سایه روشن عادى شدن روابط عراق با اسراییل‏"اسراییل براى گرفتن سهم خود وارد عراق شد" این جمله‏اى است که "بوعز گاوون" در مقاله خود با عنوان "نیروهاى ما در عراق" در روزنامه صهیونیستى "معاریو" به چاپ رساند.
ورود رژیم اشغالگر قدس به عراق از جمله مسائلى است که پس از دست دادن "ایاد علاوى" نخست وزیر موقت عراق با "سلیوان شالوم" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستى در مقر سازمان ملل متحد در نیویوک و همچنین سخنان "صلاح الشبخلى" سفیر عراق در لندن مبنى بر وجود یک لابى عراقى براى عادى سازى روابط با رژیم تل‏آویو و در رأس آن هوشیار زیبارى وزیر امور خارجه عراق ابعاد پیچیده‏اى به خود گرفت.
از سوى دیگر سفر "مثال الالوسى" از معاونان "احمد چلبى" به فلسطین اشغالى شایعه سفرهاى پنهانى رهبران کنگره ملى عراق به این سرزمین را قوت بخشید.
ناظران سیاسى این سفر را اشتباهى استراتژیک از سوى هواداران خط الالوسى مى‏دانند. اما برخى دیگر آن را جزو تلاش‏هاى مأیوسانه این جناح براى بازگشت به قدرت پیشین خود مى‏دانند. به باور این عده دیدار یاد شده به مثابه سنجش واکنش جناح‏هاى داخلى و منطقه‏اى و فتح بابى براى عادى سازى غیر رسمى روابط میان دو طرف است.
از سوى دیگر رژیم صهیونیستى از مدتها قبل با استفاده از شرکت‏هاى بازرگانى و خدماتى از جمله شرکت "سیلکوم" که در زمینه تلفن همراه فعالیت دارد، وارد عراق شد.
در بیانیه این شرکت آمده است: هر شهروند اسراییلى از این پس قادر است با تلفن همراه با هر نقطه از عراق تماس بگیرد.
"یعقوب ببرى" مدیر کل این شرکت که اخیراً بر سر راه اندازى خطوط جدید در عراق با مقامات این کشور به توافق رسیده است مدتى رییس سازمان امنیت داخلى اسراییل (شاباک) بود.
از این رو مى‏توان گفت مصافحه شالوم و علاوى که از سوى آمریکا به این سمت منصوب شده در واقع در راستاى روابط پنهان و آشکار میان برخى سیاستمداران عراقى و اسراییلى مى‏باشد. البته این بدان معنا نیست که در گذشته یعنى پیش از اشغال عراق چنین روابطى وجود نداشته است چه اینکه تنها تفاوت در افزایش آن پس از اشغال بوده که سفر "جلال طالبانى" رهبر اتحادیه میهنى کردستان عراق به فلسطین اشغالى در چند ماه اخیر خود گواهى بر این مدعاست. پاورقی ها: