خاطراتى سبز از یاد شهیدان‏

نویسنده


شهید محمد رمضانى‏
روحانیت: برادران، روحانیت را پاسدارى کنید که شاخ و برگ امام بزرگوار هستند که به قول رهبر عزیز، آن بت شکن زمان، آن شیر جماران که مى‏فرماید: کشور اسلام بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیب است. من از خدا مى‏خواهم که روزى صدبار کشته شوم ولى خارى به کف پاى روحانیت نرود على الخصوص آقاى خامنه‏اى.
شهادت: من شهادت را مانند عسل شیرین حس مى‏کنم‏ شهید حسین جهانگیریان‏
شهید کوى دوست: به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه‏اى که کسانى را که او را بطلبند، او را مى‏یابند. و زمانى که او را یافتند، او را مى‏شناسند. زمانى که او را شناختند، عاشق او مى‏شوند. و کسانى که عاشق او شوند، او نیز در رحمت به آنها عشق مى‏ورزد. و کسى را که به او عشق ورزد، شهید کوى خود خواهد کرد.
سپاسگزارى از حق به خاطر رفتن به جبهه: سراپاى وجودم را غرق شادى و سپاس از خداوند متعال - که امکانات رفتن به جبهه حق علیه باطل را براى من فراهم نموده - مى‏بینم.
وحدت: وحدت را از دست ندهید و به ریسمان الهى چنگ بزنید و متفرق نشوید که وحدت شما، امت بیدار دل و تمام مسلمین جهان است که پشت استکبار جهانى به سرکردگى آمریکا را به لرزه مى‏اندازد. شهید حسین آهن‏
در راه دفاع از اسلام: این را هم بدانید که تا آخرین قطره خونمان از اسلام دفاع خواهیم کرد. و اگر هزار بار هم شهید شویم، باز هم دست از هدف و مکتب و اماممان بر نخواهیم داشت.
استغفار و دعا: اى برادران حزب اللّه، استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان براى تسکین دردهاست. شهید محمد صادق طبسى‏
ولایت فقیه و روحانیت: و اما سخنى چند با امت حزب اللّه و همیشه در صحنه ایران: قدر امام بزرگوارمان را بدانید و فقط صحبتهاى امام را پلاکارد نکنید و به دیوار نچسبانید بلکه سعى کنید (آنها را) مو به مو اجرا کنید و پیرو ولایت فقیه و روحانیت همیشه در خط امام باشید. شهید محسن خوشگفتار
مناجات: خدایا، پروردگارا، معبودا، با زبانى که از بسیارى گناه بسته است، تو را مى‏خوانم. و با دلى که از خطاکارى در ورطه هلاک افتاده تو را مى‏جویم، خدایا، با دلى که هراسان است از خشم تو و امیدوار است به کرم تو، مى‏خوانمت. چون به گناهان خود مى‏نگرم، برخود مى‏لرزم. و چون به احسان تو مى‏نگرم، طمع مى‏ورزم. اگر بر من ببخشایى، رواست که بهترین بخشندگانى، و اگر عذابم دهى در حقم ستم نکردى. شهید حسن حاج غفارى‏
مناجات: خدایا، شهادت در راه خودت را نصیب من گردان که شیرین‏ترین مرگها است. به نام او که همه چیزم اوست. به نام او که زندگیم در جهت اوست. به نام او که زنده به اویم. و به نام او که از اویم. به نام او که به اویم. زنده بودنم به خاطر اوست. بودنم از اوست. رفتنم از اوست. یادم اوست، جانم اوست، معشوقم اوست، معبودم اوست، مقصودم اوست، مرادم اوست، احساسش مى‏کنم با ذره ذره وجودم. با تمام سلولهایم احساسش مى‏کنم اما بیانش نتوانم کرد. اى همه چیزم، به یادت هستم. به یادم باش که بى‏تو هیچ و پوچ خواهم بود. شهید محمد حسن براتیان‏
وحدت کلمه و رهبرى: پیامم به تمام ملّت اسلامى این است که دست در دست هم داده و با وحدت کلمه به رهبرى امام خمینى تا برپا کردن حکومت عدل على(ع) در سراسر جهان از پا ننشینند و به مبارزه خود ادامه دهند. شهید مهدى دانش‏
شهادت: به آنهایى که ما را متهم به داشتن بیمارى مرگ‏پرستى مى‏کنند، بگویید ما مرگ پرست نیستیم. ما عاشقیم، عاشق اللّه، عاشق حسین و عاشق شهادت، شهادت مرگ نیست، مردن نیست، زندگى جاویدان است. آرزوى من شهادت است. و آروزى همه ما شهادت است. (بخشى از وصیت نامه شهید).
مهدى در جایى از موضوع انشاء خویش تحت عنوان «شهید کیست و شهادت چیست» که آن را در سال سوم دبیرستان نگاشته گوید: «شهادت شربتى است بس گوارا که شهید مى‏نوشد و به لقاء اللّه مى‏پیوندد. شهادت یکى از بهترین راهها براى رسیدن به لقاء اللّه است. شهادت، انتخابى است بس نیکو، شهادت، راه حفظ انقلابهاست، انقلابهایى که با خون هزاران شهید آبیارى شده‏اند و به پیروزى رسیده‏اند. و این شهید است که با انتخاب شهادت در راه خدا، خونى تازه در شریانهاى ملّت مى‏ریزد. شهید مجید رمضان حاجى‏لویى‏
نیاز انقلاب به خون: انقلابى که ما کرده‏ایم، همچون نهال تازه‏اى بود که به آبیارى مدام احتیاج دارد تا رشد کند. و نهال انقلاب ما هم به خون جوانان احتیاج دارد تا بتواند ریشه در کشورهاى ابرقدرت بدواند تا کاخهاى سر به فلک کشیده آنها را بر سر خودشان سرنگون کند و احکام اسلام را حاکم و اجرا گرداند. شهید معراج محمدى‏
دانشگاه جبهه: جبهه کلاس شهادت است. جبهه دانشگاه انسان سازى است. و هر کس در این دانشگاه قبول شود، شهید است و پیش خدا مى‏رود. شهید احمد بیطرفان
اشعار شهید:
دو پند از من بیاموز اى برادر
که تا در زندگى گردى مظفر
یکى با هر کس و ناکس مشو یار
دگر بیرون نما خودخواهى از سر
خداوند جهانم گر بود یار
نمى‏باشد مرا بیمى ز اغیار
نمى‏ریزد یکى برگ از درختى‏
نخواهد تا خداوند جهاندار شهید رضا شعبان‏زاده‏
توجه به معشوق واقعى: بیندیشیم درباره معشوق اگر عاشقیم. برویم به سوى او اگر در دلهامان جا دارد. مگر ممکن است عاشق باشیم ولى معشوق را به فراموشى بسپاریم؟ مگر ممکن است عشق معشوق در تمام ابعاد وجودیمان رخنه کرده باشد و آنگاه او را فراموش کنیم؟! شهید ناصر مینویى‏
حضور در صحنه: تا ظهور حضرت مهدى(عج) حضور همیشه خود را در صحنه حفظ کنیم.
حفظ وحدت: براى اینکه این وحدت و یکپارچگى بین همه اقشار ملّت به همین شکل بماند، لازم است که از تفرقه که عامل آن هواى نفس انسانهاست شدیداً بپرهیزیم. شهید ابوالفضل مرادى‏
حمایت از روحانیت: برادران، از روحانیت عزیز و فداکار، حمایت کامل کنید و مبادا خداى ناکرده روحانیت کنار زده شود که روز بدبختى مسلمانان و روز جشن ابرقدرتها است. اگر خلافى از یک شخص (روحانى) دیدید، به حساب مکتب نگذارید. و این روحانیت بوده که در تمامى دوران و به خصوص در این انقلاب پیشتاز بوده. و اگر این نهاد نبود، نه از اسلام خبر بود و نه از قرآن. برادران و خواهران، از...روحانیت مبارز همیشه در صحنه... حمایت کنید.
امام خمینى: برادران و خواهران، از نایب به حق آقا امام زمان (عج) رهبر کبیر انقلاب اسلامى، امام خمینى دام ظله العالى.. حمایت کنید. در عمق وجود امام، این شمس جماران و بت شکن دوران، موسى (ى) زمان و سد ابر قدرتها، یاور ستمدیده‏ها، سرپرست یتیمان، نوازش کننده بیچارگان، قلب تپنده امت اسلام، بیشتر دقیق شوید و سعى کنید عظمت او را در یابید و خود را تسلیم او سازید. طلبه شهید محمد ایمانى فردویى‏
مناجات: اى خداى من، تو را ستایش مى‏کنم آنگونه که پیامبران به درگاه تو حمد و ثنا مى‏کردند. تو را با دل و زبانى که اولیاء و بندگان مقرّب، تو را تسبیح مى‏کنند، پرستش مى‏کنم اى خدا، اى رحیم، اى پناه بى‏پناهان، اى محبوب و اى معبود من، تو را آنچنان که هستى و آنگونه که سزوار آنى، ستایش مى‏کنم. تو را شکر مى‏کنم تا نیکبخت شوم و با شهدایى که در راه رضا و خشنودى تو دَرِ نیستى را کوفتند تا هست شوند، همخانه شوم.
ولایت فقیه: ولایت فقیه تداوم بخش راه انبیاء است. و عَلَم رسالت بر دوش فقیه و مجتهدى عالم و آگاه است که یک رابطه طولى و زنجیر مانند تا خدا دارد. فقیه نماینده امام زمان (عج)، و امام زمان تداوم بخش ولایت سرخ علوى، و على (علیه السلام) جانشین پیامبر(صلى اللّه علیه و آله و سلّم) و پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم) رسول خدا است... امروزه ابر غارتگر غرب آمریکا و ابر تجاوزگر شرق شوروى به فکر این هستند که چگونه این امّت را که به اعتصام به حبل اللّه در خط فقیه زمان امام خمینى (دام ظله) حرکت مى‏کنند، از هم جدا کنند... تنها راه (مبارزه با) آن این است که 1- در خط امام حرکت کنید که هیچ انحرافى شما را تهدید نخواهد کرد.2- با گوش و دل رهنمودهاى امام را بشنویدو...3- تقوا را پیشه خود کنید. شهید ابوطالب قاسمى‏
پشتیبانى از ولى فقیه: ... من رهبرى چون خمینى را انتخاب کردم و تا جان در بدن دارم، در راه او که ادامه راه حسین (علیه السلام) و اسلام است، از پاى نخواهم نشست و از هیچ کوششى دریغ نخواهم کرد. شهید محمد جواد مدحتى
دفاع از اسلام: نسبت به اسلام و مسلمین بى‏تفاوت نباشید. و در این زمان که اسلام پس از چهارده قرن متجلّى شده و استکبار جهانى سعى در نابودى آن را دارند، باید با تمام قوا در مقابل دشمنان خدا ایستاد و از اسلام عزیز دفاع نمود. شهید ابوالفضل اویسى‏
توصیف شهادت: آه، آه، چه زیبا(ست) آن شب و آن روز و آن ساعت که (شهید) عروس زیباى شهادت را در حجله خونین سنگر در آغوش مى‏گیرد و همسرزیباى خویش در کنارش شیفته و شیداست... شهید عبدالمهدى مریدى‏
پشتیبانى از ولایت فقیه: امام عزیز و امید مستضعفان را تنها نگذارید که (او) تنها کسى است که توانسته است پشت ابرقدرتهاى شرق و غرب را به خاک بکشد و براى اسلام و رضاى حق، ما را از منجلاب کفر بیرون آورد...با تنها نگذاشتن رهبر عزیز، مشت محکمى به دهان افرادى که پشت سر این انقلاب و مسئولین مملکتى نق مى‏زنند، بزنید. پاورقی ها: