«امام خمینى ثابت و استوار از آغاز تا پایان»


سفر حج، سفر الى اللّه‏
اکنون که مسلمین کشورهاى مختلف جهان به سوى کعبه آمال و حج بیت اللّه روى آورده و این فریضه عظیم الهى و کنگره بزرگ اسلامى، در ایامى متبرکه و در مکانى متبرک برپا گردیده است، مسلمانان مبعوث از قبل خداوند تعالى، باید علاوه بر محتواى عبادى از محتواى سیاسى و اجتماعى آن بهره‏مند شوند و به صرف صورت قناعت نکنند. همه کس مى‏داند که برپا نمودن چنین کنگره عظیمى، براى هیچ مقامى و هیچ دولتى امکان‏پذیر نیست و این امر خداوند متعال است که این گردهمآیى بزرگ را فراهم آورده، مع‏الأسف مسلمین در طول تاریخ نتوانستند از این نیروى آسمانى و کنگره اسلامى استفاده شایانى به نفع اسلام و مسلمین بنمایند.
جهات سیاسى زیادى در اجتماعات، جماعات و جمعات و خصوصاً اجتماع گرانبهاى حج مى‏باشد که از آنجمله اطلاع بر گرفتارى‏هاى اساسى و سیاسى اسلام و مسلمین است که با گردهمآیى روحانیون و روشنفکران و متعهدان زائر بیت اللّه الحرام ممکن است طرح و با مشورت از راه حل‏ها مطلع و در بازگشت به کشورهاى اسلامى در مجتمع‏هاى عمومى گزارش داده و در رفع آنها کوشا شوند و از جمله وظایف در این اجتماع عظیم دعوت مردم و جوامع اسلامى به وحدت کلمه و رفع اختلافات بین طبقات مسلمین است که خطبا و گویندگان و نویسندگان، در این امر حیاتى اقدام نمایند و کوشش کنند در بوجود آوردن جبهه مستضعفین که با وحدت جبهه و وحدت کلمه و شعار لااله الا اللّه از تحت اسارت قدرت‏هاى شیطانى اجانب و استعمارگران و استثمارگران بیرون آیند و با اخوت اسلامى بر مشکلات غلبه پیدا کنند.
خواهران و برادران عزیز! در هر کشورى که هستید از حیثیت اسلامى و ملى خود دفاع کنید و بى‏پروا در مقابل دشمنان خود یعنى آمریکا و صهیونیزم بین المللى و ابرقدرت‏هاى شرق و غرب، بدون هیچ ملاحظه‏اى از ملت‏ها و کشورهاى اسلامى دفاع کنید و مظالم دشمنان اسلام را بر ملا کنید.
برادران و خواهران مسلمان من! آگاهید که تمام منافع مادى و معنوى همگى ما را ابرقدرت‏هاى شرق و غرب مى‏برند و ما را در فقر و وابستگى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى قرار داده‏اند. به خود آئید و شخصیت اسلامى خود را بیابید. زیر بار ظلم نروید و هشیارانه نقشه‏هاى شوم جهانخواران بین المللى را که در رأس آن آمریکاست افشا کنید.
... امروز جهان اسلام به دست آمریکا گرفتار است. شما براى مسلمانان قاره‏هاى مختلف جهان پیامى از خداوند ببرید، پیامى که به غیر از خدا بردگى و بندگى هیچ کس را نداشته باشید. (7/7/58)
توجه داشته باشید که سفر حج سفر کسب نیست، سفر تحصیل دنیا نیست، سفر الى اللّه است. شما دارید به طرف خانه خدا مى‏روید، تمام امورى که دارید انجام مى‏دهید به طور الوهیت باید انجام بدهید. سفرتان از این جا که شروع مى‏شود «وفد» الى اللّه است، سفر به سوى خداى تبارک و تعالى است. باید همانطورى که مسافرین الى اللّه مثل انبیاء علیهم السلام و بزرگان از دین ما مسافرتشان الى اللّه در تمام زمان حیاتشان بوده است و یک قدم تخلف نمى‏کردند از آن چیزى که برنامه وصول الى اللّه بوده است، شما هم الآن «وفود» الى اللّه دارید مى‏روید. شما در آن‏جا که مى‏روید، در میقات که مى‏روید لبیک به خدا مى‏گوئید، یعنى تو دعوت کردى و ما اجابت. مبادا یک عملى انجام بدهید که خداى تبارک و تعالى بفرماید که خیر، شما را من قبول ندارم براى این که شما اسلامى نیستید. مبادا این سفر را سفر تجارت قرار بدهید و امور تجارى در این سفر مطرح باشد پیش‏تان، چه آقایان اهل علم و چه کاروان‏ها و چه رؤساى کاروان‏ها و چه سایر حجاج، سفر، سفر الى اللّه است نه سفر به سوى دنیا، آلوده به دنیا بکنید.
این سفر الهى را شما مى‏روید رجم شیطان مى‏کنید. اگر چنانچه خداى نخواسته خودتان از جنود شیطان باشید رجم خودتان را هم مى‏کنید. شما باید رحمان رحمان بشوید تا رجمتان رجم رحمان و جنود رحمان به شیطان باشد. شما وقوف مى‏کنید در این مواقف کریمه، وقوف در این مواقف کریمه مبادا آلوده بشود به یک معصیتى، به یک خلافى، به یک چیزى که علاوه بر اینکه پیش خدا آبرو از دست برود پیش دنیا آبروى اسلام از دست برود. امروز آبروى اسلام بسته به وجود شماست که مى‏روید دستجمعى در این مواقف کریمه و سایر مسلمین شما را مشاهده مى‏کنند شما باید الگو باشید براى جمهورى اسلامى، چه روحانیون و چه رؤساى کاروان‏ها و چه سائر حجاج. (8/7/58) رهنمودهاى مقام معظّم رهبرى
با وجود همه تلاش جبهه استکبار، ملتهاى اسلامى بیدارند و باید از فرصت بسیار ارزشمند حج براى پیشبرد اهداف اسلامى استفاده شود.
... فریاد توحید که محور اصلى مبارزات انبیاء، صلحا و صدیقین بود و از میان برداشتن حائل‏هاى ظاهرى میان ملتهاى اسلامى، پیام اصلى حج ابراهیمى است که جنبه سیاسى حج نیز از این پیام نشأت مى‏گیرد.
... بر همین اساس از آن زمان تاکنون همواره رفتار، شعارها و عملکرد زائران ایرانى و دعوت آنان به کلمه توحید و توحید کلمه بعنوان یک الگو مورد توجه ملتهاى مسلمان از کشورهاى دیگر بوده است.
... یکى از آفت‏هاى (موجب اخلال در بهره‏گیرى از حج) سرگرمى زائران به زرق و برقهاى مادى و منحرف شدن از جاذبه معنوى خانه خدا و اماکن شریف و متبرکه مکه و مدینه است که دست اندرکاران حج باید براى علاج این آفت و حفظ سادگى سفر حج، برنامه ریزى بلند مدت و تلاش جدى نمایند.
... امروز تمام تلاش آمریکا در عراق بعد از شکست توطئه استعمارى گماردن یک حاکم آمریکایى، بر سرکار آوردن یک فرد وابسته و مجرى اوامر خود است لذا ملت عراق باید با هوشیارى و حفظ اتّحاد و کنارگذاشتن اختلافات مذهبى و قومى در انتخابات آینده بدنبال افراد با ایمان، پاک، صادق و معتقد به منافع ملت عراق و داراى سؤظن به دشمنان مداخله‏گر باشد. (17/9/84)
(رهبر انقلاب در دیدار اعضاى ستاد کنگره بین المللى حمایت از انقلاب اسلامى فلسطین فرمودند:)
مسأله فلسطین در طول دهه‏هاى اخیر به نفع مردم فلسطین و جهان اسلام و به ضرر صهیونیزم جهانى، زنده‏تر و برجسته‏تر شده است و این واقعیت، نشان از این امید حقیقى دارد که امت اسلامى قادر است سرنوشت فلسطین را به نفع مردم آن رقم بزند.
... حساسیت عجیبى که صهیونیستها و حامیان آمریکایى آنها در قبال ایران و مسائل مطرح شده درباره دولت صهیونیستى نشان مى‏دهند، ضعف شدید و هراس آنها را از توجه امت اسلامى به مسئله فلسطین آشکار مى‏کند.
... با وجود همه توطئه‏هاى صهیونیزم، مبارزه با غاصبان مسجد الاقصى به درخت تناورى در درون سرزمین‏هاى اسلامى تبدیل شده است که استکبار، هرگز قادر نخواهد بود، ریشه‏هاى آن را قطع کند.
... امت اسلامى مسئله بازگشت آوارگان فلسطینى و جلوگیرى از تخریب قدس شریف را با حساسیت پى‏گیرى مى‏کند.
دولت، مجلس و همه دستگاههاى ذیربط در برگزارى این کنگره، همکارى کامل به عمل خواهند آورد.
(20/9/84)
(رهبر انقلاب در دیدار رئیس دفتر سیاسى حماس تأکید کردند:)
تنها راه تضمین کننده آزادى فلسطین و آینده مردم این کشور، ادامه مقاومت همراه با قدرت، حفظ وحدت و یکپارچگى، و تمسک به اصول اساسى دین اسلام است.
... تجربه 50 سال گذشته نشان مى‏دهد که کوتاه آمدن در مقابل اشغالگران صهیونیست و مذاکره با آنها وضع را بهتر نخواهد کرد و نتیجه‏اى جز تشدید فشارها ندارد، بنابراین پیروزى و موفقیت تنها در سایه مقاومت و ایستادگى به دست خواهد آمد.
... دشمنان ملت فلسطین امروز گرفتار مشکلات فراوان سیاسى و اقتصادى خود شده‏اند، آنها دیروز از لبنان عقب نشینى کردند، امروز مجبور به خروج از غزه شدند و ان‏شاء اللّه ملت فلسطین و گروه‏هاى مقاومت، اشغالگران را فردا از بیت المقدس نیز بیرون خواهند کرد.
... آمریکا نیز با وجود قدرت نمایى‏هاى ظاهرى و دروغین، در خاورمیانه با شکست مواجه شده و در حال عقب‏نشینى است و ملت فلسطین و گروه‏هاى مقاومت باید با توجه به این شرایط و حفظ هوشمندى، به مسیر جهادى خود ادامه دهند. (23/9/84)
پاورقی ها: