انتفاضه و مهاجرت معکوس صهیونیستها از فلسطین اشغالى‏


 
روزنامه راستگراى انگلیسى "ساندى تلگراف" که رابطه تنگاتنگى با محافل صهیونسیتى دارد، اعتراف کرد که با تشدید انتفاضه فلسطینیان هجرت معکوس صهیونیستها از سرزمینهاى اشغالى بسوى کشورهاى اروپایى و آمریکایى افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه، فشارهاى اقتصادى و وضعیت بسیار نامناسب امنیتى که نتیجه سیاست‏هاى نادرست کابینه شارون است، بسیارى از صهیونیستها را بر آن داشت تا به مهاجرت معکوس و در واقع بازگشت به کشورهاى اصلى خود بویژه به کشورهاى غربى، تشویق شوند.
از دیدگاه این روزنامه راستگراى انگلیسى، مؤسسات و محافل ذى نفوذ سیاسى صهیونیستى در سرزمینهاى اشغالى با برنامه‏ریزى دقیق و هزینه کردن سرمایه‏هاى کلان تا کنون قادر به کاهش هجرت معکوس صهیونیستها نشده‏اند.
به نوشته این روزنامه، مؤسسات یاد شده از قانع کردن صهیونیستهایى که قصد بازگشت به کشورهاى خود را دارند از ماندن آنان در اراضى اشغالى عاجز و ناتوان مانده‏اند.
این مؤسسات صهیونیستى براى قانع کردن صهیونیستها به منظور انصراف از مهاجرت، علاوه بر وعده‏هاى مادى آنان را از راه دینى و وعده‏هاى معنوى همچون "سرزمین موعود" و امثال آن مى‏فریبند، اما اینگونه شعارهاى واهى نیز براى بسیارى از یهودیان در اراضى اشغالى کهنه و از درجه اعتبار ساقط شده است!!
یکى از اعتراض‏هاى صهیونیستهایى که براى بازگشت به کشورهاى اصلى خود پافشارى مى‏کنند، این است که شارون پیش از انتخابات خود به آنان وعده داده بود که امنیت را به سرزمینهاى اشغالى بازگردانده و وضعیت بحرانى اقتصاد را سامان خواهد داد.
به نوشته روزنامه انگلیسى ساندى تلگراف، مهاجرت معکوس صهیونیستها در میان جوانان بیشتر شایع است.
این روزنامه در این گزارش تصریح کرد: بسیارى از خانواده‏هاى مهاجر به فلسطین اشغالى بر این عقیده‏اند که فرزندان آنان در سرزمین فلسطین آینده‏اى موفق و مطمئن نخواهند داشت و آنان بخاطر مشتى شعارهاى کهنه و فریبنده اجازه نمى‏دهند سرنوشت فرزندانشان به بازى گرفته شود!
روزنامه ساندى تلگراف به نقل از مرکز آمار صهیونیستى نوشت: تا سال 2000 میلادى حدود نیم میلیون یهودى به کشورهاى اصلى خود بازگشته و بطور دائم در کشورهاى خود سکونت گزیدند، اما این تعداد در سالهاى 2001 و 2002 م به 760 هزار تن رسیده است!
به نوشته این روزنامه یک چهارم یهودیان آمریکایى در فلسطین اشغالى به خاطر بحران اقتصادى و امنیتى به کشور اصلى خود آمریکا گریخته‏اند.
بازگشت این تعداد مهاجر آمریکایى در واقع ضربه بزرگى به اقتصاد و تکنولوژى رژیم صهیونیستى وارد آورده است، زیرا بسیارى از آنان از سرمایه داران، تجار و سرمایه گذارى کلان و مطرح بوده و عدّه‏اى از آنان نیز از کارشناسان برجسته در تکنولوژى مدرن بودند.
بنابراین این نوع مهاجرت معکوس ضربات مهلک بر پیکره اقتصادى و فن آورى رژیم صهیونیستى وارد خواهد کرد!
این روزنامه انگلیسى در پایان گزارش خود تصریح کرد: اگر این روال مهاجرت ادامه داشته باشد بى تردید رژیم صهیونیستى در برابر جمعیت روز افزون فلسطینیان با تحول سریع جغرافیاى جمعیتى و اقلیت قابل ملاحظه‏اى مواجه خواهد شد و این امر نیز مزید بر بحران اقتصادى و امنیتى این رژیم خواهد بود!! پاورقی ها: