امام خمینى ثابت و استوار از آغاز تا پایان‏


17 شهریور روز نوید پیروزى خون‏
تذکر به ایام اللّه که خداوند متعال به آن امر فرموده است، انسان ساز است. قضایائى که در ایام اللّه رخ داده است، براى تاریخ و انسان‏ها در طول تاریخ آموزنده و بیدار کننده است. حوادث بزرگ تاریخ که قرآن مجید هم از بعض از آنها یاد کرده است، سرمشقى پر برکت براى ساختن جامعه‏ها و اشخاص و جامعه عصر ما که عصر انقلاب است و در کشور ایران که کشور انقلاب و شاهد بسیارى از حوادث بزرگ است که باید آنها را از ایام اللّه محسوب کنیم و به ذکر آنها و تذکر آن ایّام بپردازیم که براى ملت قهرمان و مجاهدان سلحشور، درس انقلاب است.
17 شهریور که اکنون در آستانه سالگرد آن هستیم از ایام الهى است که باید ذکر آن را زنده نگه داریم و به نسل‏هاى آینده تسلیم کنیم.
فداکارى‏هاى ملت سلحشور در راه اسلام و دیوسیرتى دژخیمان رژیم شاهنشاهى در این روز و ایامى نظیر آن، درس بسیار ارزنده‏اى از فداکارى‏اى است که ملت مظلوم سلحشور را و رژیم جنایتکار پهلوى را در طول تاریخ معرفى نموده است تا نسل‏هاى آینده ببینند این جمهورى اسلامى با چه جان نثارى‏ها و از خود گذشتگى‏ها به دست آمده است تا انشاء اللّه آنان نیز با شهامت و شجاعت و ایثار و فداى عزیزان خویش، این هدیه بزرگ الهى را حفظ نمایند.
17 شهریور 57 و نظایر آن که قبل از پیروزى انقلاب و پس از آن بسیار بوده است و ملت مجاهد ایران بحمداللّه تعالى در همه آنها پیروزمندانه و شرافتمندانه و سرافرازانه در سرکوبى ستمکاران، قیام و اقدام نمودند، جلوه الهى و قدرت پایان‏ناپذیر ایمان به غیب را در جهان پرتو افکن ساخت و آفتاب فروزنده اسلام را که از گریبان مجاهدان در راه حق سربر آورد، به عالمیان بویژه مظلومان و مستضعفان معرفى نمود و به آنان درس پربرکت جانبازى در راه هدف الهى را آموخت. (17/6/61)
دشمنان ما گمان مى‏کردند با توطئه‏هاى فرسایشى مى‏توانند نهضت اسلامى و انقلاب شکوهمند این ملت شهید پرور را به سردى و سستى سوق دهند، غافل از آنکه قیامى که براى خداست و نهضتى که براساس معنویت و عقیده است، عقب نشینى نخواهد کرد. ملت ما اکنون به شهادت و فداکارى خو گرفته است و از هیچ دشمنى و هیچ قدرتى و هیچ توطئه‏اى هراس ندارد...
ملت عزیز ما آن روز که جز مشت خالى و خون پاک هیچ نداشت، بر قدرت‏هاى عظیم شیطانى با فریاد اللّه اکبر غلبه کرد و امروز بحمداللّه تعالى جوانانى رزمنده از خواهران و برادران دارد که با تعلیمات نظامى در سرتاسر کشور قدرت تفکر را از دشمنان ایران و اسلام سلب و با اعتماد به قدرت الهى و فداکارى در راه اسلام بر همه مشکلات و همه قدرت‏هاى شیطانى غلبه خواهد کرد.
ملتى که 17 شهریور روز نوید پیروزى خون، جمعه سیاه روزى رژیم را با افتخار و پیروزى پشت سر گذاشته است، از این محاصرات اقتصادى و نظامى باک ندارد. آنان باک دارند که اقتصاد را زیربنا و شکم را قبله‏گاه و دنیارا مقصد و مقصود مى‏دانند.
هان اى ملت سلحشور! براى مقابله با قدرت‏هاى نظامى ابر قدرتان آماده باشید! و اى قواى مسلح که سربازان اسلام و پیشمرگان هدف و نگهبانان کشورید! مجهز باشید هم به صلاح و هم به سلاح، و هراس و خوف به خود راه ندهید که خداوند تعالى پشتیبان و ملت بزرگ، هوادار شماست. شما نصرت کنید از دین خدا و کشور توحید تا خداوند قادر نصرت دهد شما را.(17/6/59)
  رهنمودهاى مقام معظم رهبرى حضرت آیة الله خامنه‏اى‏
امروز با نام لیبرال دموکراسى یکى از سیاه‏ترین جنایتهاى بشریت در عراق و بویژه شهر مقدس نجف در حال رخ دادن است و آمریکا با شعار دموکراسى و لیبرالیسم، یکى از مقدس‏ترین شهرهاى مسلمانان را به خاک و خون مى‏کشد و قطعاً امت اسلامى و ملت عراق از این جنایات نخواهند گذشت و قطعاً مردم عراق پاسخ سختى به آمریکا خواهند داد.
رییس جمهورى آمریکا برغم قتل عام مردم عراق و شهر مقدس نجف و بعد از رسوایى و فضاحت زندان ابوغریب و اخلال در تشکیل کنگره ملى عراق و دخالت در حکومت این کشور، باز هم ادعاى دموکراسى مى‏کند که این نهایت بى‏شرمى است.
فضاى کنونى بین المللى نشان دهنده سلطه یک استبداد سیاه در سطح دنیا است که البته دوران این استبداد جهانى نیز همانند دیگر استبدادها در کشورها، به سر خواهد آمد و نشانه‏هاى آن آشکار شده است...
مهمترین حقیقت این است که جمهورى اسلامى ایران با حرف و سخنى نو که امکان و ضرورت همواره شدن پیشرفت مادى با معنویت است، در قلب جبهه اسلام در مقابل لیبرال دموکراسى قرار گرفته است.
دشمنان ملیت ایران بسیار تلاش کردند با ترفندهاى گوناگون از جمله معرفى این نظام بعنوان یک نظام بنیاد گرا که داراى جمود است، از طرح واقعیت سخن جدید جمهورى اسلامى ایران جلوگیرى کند ولى به موفقیت دست نیافته‏اند و مهمترین وظیفه نمایندگان فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، معرفى ابعاد و واقعیات این سخن نو است.
باید با اقدامات فرهنگى جذاب و در عین حال متفاوت براى مخاطب‏هاى گوناگون و معرفى شخصیت‏هاى برجسته علمى، فرهنگى و سیاسى ایران بویژه امام خمینى (ره) و تبیین ابعاد شخصیت ایشان، چهره واقعى نظام اسلامى و پیشرفتهاى شگرف آن را به جهانیان ارائه کرد. (22/5/83)
دشمنان ملت ایران نیز به افزایش قدرت جمهورى اسلامى معترفند ضمن آنکه بیدارى اسلامى، فروریختن ترس ملت‏ها از ابر قدرت‏ها و احساس هویت توده‏هاى مسلمان از آثار گرانقدر انقلاب اسلامى و پایدارى ملت ایران است.
امروز لیبرال دموکراسى غرب، در افکار عمومى ملت‏ها با مخالفت‏هاى روزافزون مواجه شده است و با افزایش نفرت جهانى از آمریکا، دولت این کشور در حضیض شکست سیاسى قرار دارد و عملاً در دنیا منزوى شده است.
اسلامى که ما طرفدار و مروج آن هستیم بر سه اصل معنویت، عقلانیت و عدالت استوار است و با اسلام متحجر و یا لیبرال کاملاً متفاوت است.
اسلام ما اسلامى است که حکمت و تدبیر را مبناى کارها مى‏داند و بر پیگیرى عدالت، بعنوان اساسى‏ترین هدف تأکید مى‏کند.
باید در عرصه ارتباطات دوجانبه و منطقه‏اى و مجامع جهانى، حضورى کاملاً فعّال داشته باشیم و با شناخت مؤلفه‏هاى قدرت نظام اسلامى اهدافمان را دنبال کنیم.
در مسائلى همچون حقوق بشر، حقوق اقلیت‏ها، مبارزه با تروریزم، حقوق زنان، برابرى دولتها، ممنوعیت استفاده از سلاح‏هاى کشتار جمعى و انرژى هسته‏اى ما باید مدعى باشیم نه غربى‏ها چرا که مواضع ما کاملاً بحق است و باید در همه مجامع و مراودات، با اعتماد به نفس کامل و از موضعى تهاجمى و فعال، این مواضع اصولى را به طور مستمر بیان کرد و سلطه گران را با چالش‏هایى جدى روبرو کرد.
حرف قابل قبول در مباحث فعالیتهاى هسته‏اى، ضرورت اعتماد سازى است که ما نیز از سال گذشته ضمن تعامل با آژانس بین المللى انرژى هسته‏اى این هدف را دنبال مى‏کنیم اما جلب اطمینان باید از راه‏هاى معقول صورت گیرد.
آنها اکنون این جنجال را درباره ساخت قطعات سانتریفوژ براه مى‏اندازند در حالى که این کار مخالف هیچ قراردادى نیست اما آنها در صددند کار را به جایى برسانند که ما حق نداشته باشیم حتى اسم تکنولوژى هسته‏اى را بیاوریم که البته جمهورى اسلامى بى اعتنا به این جنجال‏ها، هدف منطقى استفاده از فناورى هسته‏اى را دنبال مى‏کند. (26/5/83) پاورقی ها: