رسالت مجلس هفتم‏

نویسندهانتخابات مجلس هفتم به یارى خداوند متعال انجام شد و مجلس در آستانه شکل‏گیرى است. انتخابات مجلس هفتم با وضع استثنائى همراه بود که طى دوره‏هاى پیشین سابقه نداشته است. ویژگى‏هاى این انتخابات را در جهاتى مى‏توان خلاصه کرد:
1- این انتخابات در شرائطى انجام شد که توده‏هاى مردم دیندار از عملکرد مجلس ششم و بعضى نمایندگان ناراضى بودند. سیاست زده‏گى، تشنج آفرینى، ارزش زدائى و دگر اندیشى وقت کشى، با عملکردى ضعیف و گاه ضد ارزش حاکم بر آن مجلس، حالت بى‏تفاوتى نسبت به انتخابات را پدید آورده بود. از آن اصلاحات ادعائى به نفع نظام و دین و سرنوشت ملّت و کشور آثارى مشاهده نمى‏شد. هر چند نیروهاى ارزشى مجلس ششم هم کم نبودند اما عملاً در عرصه رقابت و تقابل کارى در خور انتظار صورت نمى‏گرفت. در چنان فضائى سخن گفتن از انتخابات از سوى مردم با سردى پاسخ داده مى‏شد... که این نیز گذشت. مواضع شوراى نگهبان‏
2- اقدام به حق شوراى نگهبان در بررسى صلاحیت‏ها و تصفیه هائى که انجام گرفت فضاى بحرانى را در کشور ایجاد کرد و از داخل و خارج تبلیغات گسترده منفى علیه انتخابات اوج گرفت، تا بدانجا که دولتمردان آمریکائى و اروپائى به دست و پا افتادند و با محکوم کردن اقدامات شوراى نگهبان پرده‏هاى بسیارى بالا زده شد و پرسش‏هائى را پدید آوردند که چرا و به چه دلیل آمریکائى‏ها و اروپائى‏ها از آن طرف دنیا سنگ دموکراسى و حقوق ملّت ما را به سینه مى‏زنند و به صراحت مى‏گویند: مجلس آینده بر وفق مراد ما نیست و از روند اصلاحات اظهار یأس و تأسف مى‏کنند؟! و در همین حال اپزیسیون خارج کشور و بلندگوهاى اجنبى و برخى عناصر داخلى انتخابات را غیر قانونى اعلام و آن را تحریم کرد. و حجم تبلیغات آنقدر سنگین بود که نظیر آن سابقه نداشت و این خود گویاى جریان‏هائى است که با هماهنگى در داخل و خارج در مسیرى هدایت مى‏شد که دشمن را راضى کند که البته چنین نشد و قاطعیت شوراى نگهبان امید و اعتماد به آینده نظام را حیات تازه بخشید. حضور حماسى مردم‏
3- عناصر لیبرال، ملى گرا و خودکامه و خودخواه، و قانون‏گریز در انتخابات شرکت نکردند و مردم را به عدم حضور فراخواندند و به همین دلیل تنها مردمى قدم به عرصه انتخابات نهادند که به نظام اسلامى و ارزشى انقلاب ایمان کامل داشتند و على‏رغم تبلیغات دشمن خارجى و تحرکات عوامل ویژه داخلى شرکت در انتخابات را یک تکلیف شرعى و ملّى دانستند و براى به خاک مالیدن بینى دشمن کمر به حضور در صحنه بستند و مرد و زن و پیر و جوان بسیج شدند آنگونه که براى دفاع نظامى از انقلاب و میهن در روزهاى جنگ تحمیلى بسیج مى‏شدند و روز اول اسفند 82 حماسه‏اى دیگر آفریدند. حماسه‏اى که از اعماق جان و صمیم ایمان ملّت به انقلاب اسلامى سرچشمه مى‏گرفت و تولّى و تبرّى اساس و پایه آن را تشکیل مى‏داد. بطور خلاصه: حضور چشمگیر مردم در انتخابات مجلس هفتم با رقم 62% درصد افراد واجد صلاحیت یک بسیج، یک جهاد، یک دفاع و یک حضور خالصانه و تو دهنى به استکبار جهانى و سردمدار کفر جهانى آمریکاى تجاوزگر بود از سوى پاک‏ترین انسان‏ها که دل در گرو اسلام داشتند و با انگیزه حفظ نظام و اطاعت از رهبرى و مراجع دینى که در بحران‏هاى دشوار به کمک انقلاب اسلامى شتافته و در لحظه‏هاى خطر پشتوانه حرکت‏هاى مثبت و سازنده مردمى بوده است. امیدها و انتظارها
4- انتخابات اول اسفند در عین حالى که یک تکلیف شرعى و ملى بود امیدهائى را نیز در دل مردم زنده مى‏کرد. امید به آینده بهتر که مجلس هفتم آنگونه که انتظار مى‏رود و جایگاه نهاد قانون گذارى است عمل کند و پاسخ خواسته‏هاى مردم را آنقدر که در توان دارد، بدهد. رسالت این مجلس پاسخگوئى به خواسته‏هاى مشروع میلیونها انسانى است که به نمایندگان خود چشم امید دوخته و منتظرند با اخلاص تمام و پشتکار زائد الوصف در خانه ملت بنشینند و به چاره‏جوئى دردهاى مردم در ابعاد مادى و معنوى بپردازند. و اگر اخلاص و جهاد سرلوحه کار باشد خداوند نیز مددکار خواهد بود. رسالت مجلس هفتم‏
با توجه به آنچه اشاره شد و مجموعه شرائط و عوامل، مجلس هفتم رسالتى سنگین دارد، رسالتى که اگر با درایت و کارشناسى دقیق و کارآمدى و اخلاص و ایمان ایفا شود مى‏تواند امیدهاى برباد رفته را زنده کند زنگار، نومیدى‏ها را بزداید پرسش‏هاى بى پاسخ را جواب دهد. آب پاکى روى دست دشمن بریزد و آنگونه که در شأن نهاد قانونگذار نظام اسلامى است، جایگاه مجلس را بالا ببرد. مجلس هفتم باید براى دوستان مرهم و براى دشمنان نومیدى باشد. حکمت و عزّت و مصلحت را سرلوحه کار خود سازد و مبارزه با تبعیض و فقر و فساد را در برنامه اصلاحى خود قرار دهد. مشکلات فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى را ریشه‏یابى کند و به نبرد قاطع با این مشکلات قیام و اقدام نماید. مفاسد مزمن و زخم‏هاى چرکین کهنه در پیکره نظام را بازشناسى کرده و بدون ملاحظه کارى به جراحى آنها بپردازد. مشکلات جوانان را در زمینه‏هاى اشتغال و تحصیل و ازدواج و مسکن چاره‏جوئى کند، از قوه مجریه و قضائیه به عنوان دو نهاد قدرتمند همسو با نظام اسلامى مدد گیرد، گره‏هاى کور تورم و گرانى که عامل فشار بر قشرهاى کم درآمد و زمینه چاق‏تر شدن زراندوزان است با سرپنجه قانون بگشاید، مافیاى ثروت و رانت و استثمار را با قدرت قانون خلع سلاح کند... و هزاران معضل دیگر که مجال فهرست کردن آن نیست. سخن با نمایندگان‏
نمایندگان محترم توجه دارند که امروز انقلاب به مردان و زنان خدوم و خستگى ناپذیر نیاز مبرم دارد و آنها باید این نیاز را بر آورده سازند اما یک پیش شرط اساسى دارد و آن اخلاص و مجاهده است. در چنین حالتى است که خداوند وعده راهنمائى و مددکارى داده است «و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و انّ اللّه مع المحسنین» با چنین ره توشه‏اى مى‏توان بر انبوه مشکلات فائق آمد و از پشتیبانى مردم و همکارى نیروهاى دلسوز و کاردان برخوردار شد. همه باید میثاق خود را با خدا و خلق و انقلاب اسلامى که ره آورد صدها هزار شهید و معلول است تجدید و مستحکم کنند و بر سوگندى که روز نخست یاد مى‏شود با دل و جان پایبند باشند تا بار مجلس به منزل برسد و مشکلات یکى پس از دیگرى گشوده گردد و قفل‏هاى بسته باز شود.
نمایندگان مجلس از هم اکنون باید خود را از وابستگى جناحى رها سازند و در صف واحد قرار گیرند و تنها چیزى که به آن مى‏اندیشند خدمت به مردم و پاسدارى از اسلام و انقلاب باشد که اگر جز این بود امیدها رنگ مى‏بازد و شیطان در صفوف‏مان رخنه مى‏کند و دسیسه گران با القائات تفرقه‏انگیز نیروها و سرمایه‏ها را هدر مى‏دهند و فرصت‏ها را ضایع مى‏کنند. نمایندگان محترم باید توجّه داشته باشند که اکثریت مردم به جناح خاصّى رأى نداده‏اند که فلان جریان به خودببالد که این ما بودیم که پیروزى را بدست آوردیم! اگر چنین تصوّرى در اندیشه‏ها خلجان کند نخستین چالش در ا ین مسیر خواهد بود. مردم به جریان خاصّى رأى ندادند بلکه نمایندگانى را برگزیدند که به تصوّر آن‏ها مستقل آزاد و دلسوز و مصلحت اندیشند و اعتبار و سوابق آنها مى‏تواند دستمایه اعتماد ملّت و اعتبار مجلس باشد اگر با این تصور واقع گرا پیش رفتیم و از صراط مستقیم منحرف نشدیم و آزادانه و آگاهانه از پوسته فردیت و گرایش جناحى خارج شدیم و براى خدا و به امید یارى او بى‏سر و صدا طى مسیر کردیم خداى بزرگ رهبر و یاور خواهد بود و انشاء اللّه چنین باد و انتظار جز این نیست. نمایندگى امانت ملّت است‏
امیرالمؤمنین(علیه السلام) در نامه به اشعث بن قیس نوشت: «انّ عملک لیس لک بطعمة لکنه فى عنقک امانة» امارت براى تو طعمه نیست بلکه بر گردنت امانت است. بر این اساس پایگاه مجلس باید منزّه از منفعت جوئى و استفاده از اعتبار و قدرت باشد تا براى همیشه اعتبار خود را حفظ کند و فارغ از دست آوردهاى مادى که خار راه و مانع وظیفه است، در انجام وظیفه بکوشد تا اعتماد ملّت را جلب کند و فاصله‏ها را بردارد و بتواند بر مدعیان فائق آید و اصلاحات واقعى را پرچمدار باشند. امانتى را که ملّت به نماینده مى‏سپارد باید محترم بشماریم و اگر جز این باشد نه نمایندگى و نه هیچ مقام و موقعیّت دیگر براى ما مشروعیت ندارد و اگر مشروعیت زیر سؤال رفت باید همه امیدهاى دیگر را نقش بر آب دید و فاتحه همه چیز را خواند.
باید از سرنوشت کسانى که به این امانت خیانت کردند عبرت گرفت و از فرو افتادن در ورطه‏هاى هواى نفس و رانت خوارى که پرتگاه آدمیان است جداً بر حذر بود و به خدا پناه برد و از او کمک خواست که این وعده الهى است. «ان تنصروا اللّه ینصرکم و یثبت اقدامکم». نظارت و تحقیق و تفحص‏
مجلس حق نظارت و سؤال و تحقیق و بررسى در کلیه امور کشور و نهادهاى قانونى را دارد و باید از این حق مشروع استفاده کند. چشم‏پوشى و سازش و رو در واسى با تعهّدى که نمایندگان دارند همخوانى ندارد. سیره سیاسى علوى (علیه السلام) براى نمایندگان باید سرمشق عمل باشد که فرمود: «اگر بیت المال در کابین زنان رفته باشد آن را به صاحبان آن برمى‏گردانم».
اگر نمایندگان با چنین راهبردى به مجلس رفتند و بدون اغماض و مسامحه کارى عملکرد وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها و نهادها را مورد مداقه و بررسى قرار دادند و قفل‏هاى فولادین سوء استفاده‏ها را شکسته و درس فراموش نشدنى به فرصت طلبان دادند. آنگاه مى‏توان به سراغ دیگر موارد رفت و دژهاى استثمار و سوء استفاده دیگران را فتح کرد و پایگاه‏هاى غارت و چپاول را درهم کوبید. یکى از سنگرهاى مفاسد همین جاست که پایگاه دیگر مفاسد اخلاقى و فرو افتادن در ثروت و شهوات است. اصلاحات اگر در این راستا حرکت کند داراى مفهوم واقعى است وگرنه شعار و نیرنگى بیش نخواهد بود. اگر ریشه‏هاى فساد در این پایگاه خشکانده شد مى‏توان با ربا و رشوه و حق و حساب و رانت خوارى و لجام گسیختگى مبارزه کرد و در این پیکار نباید چاق و لاغر کرد چرا که حق و عدل جاى معامله نیست. تلاش بى‏امان‏
مجلس هفتم با انبوهى از مشکلات روبرواست، مسئله بودجه، برنامه چهارم توسعه و چالش‏هائى که بوجود آمده است، مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادى و فرهنگى و ادارى و اجتماعى و دفاع از ارزشها و پاسخ به امیدها و... که البته پیمودن این راه پرپیچ و خم هر چند دشوار است ولى ناممکن نیست. براى پیمایش این مسیر دشوار ایمان و جهاد و سرمایه‏گذارى فکرى لازم است. باید دلسوزانه به میدان آمد، از تمام فرصت‏ها بهره گرفت زمان به سرعت مى‏گذرد و تضییع فرصت جز حسرت نمى‏زاید. بنابراین نمایندگان محترم از هم اکنون کمرها را محکم ببندند، خود را براى یک جهاد مقدّس و عظیم و خالص آماده سازند. ساعات کار مجلس را افزایش دهند، از غیبت و تأخیر و تعطیل کار مجلس بپرهیزند و با مشورت‏هاى لازم و استفاده از دیدگاه‏هاى مختلف بویژه رهنمود مراجع عظام و رهنمودهاى رهبرى نظام آنگونه که در شأن این ملّت بزرگ است کار مجلس را ادامه دهند و از مشکلات نهراسند که کوه مشکلات در برابر اراده‏هاى انسان‏ها و اخلاص و مجاهده هموار خواهد شد.. انشاء اللّه. پاورقی ها: