نگاهى به توطئه‏هاى دشمنان انقلاب اسلامى و امدادهاى غیبى‏


سپیده سخن
در یکصد سال اخیر با طرح نهضت احیاى فکر دینى در منطقه آفریقا، شبه قاره هند و منطقه خاورمیانه توسط اندیشمندان مصلحى همچون سید جمال الدین اسدآبادى، اقبال لاهورى، محمد عبده، کواکبى و دیگر شخصیت‏هاى متفکر اسلامى حرکات جدیدى به وقوع پیوست. این اندیشه انقلابى در ایران در نهضت تنباکو، انقلاب مشروطیت و نهضت ملى ایران به رهبرى علماء و اندیشمندان دینى به ویژه چهره‏هاى ارزنده‏اى همچون میرزاى شیرازى بزرگ، شهید شیخ فضل اللّه نورى، آیت اللّه کاشانى، شهید نواب صفوى و در نهایت در پدید آمدن انقلاب اسلامى ایران به رهبرى بزرگ رهبر حرکت اسلامى در جهان معاصر ظهور یافت. گسترش شعاع حرکت‏هاى اسلامى در سراسر جهان، استکبار جهانى را بر آن داشت که براى مقابله جدّى با این حرکت‏هاى شتابنده و انقلابى که تمام منافع شان را در معرض خطر قرار داده است به مقابله و مبارزه برخیزد. چرا که سیاست استکبار جهانى چه در دوره نفوذ استعمار پیر انگلیس و یا در دوران سلطه آمریکا بر بخش عمده‏اى از مناطق جهان بر جلوگیرى و خاموش نمودن شعله‏هاى انقلاب در سطح جهان استوار گردیده بوده و در طول قرنهاى اخیر این سیاست آنان همچنان ادامه یافته است.

امّا همان گونه که خداوند متعال وعده داده است: «و لا یحیق المکر السىّ‏ء الّا باهله؛(1) نیرنگ‏هاى بد و اندیشه‏هاى زشت تنها دامان صاحبانش را مى‏گیرد». همه توطئه‏ها و نقشه‏هاى شیاطین شرق و غرب به خودشان برگشته و نقش بر آب شده است. پرواضح است که این رویه و سنت الهى در ناکام گذاشتن اهل باطل تا زمانى ادامه خواهد یافت که ملت مسلمان ایران و متولیان نظام جمهورى اسلامى ایران با خلوص نیت در مسیر الهى گام بر مى‏دارند امّا اگر خداى نخواسته روزى از این مسیر منحرف شوند و یا انگیزه‏هاى غیر الهى را در اقدامات خود مد نظر داشته باشند آنگاه دیگر نمى‏توان به امید امدادهاى الهى چشم دوخت چرا که خداوند متعال مى‏فرماید: «ان تنصروا اللّه ینصرکم و یثبّت اقدامکم؛(2) اگر آئین خدا را یارى کنید او هم شما را یارى خواهد کرد و گامهایتان را استوار مى‏گرداند.» امّا خداوند متعال این وعده‏اش را مشروط به استوارى در راه حق و صراط مستقیم قرار داده است و اگر از این طریق مسلمانان تخطّى کنند دیگر دست غیبى الهى بر سر آنان سایه افکن نخواهد بود خداوند متعال فرمود: «عسى ربّکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا؛(3) امید است پروردگارتان به شما رحم کند امّا هرگاه(از راه حق) برگردید ما هم (از اندیشه امداد و یارى شما) بر مى‏گردیم.
همچنان که در مدت 25 سال گذشته شاهد بوده‏ایم دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامى ایران چه در داخل و چه در خارج لحظه‏اى از طرح‏هاى خائنانه و نقشه‏هاى شیطانى خود دست نکشیده‏اند و همواره اندیشه سقوط نظام اسلامى را در سر پرورانده‏اند.
اساساً ماهیت نظام اسلامى و ساختار تشکیلاتى جبهه کفر چنین اقتضاء مى‏کند که مادامى که از اسلام و ارزشهاى اسلامى در منطقه خاورمیانه بویژه کشور اسلامى ایران دفاع مى‏شود دشمنان اسلام براى محو کامل آن از هیچ تلاشى فروگذارى نکنند زیرا با تحقق اهداف آسمانى دین مبین اسلام تمام سیاست‏ها و منافع جبهه کفر در خطر نابودى و در آستانه سقوط قرار مى‏گیرد و به طور حتم نابودى دشمنان اسلام را بدنبال دارد به همین جهت خداوند به پیامبر عظیم الشأن خویش هشدار مى‏دهد که: «لن‏ترضى عنک الیهود و لاالنّصارى حتّى تتبع ملّتهم؛(4) هرگز یهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد مگر اینکه (بطور کامل) تسلیم خواسته‏هاى آنان شوى و از آئین آنان پیروى کنى!» انگیزه‏ها و ریشه‏هاى توطئه‏
خطر و تهدید که استکبار جهانى براى منافع خود از ناحیه حرکت اسلامى احساس مى‏کرد با استقرار جمهورى اسلامى در ایران وضعیت دیگرى پیدا کرد و آنچه کفر جهانى براى مقابله با آن جدّیت مى‏کرد با اقتدار تمام در قالب یک نظام سیاسى در ایران متجلّى گردید.
دیرى نپائید که این حرکت برق آسا از مرزهاى ایران بیرون رفت و تمام کشورهاى دنیا را در نوردید و با دمیدن روح امید و اطمینان به محرومان عالم، بیش از یک میلیارد مسلمان را تحت تأثیر قرار داد. به همین جهت جرج شولتر وزیر خارجه آمریکا گفت: «انقلاب اسلامى ایران خطرناک‏ترین دشمن مشترک تمدّن غرب در سراسر تاریخ آن است».(5) دشمن با بسیج نیروهاى خود و با بهره‏گیرى از امکانات بسیار گسترده راه کارهاى جدید و پیشرفته‏اى را براى جلوگیرى از گسترش حرکت اسلامى در جهان و سرکوب انقلاب در ام‏القراى آن یعنى ایران طرح ریزى نمود و به کمک عوامل داخلى و خارجى خود به مرحله اجرا گذاشت. استاد حسن التلّ اردنى از معروفترین نویسندگان مجله «الدستور» در مورد ریشه‏ها و علل توطئه‏هاى دشمنان انقلاب اسلامى مى‏گوید: «رشد سریع ارزشهاى انقلاب اسلامى در دیگر جوامع، غرب را ناچار به چاره جوئى و نشان دادن واکنش کرده است و ما این واکنش را در به راه انداختن جنگ هشت ساله علیه ایران و دیگر توطئه‏هائى که هر روزه در ایران راه مى‏اندازد، مى‏بینیم».
قبل از انقلاب اسلامى کشور ایران به عنوان یکى از حساسترین نقاط استراتژیک جهان در حوزه نفوذ غرب قرار داشت، زیرا بعد از پایان جنگ جهانى دوم به ویژه بعد از کودتاى 28 مرداد 1332، با ریشه کن شدن آخرین بقایاى نفوذ شوروى در ایران، غرب کاملاً نفوذ خود رادر این کشور گسترش داد. برژینسکى، مشاور امنیّتى دولت زمان کارتر در این مورد مى‏گوید: «ایران مهم‏ترین پایگاه استراتژیک ما در خلیج فارس پس از خروج انگلیس از «شرق سوئز» به شمار مى‏رفت تخلیه نیروهاى انگلیسى از خلیج فارس خلأ قدرتى در این منطقه به وجود آورد و سیاست آمریکا در آن زمان پرکردن این خلأ با افزایش قدرت نظامى ایران در وهله اول و عربستان سعودى در مرحله بعد بود...»(6)
به این ترتیب در زمان پیروزى انقلاب اسلامى، به اعتراف سایروس ونس وزیر خارجه وقت آمریکا: «در واقع ایران جانشین طبیعى و منطقى قدرت نظامى روبه زوال انگلستان در خلیج فارس به شمار مى‏آمد.»
طوفان انقلاب اسلامى، این پایگاه امن جهان غرب را به لرزه انداخت و تلاشهاى مکرر و بى ثمر امپریالیسم غرب، براى شکست انقلاب و جلوگیرى از فرجام پیروزمند آن به جائى نرسید. با پیروزى انقلاب و استقرار نظام نوپاى جمهورى اسلامى، نظریه پردازان غرب به ارزیابى نشستند. سایروس ونس بر این باور بود که: «در ایران یک عامل، عمده ثبات در منطقه خلیج فارس به شمار مى‏آمد. قدرت این کشور هم امنیت گذرگاه حیاتى خلیج فارس براى کشتى‏هاى بازرگانى و کشتى‏هاى نفت کش غرب را تأمین مى‏کرد و هم سدّى در برابر مقاصد توسعه طلبانه شوروى به شمار مى‏رفت.»(7)
بر این اساس از دیدگاه غربى‏ها ایران از دو جهت عمده براى آنان ارزش حیاتى داشت: 1- مهم‏ترین پایگاه استراتژیک غرب‏
2- نقش ایران در تأمین نفت و تضمین امنیت خلیج فارس به عنوان «انبار نفت جهان غرب» هرچند به خطر افتادن این محور به تنهائى کافى بود که ایران بعد از انقلاب اسلامى آماج سهم‏گین‏ترین توطئه‏ها قرار گیرد، امّا فرانسوا میتران، به عنوان نظریه پرداز سوسیالیسم - صهیونیسم و حلقه رابط میان امپریالیسم غرب و کمونیسم شرق به پدیده مهم‏تر در انقلاب ایران متوجه شد و بلوک شرق و غرب را متوجه خطر اساسى و تعیین کننده‏اى ساخت که قبل از وى غربى‏ها از آن غفلت داشتند، او دقیقاً دو روز پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، در روز 24 بهمن 1357 به همفکران غربى و شرقى خود چنین هشدار داد: «انقلاب هائى از نوع انقلاب ایران، در کشورهاى همسایه نیز روى خواهد داد، مسلمانان زیادى در اطراف ایران، در عراق و آسیاى مرکزى، زندگى مى‏کنند. انقلاب ایران رژیم‏هاى منطقه را با خطر سقوط مواجه خواهد کرد.»(8)
دکتر میشل جانسون در مقاله‏اى در نشریه «ژئوپولیتیکال استراتژیست» خطر رو به گسترش انقلاب اسلامى ایران را براى سیاستمداران جهان غرب چنین گوشزد نمود: بنیاد گرائى اسلامى(9) در سراسر جهان اسلام رشد قابل توجهى کرده است. از مراکش تا فیلیپین، اسلام در حال گسترش است و به موازات رشد اسلام، نفوذ و منافع غرب شدیداً تحت تأثیر آن قرار مى‏گیرد. «بنیاد گرائى اسلامى نیروئى پویا، متنفذ و پرجنب و جوش است که قادر به مبارزه علیه منافع غرب در سراسر جهان اسلام است. جامعه مسلمین جهان از آن حالت ضعف و ناتوانى خود خارج شده و به یک قدرت بدل گردیده است».(10) تبلیغات قوى‏ترین ابزار توطئه‏
از آنجائى که استحکام قدرتهاى استکبارى بر پایه تبلیغات، تسلیحات و اطلاعات پایه ریزى شده است و هر یک از این ابزارها به نوبه خود نقش مهمى را در تثبیت قدرتهاى استکبارى ایفا نموده‏اند. طبیعى است که دشمنان اسلام در مواجهه با پدیده حیرت‏انگیز انقلاب اسلامى ایران با تمام توان از این حربه‏هاى خود استفاده نمایند. امّا در این میان تبلیغات از اهمیت و کارآیى بیشترى برخوردار بوده است و حتى نسبت به آن دو رکن دیگر نقش زیربنائى و تعیین کننده دارد. این عامل مهم در طول تاریخ همواره در راستاى تحکیم کفر جهانى و مقابله با حرکت‏هاى ضد استعمارى و ضد استکبارى به ویژه در جهت مقابله با اسلام به کار گرفته شده است.
پس از پیروزى انقلاب، استکبار جهانى با رهبرى آمریکا بهره‏گیرى از همه ابزارهاى تبلیغاتى، هجوم گسترده‏اى را در سطح جهان اسلام بر علیه باورهاى دینى و نظام جمهورى اسلامى به کار گرفت و علاوه بر بهره‏گیرى از رسانه‏هاى خبرى، صدها نویسنده معاند و مزدور در جهان غرب و اروپا را براى تخریب مبانى دینى استخدام کرده که جریان سلمان رشدى مرتد یکى از آنها بود. خشن‏ترین چهره‏هاى توطئه‏
در اینجا به خشن‏ترین چهره‏هاى توطئه استکبار جهانى که در چهار واژه خلاصه مى‏شود مى‏پردازیم: کودتا، تجزیه، ترور و تجاوز الف - کودتا
یکى از کودتاهاى شاخص که توسط استکبار جهانى بر علیه انقلاب اسلامى تدارک دیده شد کودتاى نوژه بود. کودتایى که نمونه‏هاى بسیار کوچکتر آن رژیم‏هاى بسیارى را در سراسر جهان سرنگون کرده است. به جرأت مى‏توان ادّعا کرد، که کودتاى آمریکائى 28 مرداد سال 1332 در ایران در مقایسه با کودتاى نوژه بازى کودکانه‏اى بیش نبود، کودتاى نوژه در تاریخ 18 تیرماه 1359 خنثى شد. ب - تجزیه‏
تجزیه و یا حداقل ایجاد آشوب‏هاى جدائى طلبانه، یکى دیگر از چهره‏هاى اصلى توطئه‏هاى استعمارى و نواستعمارى است. با اوج‏گیرى انقلاب اسلامى، انواع طرح‏هاى تجزیه طلبانه توسط سازمان‏هاى جاسوسى و امنیتى «سیا» و «کا،گ، ب» مورد بررسى قرار گرفت این چهره توطئه در محور به هم پیوسته‏اى اکثر استان‏هاى مرزى و حاشیه‏اى کشور را در بر مى‏گرفت: از ترکمن صحرا تا کردستان، از خوزستان و منطقه ایل قشقایى (فارس، بوشهر، و بخشى از هرمزگان) تا بلوچستان و آذربایجان.
این توطئه‏ها هم على رغم تلاشهاى زیاد عوامل خارجى و داخلى آمریکا به نتیجه‏اى نرسید، و ملت مسلمان ایران در پرتو عنایت حضرت ولى عصر (عج) شاهد امدادهاى غیبى بودند. ج - ترور
در ادامه توطئه‏ها استکبار جهانى به سرکردگى آمریکا همزمان با آشوب‏هاى مختلف پرده دیگرى از توطئه هایش را به نمایش گذاشت و به فاصله‏هاى اندکى یاران امام(ره) و پیروان اسلام ناب محمدى (ص) را آماج حملات ناجوانمردانه تروریسم کور خویش قرار داد. حربه ترور در چنان مقیاس وسیعى علیه انقلاب به کار گرفته شد که در هیچ نقطه جهان همانند و نظیر نداشت. توجه به بخشى از فهرست گسترده و زنجیره‏اى ترورهاى دشمنان در ماه‏هاى اول انقلاب مى‏تواند ما را به این حقیقت واقف سازد که، چه طور این توطئه‏هاى ناجوانمردانه مى‏توانست در مدت کوتاهى هر نظام نوپائى رااز پاى درآورد، برخى از ترورهاى کور دشمنان عبارت بودند:
ترور سرلشگر ولى اللّه قرنى، نخستین رئیس ستاد کل ارتش جمهورى اسلامى ایران (3/2/1358) ترور آیت اللّه مطهرى، نخستین رئیس شوراى انقلاب و برجسته‏ترین نظریه پرداز انقلاب اسلامى (11/2/1358) ترور حاج طرخانى(7/4/1358) ترور حاج مهدى عراقى و پسرش(4/6/1358) ترور آیت اللّه قاضى طباطبائى اولین شهید محراب (12/8/1358) ترور آیت اللّه مفتح (27/9/1358) شهادت آیت اللّه بهشتى و 72 یار امام (7/4/1360) و بسیارى از ترورهاى دیگر... دشمن با طرح و اجراى این نقشه‏هاى جنایتکارانه استکبار جهانى و با غفلت تمام از مددهاى غیبى و الطاف الهى، به انتظار سقوط جمهورى اسلامى ایران لحظه شمارى مى‏کرد.
پس از این ترورهاى ناجوانمردانه، مجله «تایم» چاپ آمریکا نوشت: «بهشتى مى‏رفت تا مردى پرقدرت شود و در سن 52 سالگى امید اصلى براى تداوم انقلاب اسلامى بود.»(11)
نشریه دیگر آمریکائى «واشنگتن استار» با خوشحالى و ذوق زدگى نوشت: با مرگ بهشتى، روحانیت حاکم، تواناترین استراتژیست و سازمانده خود را از دست داده است و دیگر کسى وجود ندارد که بتواند جانشین او شود، ایران در حال حاضر با فقدان سازماندهى و آگاهى سیاسى روبروست.(12)
در همان ایام امید دنیاى استکبارى به سقوط جمهورى اسلامى ایران آنچنان بالا گرفت که مجله نیوزویک از قول بنى‏صدر نوشت: فقط دو تن از مقامات مهم در دستگاههاى دولتى باقى مانده‏اند، فقط یک انفجار دیگر و از آن پس همه چیز تمام مى‏شود. آرى فقط دو نفر رجائى و باهنر.
امّا بزودى دشمنان اسلام و انقلاب اسلامى به شکست‏هاى خود در طرح این چهره توطئه نیز اقرار نمودند. آنان با این حال دست از توطئه‏هاى خشن بر نداشتند و علاوه بر ترور رهبران شاخص نظام اسلامى، تیم‏هاى ترور آمریکائى، در کوچه‏ها و خیابانها مردم عادى را هدف قرار دادند و حتى کار را به جائى رساندند که در روز عاشوراى حسینى (ع) در حرم مطهر رضوى(ع) زائران و عاشقان امام رضا(ع) را به خاک و خون کشیدند.
جالب توجه است که شیطان بزرگ، ملت مسلمان ایران را که چنین بیرحمانه آماج حملات تهاجم تروریستى قرار گرفتند به عنوان تروریست معرفى مى‏کند! خانم فلوارالؤئیز نویسنده برجسته آمریکائى که اندیشه‏ها و مقالات او بر عملکرد سیاستمداران آمریکا تأثیر به سزائى دارد، چنین مى‏نویسد: «برداشت حکومت ما از تروریسم این است که اگر کسى در برابر ادعاهاى ما قد علم کند، تروریست بالفطره است و چنین آدمى وقتى مورد حمله ما قرار مى‏گیرد باید به حقانیت این حمله، بسان یک کیفر آسمانى اذعان کند! حمله ما به این چنین فردى شامل قوانین حقوقى مربوط به جنگ نمى‏شود، زیرا این کار ما یک جنگ نیست، بلکه یک «جهاد مقدس صلیبى» است. به نظر ما تروریست کسى است که در مقابل حملات ما از خود دفاع کند.» د - تهاجم از طبس تا صدام‏
با اشغال لانه جاسوسى آمریکا در ایران توسط «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» در 13 آبان 1358، آمریکا حیثیت جهانى خود را در معرض ضربه‏اى شدید و حقارت‏آمیز و شکستى بسیار بى‏سابقه احساس کرد و از آن روز به بعد به تکاپو افتاد تا راه چاره‏اى براى اعاده حیثیت و آزادى گروگانهاى خود بیابد. امّا هنگامى که آمریکا هرگونه امید و سازش با رهبرى انقلاب را از دست داد به فکر توطئه تجاوز نظامى افتاد آمریکا در بخش اول این توطئه که به «ماجراى طبس» معروف شد توسط نیروى معنوى و غیبى خداوند متعال گرفتار آمد او که هیچگاه به مخلیه‏اش آن قدرت مافوق بشرى را راه نداده بود به صورت شگفت‏انگیز در محاصره طوفان شن قرار گرفته و به رسواترین وجهى شکست خورد.
بخش دوم طرح تجاوز، حمله گسترده نظامى به ایران از طریق کشور عراق بود. این حمله در 31 شهریور 1359 با تعرض ارتش عراق به خاک ایران و حمله هواپیماهاى آن به 10 پایگاه هوائى ایران آغاز گردید. ولى با استقامت و پشتکار رزمندگان اسلام در طولانى‏ترین جنگ قرن، بعد از 8 سال دفاع افتخارآمیز با پیروزى ملت مسلمان ایران و شکست توطئه گران خاتمه یافت و به این ترتیب یکى از طولانى‏ترین نبردهاى تاریخ معاصر جهان که سه برابر جنگ جهانى اول و دو برابر جنگ جهانى دوم و یک و نیم برابر جنگ آمریکا و کره بود، به پایان رسید. از ویژگیهاى این نبرد این بود که به عنوان یکى از نمونه‏هاى نادر در تاریخ، دو ابر قدرت با هماهنگى کامل از مهاجم پشتیبانى مى‏کردند و دیگر اینکه در این نبرد از هر سلاح و ابزارى براى سرنگونى نظام اسلامى استفاده شد.(13)
سایر چهره‏هاى توطئه‏
سیاسى:
در شیوه سیاسى تهاجم دشمن بر دو حرکت استوار بود:
1- چهره‏شناسى و چهره سازى
2- تأثیر بر افکار عمومى.
در این دو حرکت دشمن تلاش مى‏کند عناصر سیاسى را که گرایش به نظام داشته یا در داخل نظام مسئولیتى دارند امّا ماهیت تفکر انقلاب و مبانى اندیشه نظام را باور ندارند، مورد شناسایى قرار دهد و سپس در جهت تأثیرگذارى آنها روى افکار عمومى تلاش نماید.
در نظام اسلامى ایران دشمن در موارد متعددى از این شیوه استفاده کرده است که به دو نمونه از اوائل انقلاب اشاره مى‏کنیم گرچه در سالهاى بعد نیز این توطئه همچنان ادامه داشته است:
1- حمایت از دولت موقت‏
2- حمایت از بنى صدر مهره هدایت شده دشمن.
در این دو مورد دشمن با چشم امید به این چهره‏ها نگاه مى‏کرد، امّا لطف الهى و اقدامات به موقع حضرت امام خمینى(ره) و دستگاههاى مربوطه و درک صحیح مردم از شرائط زمان، توطئه دشمنان انقلاب خنثى گردید. اقتصادى:
از شیوه‏هاى رائج دشمن براى براندازى، بهره‏گیرى از محاصره اقتصادى است. تا کنون قدرتهاى استکبارى بارها از اهرم محاصره و تحریم اقتصادى براى از پا درآوردن نظام اسلامى استفاده کرده‏اند. آمریکا در این زمینه با تصویب قوانین فرامرزى، توقیف دارائى‏هاى ایران در بانک‏هاى آمریکا و سایر رویه‏ها فروگذارى نکرده است. جاسوسى:
شیوه جاسوسى از خطرناک‏ترین روش‏ها براى براندازى و انحراف حرکت‏هاى انقلابى است. آمریکا براى این منظور کارهاى بسیارى انجام داد که مهم‏ترین آنان در تسخیر سفارتخانه آن کشور نمایان گردید که به عنوان لانه جاسوسى لقب گرفت و بعدها هم چندین مورد عوامل جاسوسى وى شناسایى و شبکه‏هاى جاسوسى آنان منهدم گردیده است. فرهنگى:
این شیوه یکى از مؤثرترین و بدترین روش‏هاى براندازى است. که متأسفانه هم اکنون علیه انقلاب اسلامى در حال اجراست. تهاجم فرهنگى بر خلاف دیگر توطئه‏ها و حملات بویژه تهاجم نظامى که با سرو صداى شدید و به صورت علنى و محسوس مى‏باشد بسیار تدریجى، و نامرئى است.
گستردگى، جاذبه و کشش، برخوردارى از امکانات وسیع، طولانى بودن و نفوذ عمیق در جوانان، از جمله ویژگیهاى تهاجم فرهنگى است.
در این جبهه فرهنگى نیز اگر متولیان نظام اسلامى و مردم مسلمان ایران خود را در پناه عمل به اصول و ارزشهاى الهى قرار دهد و با خلوص نیت از حضرت حق مدد طلبد و با آگاهى و هوشیارى کامل با توطئه‏هاى فرهنگى برخورد کند از سوى قدرت لایزال الهى و عنایات اهل بیت (ع) برخوردار خواهد گردید و بار دیگر نقشه‏هاى دشمنان انقلاب اسلامى بى‏نتیجه و عقیم خواهد ماند.
امّا اگر دنیاگرایى، تجمل گرایى، تبعیض و ناعدالتى، فساد اخلاقى و اقتصادى و سیاسى دامنگیر جامعه اسلامى و مسئولین آن گردیده و ارزشهاى الهى به بوته فراموشى سپرده شود در آن صورت ممکن است دشمنان تدریجاً در ارکان نظام تسلط یافته و نقشه‏هاى خائنانه خود را به اجرا بگذارند. زیرا خداوند متعال با هیچ کس عقد اخوّت نبسته است هر کس به عهد خود با خدا وفا کند او را یارى مى‏کند و هرکس عهد خود را شکسته و از مسیر حق خارج شود هلاکت و نابودى او حتمى خواهد بود خداوند با آن همه ارزش و احترامى که بر پیامبر اسلام (ص) قائل است و در سرتاسر قرآن آن حضرت را با عبارات دلنشین مى‏ستاید امّا باز هم در مورد آن حضرت مى‏فرماید: «و لو تقوّل علینا بعض الاقاویل لاخذنامنه بالیمین، ثمّ لقطعنا منه الوتین؛(14) اگر او (پیامبر اکرم(ص)) سخنى دروغ به ما نسبت دهد با دست تواناى خود او را مى‏گیریم و رگ قلبش را قطع مى‏کنیم. پاورقی ها:پى‏نوشت‏ها: - 1. سوره فاطر، آیه 43. 2. سوره محمد، آیه 7. 3. سوره اسراء، آیه 8. 4. سوره بقره،آیه 120. 5. انقلاب اسلامى و توطئه، ص 73. 6. راه انقلاب، ج 1، ص 282. 7. توطئه در ایران، ص 105. 8. انقلاب اسلامى و توطئه در دهه نخستین، ص 13. 9. اطلاعات، 25/11/1357. 10. بنیاد گرائى اسلامى، واژه ایست که در نوشتار بین المللى براى ارجاع به پدیده انقلاب جهانى اسلام رواج یافته است ؛ بنیادگرائى بازگشت به اصول کهن و اولیه مذهب با بارى سنّت گرایانه و جزم اندیشانه را مى‏رساند. 11. کودتاى نوژه، ص 21. 12 و 13. کودتاى نوژه، ص 48، 49. 140. انقلاب اسلامى و تهدیدات، ص 24. 15. سوره الحاقه، 44 - 46.