عقب نشینى رژیم صهیونیستى از غزه واقعیت‏ها و مخاطرات‏

نویسنده


نماینده جنبش جهاد اسلامى فلسطین در تهران‏
شکى نیست که عقب نشینى قریب الوقوع دشمن صهیونیستى از نوار غزه نمایانگر حجم بحران امنیتى است که شارون،دولت و ارتش وى در غزه از آن رنج مى‏برند. این بحران اولین نوع آن در طول تاریخ جنگ میان فلسطینى‏ها و دشمن صهیونیستى به شمار نمى‏رود چه اینکه اسحاق رابین نخست وزیر مقبور رژیم صهیونیستى در اوایل دهه 90 میلادى امیدوار بود روزى از خواب برخیزد و ببیند که غزه در دریاى مدیترانه غرق شده است اما امروز نه تنها غزه غرق نشده بلکه این شارون است که در باتلاق آن گرفتار آمده است.
شارون یک لحظه هم به عقب نشینى حتى از یک وجب از خاک فلسطین اشغالى خواه اراضى اشغالى سال 1967 و یا سایر مناطق فکر نمى‏کرد زیرا امروز رهبر سمبلیک ادامه جریان تاریخى صهیونیسم است که از زمان برعهده گرفتن پست نخست وزیرى رژیم صهیونیستى براى تحقق دستاوردى تاریخى، سیاسى و امنیتى در زمینه تثبیت صهیونیسم تلاش کرد اما در برابر قدرت و صلابت ملت فلسطین در انتفاضه اول که بیش از 8 سال ادامه یافت با مشکلات زیادى مواجه شد علاوه بر آنکه پیمانهاى اسلو و گفت‏وگوهاى سیاسى نیز نتوانست موفقیتى را براى صهیونیسم به دنبال داشته باشد.
امروز شارون تصمیم به عقب نشینى از غزه و چشم پوشى از شهرکهاى یهودى نشین در آن گرفته است. این همان حقیقت مقاومت فلسطین و دستاورد جنبش‏هاى مبارز است که از طریق عملیات‏هاى عظیم شهادت طلبانه به دست آمده است.
ضربات وارده به رژیم صهیونیستى و ارتش این رژیم همان حقیقت انکار ناپذیرى است که اهل اندیشه و سیاست نباید آن را از نظر دور انگارند آنگونه که توده‏هاى مردم و ملت‏هاى عربى و اسلامى با آگاهى و احساس با آن زیستند.
اما حقیقت دوم آن است که اقشار مختلف ملت فلسطین و نیروهاى مبارز ملى و اسلامى، گروههاى مبارز و شاخه‏هاى نظامى این گروهها از جمله گروهان‏هاى قدس، گردان‏هاى قسام و گردان‏هاى شهداى اقصى از عقب نشینى خفت بار نیروهاى دشمن صهیونیستى از غزه بسیار خوشحال و شادمان خواهند شد. این همان پیروزى مقاومت و مهمترین نقطه بیرون راندن اشغالگران صهیونیست از خاک و سرزمین ما خواهد بود حتى اگر دشمن صهیونیستى از یک وجب از این سرزمین عقب‏نشینى کند.
در این میان واقعیت هایى که ذکر شد بر ما لازم مى‏گرداند که خطرات و دام هایى که شارون سعى دارد آن را در مسیر ما قرار داده و بدین ترتیب شکست خود در نواز غزه و عقب‏نشینى از آن را به پیروزى تبدیل سازد و بحران امنیتى خود را به داخل فلسطین بکشاند، گوشزد نماییم.
به رغم آنکه امروز ملت فلسطین به شدت نیازمند حمایت همه جانبه کشورهاى عربى و اسلامى است اما با توجه به طرح‏هاى شارون که مى‏خواهد آن را بر ما تحمیل کند وظیفه داریم مخاطرات و پیامدهاى طرح شارون و عقب نشینى وى از نوار غزه را تشریح کنیم تا در دام صهیونیست‏ها گرفتار نیاییم.
همچنین با توجه به طرح مصر و نقش این کشور در بازسازى دستگاههاى امنیتى تشکیلات خودگردان فلسطین و بر عهده گرفتن مسؤولیت تأمین امنیت مرز میان نوار غزه و مصر سؤالاتى مطرح مى‏شود.
به نظر من مشکل، در جزییات مذاکرات میان طرفین است نه در کلیات، البته مصر بر مرز خود با فلسطین مشرف است اما باید پرسید آیا به مصلحت ملت، مقاومت و استقلال فلسطین است که ملت فلسطین منتظر بماند تا مصر به تنهایى این هدف را محقق سازد؟ در حالى که ملت فلسطین در انتظار کمک مصر براى از بین بردن آثار اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، آموزشى و بهداشتى ناشى از تجاوزات رژیم صهیونیستى بر نوار غزه و اهالى آن و اوضاع فاجعه‏آمیزى است که اشغالگران براى مردم نوار غزه به وجود آورده‏اند.
ما مى‏دانیم که شارون در تلاش است تا از طریق درخواست از مصر و تشکیلات خودگردان فلسطین براى داشتن یک مرجع امنیتى واحد در نوار غزه، مصر را رو در روى ملت فلسطین قرار دهد و از این رو باید دانست که هدف، تأمین امنیت مردم نیست بلکه تأمین امنیت اشغالگران و هدف قرار دادن رأس مقاومت و جنبش‏هاى جهادى است که فداکارى‏هاى بزرگى در نبردهاى غزه و دوران اشغال انجام داده‏اند.
اما چیزى که باعث نگرانى مى‏شود این احتمال که تشکیلات خودگردان، حمله به مقاومت فلسطین، پذیرش جدایى میان نوار غزه و کرانه باخترى، سرکوب مقاومت و ایفاى نقش امنیتى براى دشمن صهیونیستى را به عنوان اولویت خود قرار دهد یعنى همان چیزى که امروز شارون مى‏خواهد آن را با عقب نشینى از غزه به دست آورد تا شکست خود در این منطقه را به پیروزى تبدیل کند.
ما در طرح جزییات موضوع عقب نشینى رژیم صهیونیستى از نوار غزه به همان اندازه که نمى‏خواهیم در زمینه امنیت ملت فلسطین در برابر طرح‏ها و مکر دشمن صهونیستى ماجراجویى کنیم قصد نداریم از حوادث نیز پیشى بگیریم از این رو ذکر این نکات را ضرورى مى‏دانیم:
1- در صورت عقب نشینى دشمن صهیونیستى از نوار غزه چه کسى تضمین مى‏کند که دشمن به آن بازنگردد و به صورت مستقیم و مستمر، امنیت مردم و رهبران ملى و اسلامى فلسطین را تهدید نکند و به راستى چه ضمانتى براى جلوگیرى از این مسائل وجود دارد؟
2- آیا عقب نشینى دشمن صهیونیستى از نوار غزه گامى در مسیر آزادى فلسطین است یا گامى براى مهار طرح آزادى کامل فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینى؟
3- آیا عقب نشینى رژیم صهیونیستى یک طرح سیاسى براى جداسازى نوار غزه از کرانه باخترى نیست و پس از آن تشکیلات خودگردان فلسطین شعار " از امروز به بعد مقاومت نخواهد بود" را سرنخواهد داد؟
4- آیا سرکوب مقاومت ضد صهیونیستى در کرانه باخترى و مقاومت در برابر تجاوزات مستمر دشمن در کرانه باخترى، ادامه ساخت دیوار جدا کننده نژادى، مصادره اراضى، ادامه سیاست ترور و قطع ارتباط میان اجزاء این سرزمین بخشى از توافقنامه مصر، اسراییل و تشکیلات خودگردان فلسطین نخواهد بود؟
5 - آیا سلاحى که فلسطینى‏ها به وسیله آن با دشمن در نوار غزه جنگیدند از نظر تشکیلات خودگردان فلسطین و مصر به سلاحى نامشروع در کرانه باخترى و اراضى اشغالى سال 1948 تبدیل نخواهد شد؟
6- آیا جنبش‏هاى مقاومت که آرزوى وطن فلسطینى را متبلور ساختند و براى امنیت و منافع ملى کشورهاى عربى و اسلامى با آن موافقت کردند یک شبه به تهدید کننده امنیت سیاسى تشکیلات خودگردان تبدیل نخواهند شد و جنبش‏هاى جهاد اسلامى و حماس با موافقت برخى کشورهاى عربى و تشکیلات خودگردان فلسطین در فهرست تروریسم قرار نخواهند گرفت؟!
ما پاسخ این سؤالات را به روزهاى آینده واگذار مى‏کنیم. اما جنبش جهاد اسلامى فلسطین و تمام جنبش‏هاى ملى و اسلامى شریف فلسطین، خطوط و اصولى ثابت دارند که هرگز از آن عدول نخواهند کرد:
1- خون فلسطینان بر یکدیگر حرام است.
2- مقاومتى که شارون را به فکر عقب‏نشینى از نوار غزه انداخت مى‏تواند دشمن را به فکر عقب نشنیى از کرانه باخترى نیز بیندازد.
3- تشکیلات خودگردان فلسطین بر دوش مقاومت به وجود آمد بنابراین این تشکیلات باید در خدمت ملت فلسطین و آرمان‏هاى آن باشد و ما هرگز نمى‏پذیریم که در خدمت اشغالگران و امنیت آنها قرار گیرد.
4- عقب نشینى از غزه جایگزین طرح آزادى تمام فلسطین نیست بلکه فقط گامى جهت آزادى کامل این سرزمین به شمار مى‏رود.
لذا مسؤولیت اسلامى، ملى و فلسطینى اقتضا مى‏کند که همه ما در برابر طرح‏هاى دشمن صهیونیستى بسیار هوشیار و بیدار باشیم. پاورقی ها: