«امام خمینى ثابت و استوار از آغاز تا پایان»


حضرت مهدى (عج) ذخیره خداوند براى هدایت بشریت‏
این عید سعید پانزده شعبان را به همه مسلمین و به همه ملت ایران تبریک عرض مى‏کنم. ماه شعبان ماه بزرگى است که در آن، در سوم آن، بزرگ مجاهد عالم بشریت متولد شد و در پانزده آن، حضرت مهدى موعود ارواحنا له الفدا پا به عرصه وجود گذاشت. و قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمى است که به ما مسائلى مى‏فهماند منجمله اینکه براى یک همچو کار بزرگى که در تمام دنیا عدالت به معناى واقعى اجرا بشود در تمام بشر نبوده کسى الّا مهدى موعود سلام اللّه علیه که خداى تبارک و تعالى او را ذخیره کرده است براى بشر، هر یک از انبیاء که آمدند، براى اجراى عدالت آمدند و مقصدشان هم این بود که اجراى عدالت را در همه عالم بکنند لکن موفق نشدند حتى رسول ختمى صلى اللّه علیه و آله و سلم که براى اصلاح بشر آمده بود و براى اجراى عدالت آمده بود و براى تربیت بشر آمده بود، باز در زمان خودشان موفق نشدند به این معنا و آن کسى که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد، نه آن هم این عدالتى که مردم عادى مى‏فهمند که فقط قضیه عدالت در زمین براى رفاه، مردم باشد بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت.
عید مولود حضرت صاحب ارواحناله الفدا بزرگترین عید براى مسلمین است و بزرگترین عید براى بشر است نه براى مسلمین...
اگر عید ولادت حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلم بزرگترین عید است براى مسلمین، از باب اینکه موفق به توسعه آن چیزهایى که مى‏خواست توسعه بدهد نشد، چون حضرت صاحب سلام اللّه علیه این معنا را اجرا خواهد کرد و در تمام عالم زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد به همه مراتب عدالت، به همه مراتب دادخواهى، باید ما بگوئیم که عید شعبان، عید تولد حضرت مهدى سلام اللّه علیه بزرگترین عید است براى تمام بشر - تمام بشر را - وقتى که ایشان ظهور کنند انشاء اللّه (خداوند تعجیل کند در ظهور او) تمام بشر را از انحطاط بیرون مى‏آورد، تمام کجى‏ها را راست مى‏کند: «یملأ الارض عدلاً بعد ما ملئت جوراً» همچو نیست که این عدالت همان که ماها از آن مى‏فهمیم که نه یک حکومت عادلى باشد که دیگر جور نکند آن، این هست اما خیر، بالاتر از این معناست. معنى «یملأ الارض عدلاً بعد ما ملئت جوراً» الآن زمین و بعد از این، از این هم بدتر شاید بشود، پر از جور است، تمام نفوسى که هستند انحرافات در آنها هست حتى نفوس اشخاص کامل هم در آن انحرافاتى هست ولو خودش نداند در اخلاق‏ها انحراف هست، در عقائد انحراف هست، در اعمال انحراف هست و در کارهایى هم که بشر مى‏کند انحرافش معلوم است و ایشان مأمورند براى اینکه تمام این کجى‏ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال که واقعاً صدق بکند «یملأ الارض عدلاً بعد ما ملئت جوراً» از این جهت این عید، عید تمام بشر است بعد از اینکه آن اعیاد، اعیاد مسلمین است این عید، عید تمام بشر است، تمام بشر را ایشان هدایت خواهند کرد انشاء اللّه و ظلم و جور را از تمام روى زمین برمى‏دارند به همان معناى مطلقش، از این جهت این عید، عید بسیار بزرگى است که به یک معنا از عید ولادت حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله که بزرگترین اعیاد است، این عید به یک معنا بزرگتر است.
و ما باید در اینطور روزها و در اینطور ایام اللّه توجه کنیم که خودمان را مهیا کنیم از براى آمدن آن حضرت. من نمى‏توانم اسم رهبر روى ایشان بگذارم، بزرگتر از این است، نمى‏توانم بگویم که شخص اول است براى اینکه دومى در کار نیست، ایشان را نمى‏توانیم ما با هیچ تعبیرى تعبیر کنیم الّا همین که مهدى موعود است، آنى است که خدا ذخیره کرده است براى بشر و ما باید خودمان را مهیا کنیم از براى اینکه اگر چنانچه موفق شدیم انشاء اللّه به زیارت ایشان، طورى باشد که روسفید باشیم پیش ایشان، تمام دستگاه‏هایى که الآن به کار گرفته شده‏اند در کشور ما و امیدوارم که در سایر کشورها هم توسعه پیدا بکند، باید توجه به این معنا داشته باشند که خودشان را مهیا کنند براى ملاقات حضرت مهدى سلام اللّه علیه. رهنمودهاى مقام معظّم رهبرى
تقوا، درس جاودانه امیر مؤمنان است. اگر شما به نهج البلاغه مراجعه بفرمایید، ملاحظه خواهید کرد که هیچ دستور العمل و توصیه‏یى در این کتاب عظیم به قدر تقوا تکرار نشده است. تقوا در واقع یکى از بلندترین فصول زندگى عملى امیرالمؤمنین و تعالیم زبانى آن بزرگوار است. تقوا یعنى مراقبت از خود. انسان دائم باید مراقب خود باشد.
... خیلى از کارهایى که ما مى‏کنیم و لغزشهایى که از ما سر مى‏زند، بر اثر عدم مراقبت است.
... حقایق بشرى و اصالتهاى بشرى با گذشت زمان تغییر پیدا نمى‏کنند. انسانها از اول تاریخ تا امروز و از امروز تا پایان دنیا، همیشه عدالت را دوست داشته‏اند و به عدالت نیازمند بوده‏اند، این تغییر پیدا نمى‏کند. انسانها از اول تاریخ تا امروز و امروز تا آخر دنیا به مسؤولانى که نسبت به آنها وفادار باشند، در خدمت آنها باشند و براى آن‏ها صادقانه عمل کنند، احتیاج دارند، اینها که تغییرپذیر نیست. درس امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ناظر به این چیزهاست.
... الآن جوان‏ها روى کار آمده‏اند. جوانهاى عزیز من! نوبت شماست. جوانهاى قبل از شما هر چه نفس داشتند، در این راه زدند و ما را به این جا رساندند، امروز نوبت جوانهاى ماست. در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا، در میدان سیاست، در میدان کار براى مردم و خدمت، و در میدان شایستگى‏هاى گوناگون وارد شوید، خودتان را به صلاح و تقوا بیارایید و پیش بروید.
... برادران عزیز ما در دولت و رییس جمهور محترممان - که بحمداللّه متکى به محبت و رأى مردم است - بعد از این که دولت تشکیل شد، وعده‏هایى را که به مردم داده‏اند، مرور کنند و بجد براى تحقق این وعده‏ها تلاش نمایند. مردم کسانى را که صادقانه عمل مى‏کنند، مى‏شناسند. سرعت عمل، خوب است، عجله و انفعال و شتابزدگى بد است. مبادا در مقابل برخى از کسانى که حرفها و مطالبات خودشان را به عنوان مطالبات مردم جا مى‏زنند، دولت دچار انفعال شود، نه کار خودشان را بکنند. مطالبات حقیقى مردم، همان چیزهایى که بحمداللّه در شعارها و اظهارات رییس جمهور محترممان هم به صورت برجسته‏اى گفته و تکرار شده است، چیزهاى خوبى است، مردم همین‏ها را مى‏خواهند. دولت باید اینها را بجد، بدون دستپاچگى، با تدبیر درست، و در طول مدت مقرر و معقول دنبال کند.
ما مى‏خواهیم سوخت نیروگاه هسته‏اى مان را خودمان تولید کنیم. آنها مى‏گویند خودتان تولید نکنید برایتان نیروگاه بسازند، اما بیایید سوختش را از ما بخرید! یعنى چه؟ یعنى وابسته بمانید. ملت ایران باید به قدرتهاى تولید کننده سوخت هسته‏اى وابسته بماند تا اگر آنها یک وقت خواستند سوخت ندهند، شرطى بگذارند و دولت و ملت ایران ناچار باشند دستشان را بالا ببرند و بگویند چاره‏اى نداریم، سوخت ما - که برق و امکانات ما وابسته به آن است - باید از آن طرف بیاید، والا نیروگاه ما خواهد خوابید. ملت ایران باید وابسته بماند، آنها این را مى‏خواهند.
براى ما مسأله هسته‏اى، مسأله علمى و اقتصادى است. در مسأله هسته‏اى، راهى را که تا الآن آمده‏ایم و بحمد اللّه به طور کامل هم موفق بوده‏ایم، اگر بتوانیم در آن پیش برویم و به آخر برسانیم، این یک پیشرفت علمى براى کشور است. جوانان ایرانى در این میدان، مهارت و استعداد و توانایى علمى خودشان را ثابت کرده‏اند، این از لحاظ علمى خیلى براى ما با ارزش است.
... ما مى‏خواهیم منابع تجدید ناپذیرمان براى نسلهاى دیگر بماند. این طور نباشد که بیست سال دیگر، بیست و پنج سال دیگر، این کشور نفت نداشته باشد، مجبور باشیم نفت خود را از آمریکا یا از عوامل آمریکا بخریم ما مى‏خواهیم جایگزین نفت داشته باشیم و آن، انرژى هسته‏اى است. آنها مى‏گویند نه، نداشته باشید، همان نفتتان را مصرف کنید تا تمام شود. اگر مى‏خواهید نیروگاه هسته‏اى هم داشته باشید، سوختش را باید از ما بخرید.
این حرف زورى است که امروز بخشى از دنیاى غرب دارد با ما در میان مى‏گذارد. مجرم این قضیه هم باز در درجه اول آمریکاست.
... اروپایى‏ها نباید با لحن طلبکار حرف بزنند. امروز قرن نوزدهم نیست. ملت ایران ملتى نیست که یک روز اگر رژیم دست نشانده انگلیس و آمریکا در این جا سر کار بود. هرچه مى‏گفتند، ناچار بود بپذیرد، نه،
امروز نظام جمهورى اسلامى متکى به هفتاد میلیون جمعیت است. امروز ملت ایران و دولت ایران و مسؤولان ایرانى در خودشان مثل کوه احساس استوارى و قدرت مى‏کنند. (29/5/1384)
پاورقی ها: