاى آمریکایى جنگیده‏اند. از جمله گروه‏هاى القاعده مى‏توان به «جندالشام» با 100 عضو و «عصبة الانصار» با 400 عضو اشاره نمود. بر اساس گزارش، بحران با حزب‏اللّه با اوضاع فلسطین و نوع رابطه این حزب با جنبش حماس فلسطین مرتبط است.
دولت آمریکا درصدد ارزیابى مجدد راهکارهایش در لبنان است. این دولت از یک سو با قدرت از ارتش اسرائیل در برابر سازمان‏هاى تروریستى حمایت و بر حق اسرائیل در زمینه دفاع از خود تأکید مى‏کند و از سوى دیگر خواهان ادامه روند دموکراسى در لبنان است.
گزارش کنگره در ادامه با هشدار نسبت به احتمال بروز جنگى داخلى یا سیطره جریان‏هاى تندروى طرفدار ایران و روسیه مى‏نویسد: اهداف آمریکا در چنین صورتى ضربات سنگینى خواهد خورد. این در حالى است که ایالات متحده که خواهان نظام چند حزبى، اقتصاد آزاد و دموکراسى سیاسى در لبنان است نمى‏تواند بازگشت لبنان به فضاى جنگ داخلى را تحمل نماید. آمریکا نمى‏خواهد که سازمان‏هاى مسلح را در مرزهاى لبنان و اسرائیل و همچنین بى‏ثباتى در این مرزها و منطقه را ببیند اما رشد نفوذ سوریه و ایران در منطقه و حمایت از تندروى و دشمنى با غرب و همچنین شبه نظامیان مخالف اسرائیل، اهداف آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات در منطقه را در معرض خطر قرار داده و آن را با مشکلاتى مواجه مى‏سازد.

پاورقی ها: