گروهانهاى قدس و الگوبردارى از شیوه‏هاى رزمى حزب اللّه لبنان‏عملیات‏هاى اخیر رزمندگان گروهانهاى قدس شاخه نظامى جنبش جهاد اسلامى فلسطین در مناطق مختلف صورت گرفت اوج دقت و توان بالاى این مبارزان مسلمان در وارد کردن ضربات سنگین به تجهیزات و امکانات نظامى دشمن صهیونیستى را به اثبات رساند امرى که در تصاویر عملیات‏هاى رفح و خانیونس مشاهده شد.
در این زمینه روزنامه الانتقاد گفت و گویى را با ابواحمد عزالدین از فرماندهان قدس ترتیب داد تا از وى درباره پیشرفت‏هاى حاصله در بمب‏ها و موشک‏هاى دست ساز این گروهانها که موازنه وحشت و بازدارنگى را در سرزمین‏هاى اشغالى بوجود آورده‏اند، سؤال کند.
ابواحمد در این باره گفت: گروههاى مقاومت فلسطین توانستند به رغم محاصره شدید مناطق فلسطینى نشین توسط نیروهاى اشغالگر که ورود هرگونه مواد منفجره و تجهیزات آن را دشوار کرده بود، امکانات رزمى، مهمات و تجهیزات خود را امروزینه ساخته و عملکرد آن را بهبود بخشند. فکر رزمندگان هرگز از خلاقیت و ابتکار براى مقابله با تلاش‏هاى دشمن و غلبه بر آن باز نایستاد و آنها به اذن پروردگار به ابداع شیوه‏هاى جدید و ساخت بمب‏ها و موشک‏هاى ویران کننده‏تر و قوى‏تر براى نابود کردن ماشین جنگى صهیونیست‏ها ادامه دادند. در این میان بمب و قرار دادن آن در نقطه مناسب نقش بسزایى در مبارزه دارد. رزمندگان پس از آنکه مشاهده کردند نیروهاى دشمن براى خنثى کردن بمب‏هاى آنها از لودرها و بولدوزرهاى غول پیکر استفاده مى‏کنند به استفاده از بمب‏هاى هوشمند روى آوردند تا بدین ترتیب موفق به شکار تجهیزات اشغالگران شوند. بهترین دلیل در این زمینه بمب گذارى در نزدیکى گذرگاه نظامى صوفا واقع در شرق شهر رفح بود که طى آن بیش از یک بمب کار گذاشته شد بدین شکل که پس از انفجار عمومى بمب اول خودروى دشمن را متوقف و سپس بمب دوم منفجر شد از این رو خودرو بطور کامل منهدم گردید.
همچنین گروهان‏هاى قدس با همین شیوه موفق به انهدام یک دستگاه جیپ حامل یکى از فرماندهان بلندپایه ارتش اشغالگر در نزدیکى شهرک موراج واقع در جنوب شهر خانیونس شدند. البته دشمن تلاش کرد زیان‏هاى سنگین وارده به خود را پنهان کند. امّا رزمندگان فلسطینى با استفاده از تجربه دیدارى حزب اللّه یعنى فیلمبردارى از عملیات این توطئه را خنثى کرده و میزان خسارات و تلفات وارده به دشمن را برملا سازند. امرى که تأثیر مثبت بسزایى بر روحیه مردم فلسطین گذاشت و صهیونیست‏ها را در حالتى از یأس و ناامیدى فرو برد.
از سوى دیگر بمب هاى ساخته شده توسط واحد مهندسى گروهانهاى قدس که در حى الزیتون واقع در شهر غزه بر سر راه یک دستگاه خودروى نظامى رژیم اشغالگر قدس منفجر شد و جان 6 نظامى صهیونیست را گرفت. هر یک بین 20 تا 50 و گاهى 100 کیلوگرم وزن دارد. مجاهدان پیوسته در اندیشه بهتر کردن مهمات و تسلیحات خود هستند و هرگز به این میزان بسنده نمى‏کنند یکى از این اقدامات تلاش براى ساخت بمب‏هاى کوچکتر امّا با قدرت انفجار بسیار بالاست. در همین راستا رزمندگان مقاومت با منفجر کردن یک دستگاه نفربر صهیونیستى در شهر رفح 5 نظامى اشغالگر را به هلاکت رسانده و چند نفر دیگر را زخمى کردند.
  پاورقی ها: