یادى از یادگار امام‏در آستانه 26 اسفند ماه سالگرد عروج ملکوتى حجةالاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینى یادگار گرامى حضرت امام خمینى(ره) قرار داریم. به پاس خدمات فراوان و نقش برجسته آن بزرگوار در حوادث قبل و بعد از پیروزى انقلاب اسلامى و سهم ویژه ایشان در بعضى از حوادث حساس به فرازهایى از ابعاد شخصیتى آن عزیز اشاره مى‏کنیم:
در روز بیست و چهارم اسفند 1324 هجرى شمسى دیده به جهان گشود و نخستین صدایى که در این عالم شنید آواى ملکوتى اذان و اقامه بود که از زبان حضرت روح اللّه پدر بزرگوارش در گوش او طنین توحید افکند. نامش را احمد برگزیدند و چه نام با مسمّایى هنگامى که او به دنیا آمد وطن مظلوم و اسلامى، چهارمین سال حکومت خیانت پیشه دومین عامل بیگانه از خاندان پهلوى را مى‏گذرانید.
احمد دوران کودکى را در محیطى مى‏گذراند که گرمابخش بیت روحانى خمینى کبیر بحث چگونگى انجام تکلیف الهى در فضاى آشفته کشور بود. نیمه‏هاى شب زمزمه ملکوتى پدر و آواى قرآن از زبان آن عارف باللّه شنیده مى‏شد و روزها سخن از علم و جهاد و از چگونگى نجات مردم مظلوم ایران از یوغ شاهان ستمگر، سخن از رهایى اسلام از زنگار خرافه‏ها و پیرایه‏ها و سخن از مبارزه‏اى دشوار و طولانى در جبهه‏هاى گوناگون بود. معلوم است که قدم در این راه نهادن تبعید، حبس، محرومیت، تهمت و یا شهادت را در پى خواهد داشت.
احمد دوران کودکى و نوجوانى را در محیطى پشت سر گذاشت که مقدورات محدود مالى و عایدى بسیار اندک پدر از ملک موروثى در خمین به عنوان تنها ممرّگذران زندگى آنان بود اما امام نه این زمان و نه قبل از آن و نه حتى آن روزگارانى که به عنوان رهبرى مقتدر و محبوب بر جهان اسلام و میلیونها دلباخته عدالت و حق حکومت مى‏کرد ذرّه‏اى از منش زاهدانه خود عدول نکرد.
احمد در دامن مادرى پرورش مى‏یابد که بحق او را بانوى بزرگ انقلاب اسلامى و بانوى صبر و استقامت لقب داده‏اند همان بزرگوارى که خداوند لیاقت آن را عطایش کرد که همسر و انیس دل و همدم شخصیتى چون امام خمینى باشد. بانوى فاضله‏اى که در دامن خود فرزندانى چون مصطفى و احمد... پرورانید تا یاریگر دین خدا باشند.
با دستگیرى امام در سحرگاه 15 خرداد 42 و نخستین سخنرانى امام پس از آزادى در فروردین 43 و نطق کوبنده امام در چهارم آبان 43 و اعلامیه تاریخى امام پیرامون کاپیتولاسیون و دستگیرى مجدّد امام و تبعید به ترکیه رسالت تاریخى احمد آغاز مى‏گردد چرا که دیرى نمى‏پاید که مرحوم حاج مصطفى نیز دستگیر و به نزد پدر به تبعیدگاه ترکیه و سپس به عراق روانه مى‏شود. به دنبال آنان احمد در پى آن است که در اوّلین فرصت به محضر پدر بشتابد و درس تکلیف و انجام وظیفه را از او بجوید لذا در اواخر سال 44 از طریق آبادان رهسپار نجف اشرف گردید تا پس از مدتى به ایران مراجعت و به وظایفى که رهبر کبیر انقلاب به عهده او قرار داده به نحو شایسته عمل نماید و در تمام مراحل مبارزه سایه وار به دنبال پدر بزرگوار خود چه در نجف اشرف، چه در پاریس و چه بعد از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران حرکت نمود.
بهتر آن است که مرحوم حجةالاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینى را از زبان خود امام رضوان اللّه علیه و مقام معظم رهبرى بشناسیم.
امام امت در تأیید صداقت و امانتدارى ایشان فرمودند:
من شهادت مى‏دهم که احمد فرزند اینجانب از موقعى که در مسایل روز وارد شده است و تماس با کارهاى اینجانب داشته است تا حال تحریر این کلمات از او خلاف دستورات اینجانب مشاهده نکرده‏ام و در اعلامیه‏ها و امثال آنها تصرّفى بدون رضاى من نکرده است و چیزى بر خلاف گفته‏هاى من به من نسبت نداده است و بالجمله خلافى از او مشاهده نکردم. لکن احمد باید بداند کسانى خصوصاً مثل او که در این امور ا جتماعى یا سیاسى وارد مى‏شوند، مصون از اشتباه و ضربه نیستند و او باید حساب خود را با خداى قادر متعال درست کند و به ذات مقدسش اتکال نماید و از بشر ضعیف هراس نداشته باشد که مکاید بشرى چون خود بشر زودگذر و فانى است و همه به سوى او جلّ و علا خواهیم رفت و اکنون نیز در محضر مبارک او هستیم. والسلام على من اتبع الهدى. از خداوند تعالى توفیق خدمت به خلق براى همه دست اندرکاران و براى منسوبان به خود خواستارم.
(تاریخ سلخ، صفر 1405، روح اللّه الموسوى الخمینى)
و در جایى دیگر مرقوم مى‏فرمایند:
«فرزند عزیزم احمد حفظه اللّه تعالى و ایده‏
از آنجا که شما را بحمداللّه تعالى در مسایل سیاسى و اجتماعى صاحبنظر مى‏دانم و در تمامى فراز و نشیب‏ها در کنار من بوده‏اى و هستى و با صداقت و کیاست امور سیاسى و اجتماعى اینجانب را متصدى هستى لذا شما را براى تنظیم و تدوین کلیه مسایل مربوط به خود که بسا در رسانه‏هاى گروهى اختلافات و اشتباهاتى رخ داده است انتخاب مى‏نمایم...».
(صحیفه امام، ج 21، ص 126)
و در اینجا تصویر یادگار امام را از آینه چشم جانشین بر حق امام، مقام معظم رهبرى حضرت آیة اللّه العظمى خامنه‏اى مدظلّه العالى مشاهده مى‏کنیم:
«مرحوم حجةالاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینى یکى از مؤثرترین عناصر در جریانات کلى کشور و انقلاب بود. او براى رهبر کبیر انقلاب فرزندى مهربان و در عین حال مشاورى امین و یارى دیرین و سربازى فداکار و مریدى گوش به فرمان و کارگزارى لایق و کارآمد بود. امام بزرگ ما، بارها محبت پرشور و اعتماد عمیق و تحسین قلبى خود نسبت به این فرزند خاضع و مطیع خود را به زبان آورده بود.»
«در طول سالهاى انقلاب اسلامى چه بسیار گره‏ها که به دست او گشوده شد و چه بسیار کارهاى بزرگ که به تدبیر او انجام شد.»
«تاریخچه خدمات ارزنده آن مرحوم به دوران پس از پیروزى، منحصر نمى‏شود. نقش ایشان در دوران مبارزات ملت ایران نیز برجسته و فراموش نشدنى است.»
«امام خمینى دوبار گفتند: احمد اعزّ اشخاص است براى من.»
(فصلنامه حضور، شماره 14، ص 22)
یادگار امام از نظر شجاعت و صراحت بیان و لهجه، زبانزد خاص و عام بودند.
مقام معظم رهبرى راجع به صراحت یادگار امام مى‏فرمایند:
«اولاً ایشان خیلى باهوش بود، به طورى که اگر انسان بخواهد یک صفت ذاتى و خصوصیت برجسته را از حاج احمد آقا بشمرد، هوش اوست. بسیار مرد باهوش و تیز و زیرکى بود. ثانیاً بعضى از صفات خوب امام را هم در ایشان دیده‏ام، مثلاً بى‏رودبایستى بود، امام هم همین طور بودند. مرحوم حاج آقا مصطفى هم همین گونه بود. من از نزدیک با ایشان هم معاشرت و رفاقت داشتم. رودربایستى نداشتند جاهایى که لازم بود یک حالت صراحت خوبى را داشت.»
(همان، ص 22) پیرامون امانت و صداقت ایشان‏
مقام معظم رهبرى مى‏فرمایند:
«مرحوم حجةالاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینى یکى از مؤثرترین عناصر در جریانات کلى کشور و انقلاب بود. او براى رهبر کبیر انقلاب، فرزندى مهربان و در عین حال مشاورى امین و یارى دیرین و سربازى فداکار و مریدى گوش به فرمان و کارگزارى لایق و کارآمد بود...»
«امام بزرگ ما بارها محبت پرشور و اعتماد عمیق و تحسین قلبى خود نسبت به این فرزند خاضع و مطیع خود را بر زبان آورده بود.»
(همان)
یادگار حضرت امام از آغاز مبارزه خوى استکبار ستیزى داشت. این البته به دلیل نزدیکى به حضرت امام و ایمان و اعتقاد کامل ایشان به همه مواضع امام بود. از آنجایى که حاج سید احمد آقا تسلیم محض امام بود و در برابر نص قول و فعل امام، هرگز اجتهاد نکرد. همواره دشمن شناس بود و دشمن دین و مردم و انقلاب و استقلال کشور را آمریکا مى‏دانست.
این خصلت را بهتر است از زبان خود یادگار امام بشنویم:
«ما هرچه در مقابل ابرقدرتها خصوصاً آمریکا نرمش به خرج دهیم وضعمان در تمام زمینه‏ها بدتر خواهد شد. این تحلیل که اگر ما مسائلمان را در تمام زمینه‏ها با کشورهاى غربى و قدرتهاى شرقى حل کنیم. مسأله دیگر نداریم، اشتباه است.» (12/2/69)
«ما امروز با تمام توان در مقابل آمریکا ایستاده‏ایم، هیچ کسى جرأت نزدیک شدن به غرب و آمریکا را ندارد. نرمش سیاسى در صورتى مورد قبول است که آن روى سیاست خشم انقلابى اسلام باشد و الّا مردم عزیز ایران از هیچ مقامى سازش نمى‏پذیرد. ما هنوز خود را دشمن قسم خورده آمریکا و انگلستان مى‏دانیم.» (7/8/69)
حسن ختام سخن را هم به مقام معظم رهبرى مى‏سپاریم تا از دیدگاه این شخصیت خدابین، یادگار امام را تماشا کنیم:
«در هر حال، موضعى که ایشان بعد از رحلت امام اتخاذ کرده بودند خیلى ارزشمند بود و من معتقدم که یکى از بهترین فصول زندگى ایشان عنداللّه، همین فصل اخیر است که ایشان واقعاً راه خدا، راه حق، راه صحیح را متقرباً الى اللّه پیمودند با آنکه بعضاً از ایشان توقعات گوناگونى بود و وسوسه‏هایى... اما ایشان محکم ایستاده بود و همان اصولى را که مورد نظر شریف امام رضوان اللّه تعالى علیه بود با قاطعیت تمام ابراز مى‏کرد.»
«اکنون این یادگار امام از میان رفته و ما را در فقدان خود مهموم و مغموم به جا گذاشته است. شکوه این غم جانکاه را به پیشگاه صاحب و مولاى خود حضرت بقیة اللّه الاعظم مى‏بریم و از او دعا براى صبر و تسلّى مى‏طلبیم و در عین حال نخستین تسلیت را هم به او مى‏گوییم.»
سالگرد ارتحال تلخ و دردناک یادگار حضرت امام مرحوم حجة الاسلام و المسلمین حاج سید احمد آقا خمینى را به ساحت مقدس حضرت بقیة اللّه الاعظم امام عصر ارواحنا فداه و به حضور مقام معظم رهبرى و به مردم شریف و انقلابى و خدامحور و به همه علاقمندان و ارادتمندان آن بزرگوار به خصوص خاندان محترم و معزّز و عزیزشان و به ویژه به فرزندان ارزشمندشان خاصه به جناب حجةالاسلام والمسلمین حاج سید حسن آقا تسلیت مى‏گوییم.

پاورقی ها: