آمارهاى 4 سال انتفاضه ومقاومت ملت فلسطین‏به رغم شرایط دشوار وپیچیده‏اى که مردم فلسطین به سبب اقدامات اشغالگران صهیونیست در محاصره قتل کشتار و ویرانى با آن روبرو هستند 160 صهیونیست در چهارمین سال انتفاضه به هلاکت رسیدندکه این رقم مساوى با شمار تلفات صهیونیست‏ها در سال اول این قیام مبارک ومردمى است .
در چهار سال انتفاضه حدود 1017 صهیونیست از جمله 703 غیر نظامى وپلیس کشته و5598 نفر دیگر شامل 4566غیر نظامى و1032 نظامى و پلیس زخمى شدند (روزنامه یدیعوت آحارانوت 29/9/2004).
در سه سال اول انتفاضه 867 صهیونیست متشکل از 608 غیر نظامى و259 نفر ارزنیروهاى امنیتى به هلاکت رسیدند .390 نفرازاین افراد در جریان عملیات‏هاى رزمندگان فلسطینى در شهرهاى صهیونیست کشته شدند.همچنین 5787 نفر شامل 4184 غیر نظامى و1694 نظامى نیز زخمى شدند.
این آمار مربوط به اجراى 18876 عملیات است که 96درصد آن در کرانه باخترى ونوار غزه و 4 درصد آن در مناطق صهیونیست نشین مى‏باشد. اما عملیات‏هاى منطقه اخیر بسیار سنگین‏تر از سایر مناطق بوده است.(29/9/2003).
با توجه به این اطلاعات مى‏توان اینگونه نتیجه‏گیرى کرد که 40درصد از کشته‏هاى اسراییلى به سبب عملیات‏هاى شهادت طلبانه بوده است.
این در حالى است که از زمان آغاز انتفاضه مسجدالاقصى تاروز 20/9/2004 میلادى 3586 فلسطینى به شهادت رسیدند که ازاین میان 721نفر در سال اول، 1300نفر در سال دوم و 786نفر درسال سوم و780نفر در سال چهارم بوده‏است .
علت افزایش آمار شهدادرسال دوم به سبب افزایش شدت درگیرى میان فلسطینى‏ها و صهیونیست‏ها به فلسطینى‏ها یک به سه مى‏باشد. در چهار سال انتفاضه مسجدالاقصى به طور میانگین سالانه 260صهیونیست به هلاکت رسیدنددرحالى که این رقم در 6سال انتفاضه اول سالانه 65نفر بود.(383 نظامى وشهرک نشین صهیونیست).
این درحالى است که در 18 سال اشغال جنوب لبنان و بقاع غربى توسط اشغالگران، 858 صهیونیست کشته شدند که میانگین آن درسال 45 نفر مى‏باشد.
"آفى دیختر" رییس سازمان امنیت د اخلى رژیم صهیونیستى (شاباک) دراین باره گفت: از آغاز انتفاضه در سپتامبر سال 2000 تا تاریخ 8/8/2004 میلادى تعداد کشته‏ها و زخمى‏هاى اسراییلى بسیار بیشتر از همین تلفات از سال 1948 میلادى یعنى زمان تشکیل اسراییل تا سال 2000 میلادى است چرا که در چهارسال انتفاضه 11356 اسراییلى کشته و زخمى شدند درحالى که این رقم در خلال سالهاى 1948 تا 2000میلادى 4319 نفر بود.(هاآرتض - 9/8/2000).
باتوجه به این آمارها مى‏توان گفت، شارون نخست وزیر دولتى است که در دوره‏اش بیشترین صهیونیست به قتل رسیده‏اند و اسراییل تنها رژیمى در جهان است که یهودیان در آن به سبب سیاست‏هاى دولت و به علت یهودى بودن جان خود را از دست مى‏دهند.امرى که شعار "اسراییل پناهگاه امن براى یهودیان جهان " را در هم شکست .
در زمینه اقتصاد به سبب اقدامات صهیونیست‏ها در تخریب زیر ساخت‏هاى فلسطین، منازل مسکونى، زمین‏هاى کشاورزى، محروم کردن افراد ازشغل و محاصره سالانه، بین 5 تا 7 میلیارد دلار به اقتصاد فلسطین ضربه وارد شده که این امر افزایش فقر در جامعه فلسطین را در پى داشته است .
در سه سال اول انتفاضه حدود 75 میلیارد شیکل نیز به اقتصاد رژیم صهیونیستى زیان وارد شد و سطح زندگى بیش از 6 درصد کاهش یافت. نکته دیگر خسارات وارده به اقتصاد رژیم صهیونیستى تنها 5 درصد تولید ناخالص ملى این رژیم را تشکیل مى‏دهد که آن نیز با حمایت‏هاى آمریکا و یهودیان جهان جبران مى‏شود درحالى که خسارات وارده به اقتصاد فلسطین معادل 150درصد تولید ناخالص این دولت مى‏باشد.
(نداء القدس، شماره 81) پدر شهید هنادى جرادات:
انتفاضه و مقاومت باید تا طرد اشغالگران ادامه یابد
او خورشید تابان فلسطین است که شب پویندگان راه فلسطین تا پیروزى و شهادت را روشن خواهد کرد.یاد وخاطره او در قلب‏هاى ما زنده باقى خواهد ماند و مانند مناره‏اى خواهد بود که براى ادامه راه از آن تأسى خواهیم جست .
بااین سخنان: تیسیرجرادات " پدر "هنادى جرادات "به توصیف دختر شهادت طلب خود پرداخت. هنادى جرادات مجرى عملیات شهادت طلبانه "ماکسیم "در"حیفا"بود که گروهان‏هاى قدس شاخه نظامى جنبش جهاد اسلامى فلسطین مسؤولیت آن را بر عهده گرفت .
وى در باره دخترش گفت: هرگز حتى یک لحظه عروس، خورشید، ماه وستاره فلسطین هنادى رافراموش نخواهیم کرد که حاضر نشد پیش از انتقام خون برادر، پسر عمو و تمام اعراب و فلسطینى‏ها اعم از کودک، زن ومرد که باگلوله خیانت پیشه اسراییل به شهادت رسیدند، به خواب رود.
هنادى جاویداست اما ملت ما باید یاد او و فداکارى شهدا براى ادامه مسیر را زنده نگه دارد. انتفاضه و مقاومت باید تا بیرون راندن اشغالگران و آزادى تمام خاک فلسطین ادامه یابد.
تیسیر یک فلسطینى آواره است که 5 دهه از عمرش مى‏گذرد. او اینک با بیمارى دست و پنجه نرم مى‏کند اما با این حال مى‏خواهد خود از افراد شرکت کننده در مراسم سالگرد هنادى در منزل محقرش استقبال کند.
نیروهاى اشغالگر در روز اجراى عملیات توسط هنادى را که قلب رژیم صهیونیستى را به لرزه در آورد (و تل آویو آن را زلزله‏اى ویرانگر توصیف کرد) و آثار آن تا دهها سال بر رژیم باقى خواهد ماند ، منزل تیسیر را منهدم کردندلذا وى مجبور به نقل مکان به این منزل جدید و کوچک شد.
با این که میهمانان یکى پس از دیگرى مى‏آمدند و مى‏رفتند او سخن درباره هنادى یعنى وکیلى که جان خود را در راه فلسطین فدا کرد متوقف نساخت وى افزود مفتخرم که دخترم جان خود را فدا کرد البته از فراق او اندوهگین هستم اما به کارى که او در دوره سازش تسلیم وخیانت انجام داد افتخار مى‏کنم. رنجهاو آلام ملت ما و جنایات اشغالگران روح انقلاب و خشم را در او دمید وباعث شد دست به کارى بزند که حکومت‏ها ارتش‏ها وحاکمان از انجام آن ناتوانند .هنادى نمونه یک دختر مخلص وگرانقدر بود که به خانواده‏اش عشق مى‏ورزید، زندگى خود را وقف کمک به آنها وکاستن از شدت رنج‏ها ومشکلات ناشى از زندانى شدنم کرد وهمراه با مادرش به التیام زخمهاى خانواده پرداخت.وى به سبب طینت پاک اخلاص وشجاعت در قلب همه افراد خانواده جاى داشت ودوست داشتنى بود.شهادت صالح جرادات پسر عمویش که از فرماندهان گروهان‏هاى قدس بود تاثیر زیادى بر وى گذاشت وسوگند یاد کرد که انتقام خون وى را بگیرد.
صهیونیست‏ها فادى وصالح را در برابر چشمان هنادى به شهادت رسانده واجازه ندادند که به آنها کمک کنند.ازهمان زمان زندگى هنادى دستخوش تغییر شد وشبانه روز از خداوند متعال مى‏خواست تا شهادت را نصیبش گرداند ووى را به فادى ملحق کند.
هنادى به طور کاملاپنهانى وبدون اطلاع ما به جنبش جهاد اسلامى پیوست زیرا جنایات اشغالگران اورا به خشم آورده بود.درتشیع جنازه شهدامى گریست واشغالگرانى که‏کودکان را به قتل رسانده و مردم را شهید یا آواره مى‏کنند را لعن مى‏کرد.
وقتى از دانشگاه فارغ التحصیل شد آرزوى مابراى وکیل شدن اومحقق شد اما او با اجراى عملیات به جهان گفت که فلسطینى‏ها مى‏توانند براى کرامت وآزادى خود راه خون وفداکارى را برگزینند.
هنادى مدرسه آگاهى و ایمان بود وى دین اسلام راآموخت وبه ترویج آگاهى دین و شریعت در میان اعضاى خانواده و نزدیکان و همسایگان همت گمارد. او از کوچکترین فرصت براى آگاه کردن دیگران بهره مى‏برد به گونه‏اى که پس ازمدتى به منبع جذب اهالى منطقه تبدیل شد و مردم براى شنیدن سخنانش و دعوتش به ایمان از یکدیگر پیشى مى‏گرفتند.بارهاختم قرآن کرد ونوارهاى مذهبى را در میان همکلاسى هایش پخش مى‏کرد.
کلماتى که بتواند حق مطلب را درباره هنادى قهرمان ادا کند وجودندارد او پیام ملت ما و فریادحق در برابراشغال و بیداد بود.او خورشید فلسطین بود که بامقاومت راه رهایى را در برابر ما ترسیم کرد. از این رو وقتى چهره‏اش را دیدم و وصیتنامه‏اش را شنیدم به او افتخار کردم گویى هنادى با ماست و ما را به صبر و پایدارى و ادامه راه تشویق مى‏کند.
اشغالگران به سبب جنایاتشان مسؤولند پسرم فادى در عنفوان جوانى و در حالى به شهادت رسید که آماده ازدواج مى‏شد.آنها مانع از معالجه همسرم که به سرطان مبتلاست شدند.هر وقت خواستیم او را براى در مان ببریم اشغالگران به بهانه مسایل امنیتى مخالفت کردند امرى که زندگى همسرم را به مخاطره افکنده است.از این رو باید به ظلم و جنایات آنها علیه ملت فلسطین پاسخ داده مى‏شد.لذا هنادى خواست تا پیام رسان مخلص وصادق ملت ما باشند.از خداوندمتعال مى‏خواهم شهادتش رابپذیردکه نام فلسطین را متعالى گرداند.
درست است که اشغالگران منزلمان را منهدم و ما رااز سفر به خارج براى معالجه منع کردند اما این مسائل هیچ تأثیرى بر روحیه ما ندارد و ما باز هم به هنادى افتخار خواهیم کرد.من ازملت فلسطین مى‏خواهم‏به انتفاضه مقاومت در برابر اشغالگران غاصب ادامه دهد زیرا نبرد ما با اشغالگران در اصل تنازع بقاست و با مذاکره صلح و امتیاز دهى خاتمه نمى‏یابد چراکه اشغالگران جز مصیبت و بدبختى چیزى براى ما نیاوردند.تنها راه حل همان راهى است که هنادى و همراهان شهادت طلبش ترسیم کردند یعنى مقاومت عملیات و انتفاضه.من به عنوان یک پدر فلسطینى که دو شهید در این راه تقدیم کرده است به دنیا مى‏گویم طرح همه ما شهادت است.فریاد هنادى در هر مکان با تفنگ‏هاى انقلابیون و مجاهدان همراه و تبدیل به یک فریاد واحد یعنى فریاد جهاد تا پیروزى یا شهادت خواهد شد.این همان درسى است که مااز هنادى آموخته‏ایم ودر مسیر آن تا بیرون راندن اشغالگران گام خواهیم برداشت.

پاورقی ها: