خلاصه‏اى از جنایات رژیم صهیونیستى در مدت انتفاضه اقصى‏


 
رژیم جنگ طلب صهیونیستى به کشتار و تخریب در حق شهروندان فلسطینى و اموال آنان همچنان ادامه داده و با کمال وقاحت تمامى قطعنامه‏ها و عرفهاى بین‏المللى را نقض مى‏کند. در این گزارش آمارى در واقع سعى شده است تا خلاصه‏اى از تجاوزات پیاپى این رژیم علیه ملت بى‏دفاع فلسطین در مناطق فلسطینى تا نوامبر 2003 میلادى ارایه گردد.
شمار شهیدان فلسطینى از آغاز انتفاضه در تاریخ 28/9/2000 م الى 30/11/2003م به 2هزار و 527 تن رسید.
از این تعداد شهدا 659 تن کودک، 639 دانش‏آموز، دانشجو و معلم، 282 تن از نیروهاى امنیتى فلسطین و 130 شهید نیز از جنبش بانوان هستند.
از این تعداد شهیدان 104 تن در پست‏هاى ایست و بازرسى، 355 تن در عملیات‏هاى تروریستى و اعدام صحرایى توسط اشغالگران صهیونیستى و 41 تن نیز به ضرب گلوله‏هاى شهرک نشینان صهیونیستى به شهادت رسیدند.
معلولین و مجروحان‏
در درگیریهاى نابرابر میان فلسطینیان و نیروهاى اشغالگر قدس، بیش از 56 فلسطینى توسط نیروهاى صهیونیستى معلول، 48 هزار و 46 تن مجروح شدند که 16 هزار تن از آنان بصورت سرپایى درمان شدند.
در میان مجروحان 13 هزار و 178 کودک و 2هزار و 230 زن فلسطینى وجود دارد.
بنابراین شمار معلولین فلسطینى به 5هزار و 880 تن رسیده است که 2هزار و 906 تن از آنان را کودکان تشکیل مى‏دهند.

بازداشت شدگان و زندانیان‏
شمار بازداشت شدگان فلسطینى توسط نیروهاى اشغالگر قدس در طول انتفاضه به 23 هزار و 292 تن مى‏رسد که از این تعداد حدود 7 هزار تن در زندانهاى این رژیم بسر مى‏برند. تخریب و زیان‏
نیروهاى این رژیم با بکارگیرى انواع سلاح و وسایل مکانیکى و حتى متوسل شدن به انفجار، حدود 802 هزار و 844 درخت را قطع و بیش از 41 هزار 865 خانه شهروندان فلسطینى را تخریب کردند که از این تعداد حدود 3 هزار 479 خانه به شکل کلى ویران شده و نیازمند بازسازى کامل دارد.
با چنین اقدامات وحشیانه‏اى از سوى رژیم صهیونیستى، میلیونها دلار به شهروندان فلسطینى زیان وارد آمده و در این میان صدها فلسطینى آواره و بى‏خانمان شدند. شهداى نیروهاى امداد پزشکى‏
همچنین بیش از 25 تن از پرسنل پزشکى فلسطین در حال مأموریت و انجام وظیفه انسانى و ادارى خود توسط نظامیان صهیونسیتى شهید و حدود 377 بار به خودروهاى امداد پزشکى و آمبولانس‏ها مورد تعرض وحشیانه نیروهاى این رژیم قرار گرفته و بیش از 460 تن از نیروهاى امداد رسانى و رانندگان این خودروها مجروح شدند.
از این تعداد خودروهاى امداد پزشکى 38 خودرو به طور کامل منهدم شده و از بین رفتند.
خسارات در این بخش نیز بسیار سنگین مى‏باشد. شهادت نوزادان و بیماران به سبب عدم انتقال به بیمارستانها
58 مورد حالت زایمان در ایست‏هاى بازرسى نظامیان صهیونیستى صورت گرفت که در 29 مورد به سبب جلوگیرى از انتقال نوزادان به بیمارستان توسط نظامیان صهیونیستى، منجر به مرگ نوزادان گردیده و در این بین 101 بیمار و زخمى فلسطینى نیز بخاطر ممانعت از انتقال آنان به بیمارستانها توسط نیروهاى این رژیم به شهادت رسیدند! پاورقی ها: