دستان پنهان استعمار

نویسندهپیش گفتار:
بـا پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى, استعمارگران ضربـه مهلکى را متـحمل گردیدند. آنها نه تـنها منافع خویش را در ایران و بـرخى دیگر از کشورها از دست دادند, بلکه با شکسته شدن طلسم ابرقدرتى آنان, تـمامى معادلات سـیاسـى و مدیریت جـهانخـوارى ایشان از هم پاشیده شد. زیرا انقلاب اسلامى, درست در نقطه اى که سیاست پردازان بین المللى آن را ((جزیره ثبـات)) مى پنداشتند بـه پیروزى رسید.
هر چند دنیاى استکبار تا مدت هاى مدید با سکوتى مرگ بـار سعى در انکار این واقعیت داشت, اما این سکوت سـرانجـام شـکسـتـه شـد و روزنامه ((نیویورک تایمز)) نوشت:
((ایران امام خمینى(ره), مسـیح وار فریاد رهایى از یوغ سـلطه خارجیان سرداده و داعیه تشکیل یک حکومت گسترده مبـتنى بـر اصول اسلامى را دارد.))
استکبار با خصومتى خاص به مقابـله بـا انقلاب اسلامى بـرخاست و شیوه هایى را بـراى جلوگیرى از گسترش انقلاب اسلامى و حفظ موازنه سلطه, به نفع خویش به کار گرفت.
عمده ترین شیوه دشـمنان اسـلام بـه خـصوص شـیطان بـزرگ, ایجـاد شبـکه هاى مخفى و جاسوسى توسط ((ستون پـنجم)) مى بـاشد. دشمن این عوامل خود فروختـه را بـه صورت مخـفى آموزش مى دهد تـا در شرایط مختلف از آنان بهره گیرد! در این نوشتار, سعى ما بـر آن است که به بررسى ابعاد مختلف این مقوله بپردازیم.
الف ـ تاریخ ستون پنجم
تاریخ به کارگیرى اصطلاح ستون پنجم, بـه جنگ هاى داخلى اسپانیا بـرمى گردد که در آن ((ژنرال فرانکو)) دیکتاتور اسپانیا از چهار محور بـه سمت مرکز شهر حرکت کرد و بـه موازات این ستون ها, ستون دیگرى را براى انجام ماموریت هاى تخریب, جاسوسى, ترور و انفجار, به داخل شهرها گسیل داشت که در جنگ هاى اسپـانیا بـه ستون پـنجم معروف گردید.
اما اسـتـفاده از نیروهاى نفوذى, قدمت تـاریخـى فراوان دارد. قرآن کریم در دو سوره, خـطر این نفوذىها را بـه رسـول خـدا(ص)و مسلمانان گوشزد مى کند و از وجود آنان و توطئه هایشان خبر مى دهد.
در آیه چهل و هفتم سوره توبـه, منافقان بـه عنوان جاسوسان دشمن که در جهت اهداف آنان بـه خرابـکارى و کارشکنى مى پردازند معرفى مى شوند: ((لقد خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا و لاوضعوا خلالکم یبـغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین.)) اگر منافقان با شما به جبهه نبرد و جهاد آیند, جز خیانت و مکر و حیله, کارى نمى کنند و هر چه بتوانند در امر شما کارشکنى و خیانت مى ورزند و از هر سو در جستـجـوى فتـنه و فساد بـرمىآیند. و از منافقان در میان شما جـاسوسانى وجـود دارند و خـداوند بـر احـوال ستـمگران داناست.
وجود منافقین در صدر اسلام و در تـمامى جنگ هاى پـیامبـر(ص)بـا مشرکان و دشمنان اسلام به چشم مى خورد. عده اى از آنان تحت رهبـرى ((عبدالله بن ابى)) مزدورى مى کردند که سوره منافقین به برخى از نیات آنها اشاره دارد. منافقان به فرماندهى عبدالله بن ابـى در جنگ احد از میان راه بـازگشتـند و همین عمل, بـاعث شد که جبـهه مسلمانان تـضعیف شود و زمینه شکسـت فراهم آید. همچـنین در جـنگ احـزاب منافقان بـا هدایت مشـرکان, بـه تـبـلیغات مسـموم عـلیه مسلمانان مى پرداختـند و بـا پـخش شایعات بـى اساس, تـلاش مى کردند روحـیه آنان را تـضـعیف کرده و ایشـان را مرعوب سـازند و بـدین وسیله, زمینه پـیروزى مشرکان را فراهم آورند. در سـایر نبـردها نیز بـه چنین اعمالى دست مى زدند و بـرخى هم بـه دام مى افتادند.
یهود مدینه: سه طائفه یهودى ((بنى النضیر)) , ((بـنى قریظه)) و ((بـنى قینقاع)) در مدینه زندگى مى کردند. رسول خـدا(ص)پـس از ورود به مدینه با آنان پیمان بسته بـود که در صورتى که بـه نفع دشمن و برعلیه مسلمانان دست بـه اقداماتـى نزنند, مى تـوانند در سایه حـکومت اسلامى در کنار سایر مسلمانان بـه زندگى مسالمتآمیز خـود ادامه دهند, اما آنان پـیمان خـود را مکررا لغـو کردند. و بـرخى موارد نیز بـراى سران کفر و شرک بـه جـاسوسى و خرابـکارى پرداختند. قرآن کریم از چهره این عوامل مزدور پـرده بـرداشته و در آیه 41 سـوره مائده مى فـرماید: ((و من الذین هادوا سـماعـون للکذب سماعون لقوم آخرین)) برخى از یهودیان گوش بـه سخنان دروغ مى دهند و براى دیگران جاسوسى مى کنند.
قرآن در این آیه به دو عمل مهم ستون پنجم که در طیف اقلیت هاى مذهبى در مدینه زندگى مى کردند اشاره کرده است: یکى جاسوسى براى بـیگانگان و سـران یهود خـیبـر و سـران قـریش در مکـه. و دیگرى تبلیغات مسموم و انتشار شایعات در داخل مدینه و جعل اخبار دروغ و جنگ روانى علیه مسلمانان براى تضعیف روحیه آنان.
امروزه با پیشرفت وسایل ارتـبـاط جمعى و اطلاعاتـى, استـکبـار جهانى بهره بیشترى از ستون پنجم مى بـرد و سرمایه گزارىهاى کلانى را در جهت تقویت آن انجام مى دهد.
ب ـ پوشش هاى عملیاتى
سـتـون پـنجـم در طیف ها و چـهره هاى گوناگونى در جـامعـه ظهور مى یابد. بـه عنوان مثال در ایران اسلامى, احزاب و گروهک هاى چپ و راست انحرافى و التقاطى, هر کدام بـه نوعى در خدمت دشمنان اسلام مى باشند, حتى گاهى در میان اقشار داخلى جامعه, نظیر دانشگاهیان یا نظامیان نیز رخنه کرده و بااستـفاده از اعتـبـار اجتـماعى و حیثیت انقلابـى این اقشار, بـه اجراى اهداف شوم خویش مى پردازند; همچنان که در حوادث اخیر دانشگاه تهران از نزدیک شاهد این گونه مسایل بودیم.
از مصادیق بارز ستـون پـنجـم مى تـوان منافقین خـود فروخـتـه, دموکرات ها, کومله ها سلطنت طلبـان و دیگر طیف هاى انحرافى را نام بـرد که بـه نوعى در خـدمت دشمنان اسـلام قرار داشتـه و بـه طور مستقیم یا غیر مستقیم, آب به آسیاب دشمن مى ریزند.

ج ـ ماموریت هاى ستون پنجم
ماموریت هاى اصـلى این عـوامل خـود فـروخـتـه بـراى اربـابـان استعمارگر خویش, از این قبیل هستند:
1ـ جـمـع آورى اخـبـار و اطلاعـات و انتـقـال آن ها بـه دشـمـن:
در این زمینه, مى توان به کشف شبکه بـزرگ جاسوسان آمریکایى در فروردین ماه سال 68 اشـاره نمود. عوامل این شـبـکه بـزرگ که از سرهنگ ها, دکترها, مهندسین و تحصیل کرده هاى غرب بـودند, هر کدام با توجه به تخصص خویش, بـا نفوذ در مراکز مهم نظامى, اقتصادى و سـیاسـى, اطلاعات کشورى و لشکرى را بـه شیطان بـزرگ مى رسـاندند. اخیرا در مورد مشابه دیگرى 13تن از یهودیان متهم بـه جاسوسى در ایران, توسط نیروهاى امنیتـى دستـگیر و پـس از تـکمیل پـرونده, تحویل قوه قضائیه شدند.

2ـ بر هم زدن ثبات اجتماعى و امنیت عمومى
این هدف, از راه ایجـاد انفجـار در مراکز حساس, انجـام تـرور شـخـصیت ها و سـران سـیاسـى و نظامى و نیز, انجـام تـرورهاى کور ضدمردمى, تامین مى گردد. همچنین با برگزارى میتینگ ها, تظاهرات و دعواهاى زرگرى, تـلاش مى کنند تـا این گونه بـنمایانند که جـامعه فاقد ثبـات و امنیت مى بـاشد. مصداق بـارز این هدف را مى توان در حوادث اخیر کوى دانشگاه جستجو کرد. بـه طورى که مى توان گفت این حرکت, نمایشى بود بـر علیه امنیت ملى, که بـى شک سناریوى آن از قبل طراحى و برنامه ریزى شده بود.
استکبار جهانى و عوامل داخلى آنان, با نفوذ چهره هاى ناشناس و پنهان خود در بـین صفوف دانشجویان تـوانستـند آتـش دشمنى را در میان مردم شعله ور سازند و از طریق تبدیل این اختلاف کوچک به یک معضل بزرگ, این گونه بنمایانند که این نظام, مطلوب قشر روشنفکر و تحصیل کرده ایران نیست, تـا بـدین طریق القاء نمایند که نوعى بى ثباتى در نظام موجود است.
اما در مورد ریشـه هاى پـیدایش این فـرصـت طلـبـى بـاید گـفـت:

آغاز سلسله بحث هاى مربوط
که با طرح اصلاح قانون مطبـوعات در مجـلس و خارج از آن, هجـوم مطبـوعاتـى شدیدى بـر علیه این طرح آغاز گردید و بـا محور قرار دادن تحریک مردم و بـخصوص دانشجویان و استفاده از احساسات پـاک جوانان, فعالیت خود را ادامه داد.
جمعى از دانشجویان نیز بـه تبـع این هیجان آفرینى مطبـوعاتى, دست به تحصن و راهپیمایى غیر قانونى زدند.
سپس با بـروز جریاناتى ناخواسته, آشوب وارد مرحله دوم خود شد که طى آن نیروى انتـظامى دست بـه اقدام زد و سرانجام, قضیه بـه آشوب هاى خـیابـانى انجـامید, در این مقطع نیز, مطبـوعات داخـلى وابسته به محافل بیگانه, با انتخاب تیترهاى جنجالى و ژورنالیستى و مطالب هیجان آور, بر هجمه آشوب افزودند و شروع به نشر اخبار دروغ راجع بـه کشتـه و زخمى شدن تـعداد زیادى دانشجو نمودند. ستون پـنجم استکبـار جهانى این چنین بـه اجراى بـرنامه دقیق و از پـیش تـعیین شده خود پـرداخت. نتـایج تـحقیقات اولیه کارشناسـان امنیتـى در مورد ماهیت عوامل آشـوب هاى اخـیر, نشـان مى دهد که بـعضى افراد ایرانى تـحـصیل کرده آمریکا که اخیرا بـه کشور وارد شده بودند, در این آشوب ها بـه ایفاى نقش پرداخته اند.
به گفتـه محققان امور امنیت داخلى کشور, اغلب دستـگیرشدگان غیر دانشجو بـوده و بـخش عمده اى از تحرکات خرابـکارانه, توسط افراد شرور صورت گرفتـه اسـت که بـعضى از عناصـر اصـلى آنها بـه دسـت ماموران نیروى انتـظامى و بـسیج و امت حـزب الله دستـگیر شدند. بـرخـى منابـع نیز, از دستـگیرى تـعدادى از افراد وابـستـه بـه گروهک هاى لیبرال خبـر دادند. تحقیقات مذکور, همچنین نشان مى دهد که اتـخـاذ موضع هوشیارانه دانشجـویان و گروه هاى دانشجـویى, در قبال سوء استفاده عده اى فرصت طلب از نام و مقام دانشجو, سبب شد تا بـعضى از عناصر بـیگانه نفوذى, از ادامه تـوطئه خود صرف نظر کنند.
3ـ مخدوش ساختن موقعیت سیاسى کشور:
افراد ستون پنجم ماموریت دارند تا از طریق القاء جو بى ثبـاتى و احتمال تغییر رژیم, تزلزل سیاسى کشور را تـبـلیغ نمایند. بـا نگاهى به تاریخ معاصر ایران به روشنى درمى یابیم که آنچه همواره استـکبـار را بـه وحشت مى انداختـه است, موفقیت یک الگوى سیاسى, اقتصادى و فرهنگى ـ اسلامى مستقل از اردوگاه غرب بوده است, زیرا این موفقیت نه تنها تهدیدى براى انحصارطلبى سیستم حاکم بر جهان امروز محسوب مى گردد, بلکه این مردم سالارى مکتبى و بـومى که بـا فرهنگ و دین و سنت و تـاریخ امت اسلامى هماهنگ است, مى تـواند در دراز مدت, رژیم هاى مورد حمایت غرب را به نفع یک نظام مستقل بـه خطر اندازد. کوشش ستون پنجم استکبار جهانى از آغاز انقلاب اسلامى تاکنون, در جهت بـرگرداندن ایران بـه اردوگاه غرب و استقرار یک حکومت آمریکایى پـسند است. اما از آنجایى که این مردم حاضر بـه قبـول چنین ذلتى نیستند, افراد ستون پـنجم سعى مى نمایند تا بـا مخدوش ساختن سه محـور اساسى ثـبـات سیاسى کشور, یعنى ((حـاکمیت دینى, اعتـقاد بـه ولایت فقیه و شخص رهبـرى و وحدت کلمه جناح هاى سیاسـى مخـتـلف و مردم)) این طور وانمود نمایند که نظام اسـلامى مستقل از استکبـار غرب, قادر بـه تامین آرامش سیاسى نیست. چنان که در حوادث اخیر کوى دانشگاه, همگى شاهد بودیم که چگونه هر سه محور یاد شده بالا, مورد تـهاجم تـبـلیغاتـى و عملى قرار گرفت و عناصر نفوذى دشمن بـا رخنه در جمعیت دانشجویان معترض بـا توهین بـه نظام ومقام معظم رهبـرى, سعى داشتند تا بـا ایجاد اختلاف در میان اقشار مختلف, وحـدت سـیاسـى نظام ومردم را نابـود سـازند.
4ـ ایجاد اغتشاش در ثبات اقتصادى کشور:
راه هاى دستیابى به این هدف عبارتند از: احتکار کالاهاى ضرورى, نابود کردن و آتش زدن مواد غذایى و تبلیغات در جهت مصرف کالاهاى وارداتى. حتى مى تـوان گفت در بـرخى موارد ریشه احتـکارها, گران فروشى ها و کمبودهاى مصنوعى به ستون پنجم بـرمى گردد. آنان بـدین وسیله بـذر نارضایتى در میان مردم مى پاشند تا زمینه شکست انقلاب را بـه وجـود آورند. مصـداق دلخـراش این سـیاسـت را در حـکـومت ((آلنده)) در شیلى دیده ایم که چگونه ستون پنجم آمریکا, از طریق به اعتـصاب کشـاندن صنف سـرنوشـت سـاز کامیون داران شـیلى و در نتیجـه, ایجـاد قحطى مصنوعى, زنان سرمایه داران بـى درد را بـه خیابان ها کشاندند و آن ها نیز, با تظاهرات در خیابـان ها در حالى که قابلمه ها را برهم مى کوبیدند, به تدریج زمینه براندازى حکومت آلنده فقید را بـه وجـود آوردند. هم چنین, در ایران زمان انقلاب نیز شاهد بـودیم که چگونه مى خواستند بـا تعطیل کردن کارخانه ها, انقلاب را به بن بست اقتصادى بـکشانند. سخن امام خمینى ((ره)) در این زمینه قابـل تـوجـه است. ایشان فرمودند: ((کى بـه شما پـول مى دهد که بروید جلو کارخانه ها بـایستید و بـگویید: تعطیل کنید, ما بـیشتر از آن ها بـه شما پول مى دهیم؟ این پول ها از کجا مىآید که مى روید دم در کارخانه مى ایستید و بـه کارگرها مى گویید که ما بـیشتر پول بـه شما مى دهیم, شما کار نکن. ما مزدتان را مى دهیم.
این پول از کجا بـراى شما مىآید؟ شما که از خودتان چیزى ندارید بـدهید. بـى چـیزید. شـما اگر چـیزدار بـودید کـه این کـارها را نمى کردید. این پول ها را کى بـه شما مى دهد که نگذارید کارخانه ها به راه بیافتد؟ اگر روس ها مى دهند پس شما تابع او هستید. پس شما عمال اجنبى هستید. اگر انگلیس ها مى دهند, همین طور و به گمان من آمریکایى ها مى دهند.))
5 ـ انتشار شایعات و تبلیغات مسموم:
از حربـه هاى بـسیار مهم در تـضعیف هر نظام, همین تـبـلیغات و شایعات است که موجـب احـساس تـزلزل کاذب در سطح مردم هر جـامعه مى شود. در جریانات اخیر مربوط به دانشگاه تهران, همگى شاهد بودیم که به طور بـرنامه ریزى شـده و هم زمان بـا شـروع آشـوب, رادیوهاى بیگانه کشورهاى غربى و آمریکا و هم چنین مطبوعات داخلى وابـسته بـه آنان, شروع بـه شایعه پـراکنى و بـزرگ نمایى ابـعاد حادثـه نمودند و در حالى که حتـى یک تـن از دانشجـویان نیز کشتـه نشده بود, بـه نقل از منابـع ((بـه اصطلاح موثق)) خودشان, تعداد کشته شدگان را 6, 7 یا 13 نفر و حتى بـیشتـر و تـعداد زخمى شدگان را صدها تن اعلام نمودند و اوضاع داخلى نظام را مشوش و درهم ریختـه توصیف نمودند.
همچنین وانمود کردند که قشر تحصیل کرده جامعه, به طور کلى از مسوولین کشور فاصله گرفته است و دیگر حاضر بـه تحمل آنان نیست. نیروى انتظامى و بـسیج را در مقابـله بـا آشوب, ناتـوان یا خشن معرفى کردند و خـلاصه سعى کردند تـا بـا جـوسازى بـر علیه اقشار مخـتـلف ملت و مسـوولین, حـداکثـر اخـتـلاف ممکن را میان مردم و مسئولین و نیروهاى انتظامى ایجاد نمایند.
از سوى دیگر, هنگامى که با راهپیمایى میلیونى مردم براى دفاع از حـریم انقلاب و رهبـرى مواجـه گشـتـند, چـاره اى جـز انکار آن ندیدند; لذا فوج میلیونى ملت را جـمعـیتـى چـند هزار نفرى اعلام نمودند! البته از تبلیغات استکبار که عمرى را بـه شایعه پراکنى و انتشار اخبار دروغ بر علیه انقلاب اسلامى گذرانده است, انتظارى جز این نیز نمى رود.
6ـ ایجاد تفرقه بین مردم و نیروهاى نظامى:
از عوامل بـسیار موثـر در حفظ هر حکومت, پـشتـیبـانى مردم از نیروهاى نظامى است. ستـون پـنجـم مى کوشد تـا از طریق ایجـاد دو دستـگى در میان مردم و ارتـش و سـپـاه, موجـبـات تـضعیف آن ها و شکستشان در مقابـله بـا توطئه هاى داخلى و خارجى را فراهم آورد. نمونه بـارز این ایجـاد تـفرقه را نیز در حوادث اخیر مى تـوان ملاحظه نمود که در آن ستون پنجم همراه و هم جهت با برخى مطبوعات خارجى, علیه 24 فرمانده ارشد دوران دفاع مقدس, به خاطر مکاتبـه با رئیس جمهور, بـه تهاجمى گسترده دست زدند. این گروه هاى داخلى وابسته به استکبـار که اربـابـانشان بـارها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ایران تـبـلیغات منفى کرده اند, این بـار نیز دلسوز ملت و دولت ایران شده و نسـبـت بـه آینده سـیاسـى ایران و وقوع کودتـا ابـراز نگرانى نمودند. اما حـقیقت آن است که هدف از این ابـراز نگرانى ها, چیزى جـز دامن زدن بـه مشکلات و ایجـاد نگرانى نبـوده است. چـنان که رادیو لندن در قبـال مسئله فوق الذکر این چنین موضع گیرى مى کند: ((ادامه دسـتـگیرىها و نگرانى همه انسـان دوستـان هوادار آزادى اندیشه, تـنها مسـئله مورد تـوجـه ناظران سیاسى نیست, بلکه نامه 24 فرمانده سپاه خطاب به آقاى خاتمى بـه نوبه خود موجى(! ؟!)از نگرانى در باره آینده ایران را موجب شده است. ))
همچـنین یکى از پـادوهاى داخلى رادیو لندن در گفتـگو بـا این رادیو گفت: ((نامه. فضاى آماده و مساعدى را براى کودتا در کشور پدید آورده است.!؟)) رادیو آزادى (وابسته به سازمان سیا)نیز به استـناد ادعاهاى بـرخى گروه هاى داخلى, مدعى شد این نامه نگرانى اصلاح گرایان را از طرح ریزى یک ((شبه کودتا!)) علیه دولت خاتمى تشدید کرده اسـت. تـوجـه بـه این نکتـه نیز ضرورى اسـت که نامه فرماندهان معطوف به مقابله با آشوبگرانى بود که رادیوهاى خارجى و برخى عناصر داخلى به آنها دل بسته بـودند. یکى از روزنامه هاى داخلى وابسته به استکبار نیز مدعى شد که قهرمانان جنگ مى توانند در سـیاسـت دخـالت کنند, اما فرماندهان دفاع مقدس را بـه خـاطر نگاشتن نامه به رئیس جمهور متهم کرد که دست به قبضه شمشیر برده و زراد خـانه و اسـلحـه را پـشـتـوانه راى خـود قـرار داده اند.
((پیمان)) رئیس گروهک جنبـش مسلمانان مبـارز ـ نیز در گفتگو بـا رادیو فرانسه در بـاره نامه فرماندهان بـه رئیس جمهور گفت:
((این نامه در راستاى تهدید و ایجاد ارعاب و هراس علیه آزادى و مطبوعات نوشته شده است. اما کودتا در نظام, یک فاجعه بـراى خود نظام است.))
این موضع گیرى فریبـکارانه و ناجوانمردانه از سوى ستـون پـنجم دشمن, در حالى اتـخاذ شد که همین طیف, بـخصوص در سال هاى اخیر و در روزنامه هاى خود, عناصر گروهک و ضد انقلاب را پر و بال داده و از حـق سخـن گفتـن آنها حـمایت کرده اند. همچـنین در نشریات این گروه ها نامه هاى تند و توهینآمیز گروهک هاى منافق مقیم داخل کشور خطاب به رئیس جمهور مثبـت ارزیابـى شده است. اما ظاهرا در نگاه بحران زده آنان, فقط سرداران فهیم و دردآشناى ملت حق ندارند از دغدغه هاى خویش با رئیس جمهور سخن بگویند!
همچـنین معلوم نیست که چـگونه بـرخى از این گروه ها همراه بـا رادیوهاى بـیگانه مدعى شده اند که از نامه, وجـود طرح کودتـا را کشف کرده اند! آیا پـنهان کارى لازمه کودتـا نیست؟ و آیا جـز این است که جـریانات و روزنامه هایى که در آشوب هاى اخـیر, بـدتـرین امتحان را پس دادند و در برابر تعرض به ملت و ولایت از استکبـار حمایت نمودند, مى خواهند این رسوایى را بـا یک هوچى گرى و رد گم کنى به فراموشى بسپارند؟ !
مسلم است که همچـنان که مقام معظم رهبـرى نیز در سخنرانى خود اشاره فرمودند این, یک فتنه و تـوطئه سیاسى از پـیش تـعیین شده بود که براى مقابله بـا نظام طراحى شده بـود و هدف این بـود که امنیت ملى این مملکت زیر سوال برود.
از دیگر نکات مهم این قضایا, همنوایى بـرخى روزنامه هاى داخلى و نیروهاى ستون پنجم دشمن با بلندگوهاى استکبـار جهانى بـود که در یک طرح هماهنگ, زمانى که ماموران انتـظامى زیر بـاران سنگ و چماق و شیشه و کوکتـل مولوتـف هاى سـوءاسـتـفاده کنندگان از نام دانشجـو و دیگر عناصر ملحد سیاسى, سعى در بـرقرارى نظم و امنیت عمومى داشتند, شروع بـه نشر انواع تهمت ها و گزارشات سراسر دروغ نمودند و حتى, بـرخى از مسئولین ساده اندیش نیز نیروى انتـظامى را از دخـالت در امور و انجـام وظیفـه قانونى منع مى کردند. اما پـرسنل شریف این نیرو بـا سکوت خـود در بـرابـر این همه جـفا و نیرنگ, بسیجى وار تـحرک دشمن را منکوب ساختـند. بـه طورى که از جانب ریاست جمهور مورد قدردانى قرار گرفتند و مقام معظم رهبـرى در فرمایشات خود از اقدامات نیروى انتظامى در قبـال حادثه اخیر تـقدیر نموده فرمودند: ((نیروى انتـظامى بـا قدرت وارد شد. بـا اینکه آن ضربـه را, آن روز اول و دوم بـه نیروى انتـظامى زدند, اما انصافا نیروى انتظامى خوب به میدان آمد, انتظار این بود که نیروى انتظامى, بعد از آن ضربـه حیثیتـى اصلا نتـواند هیچ دفاعى بکند, امـا انصـافـا بـه مـیدان آمـدند و خـوب دفـاع کـردند.))
7ـ زمینه سازى براى کودتا, براندازى نظام و تجدید سلطه دشمن:
از آن جا که ماهیت انقلاب اسلامى ما, براساس شعار ((نه شرقى نه غربى)) شکل گرفته بود و دست رد بر سینه هر دو ابرقدرت زده بود, لذا ابرقدرت ها در پى آن برآمدند تا با طرح کودتاهاى متعدد, اصل انقلاب را بـراندازند و حکومت دلخواه خویش را جـانشین آن سازند.
ستون پنجم نیز در این میان نقش زمینه سازى اطلاعاتـى و عملیاتـى این کودتـاها را بـه عهده داشتـه است. کودتـاهایى چون, کودتـاى نوژه, حزب خلق مسلمان, کودتاى خزنده بـنى صدر, و دیگر کودتـاها همگى از این سرى بـرنامه هاى سـتـون پـنجـم بـودند که نقش بـرآب گردیدند.
و ـ شیوه هاى نفوذ ستون پنجم:
اینان معمولا بـراى دست یابـى بـه مراکز حساس, نکاتى را رعایت مى کنند:
1ـ در مکانى ظاهر مى شـوند که اطلاعات مورد نیازشـان در آن جـا یافت مى شود.
2 بـه شـکلى نفـوذ مى کنند که حـس اطمینان افـراد را بـه خـود برانگیزند.
3ـ بـه طورى ظاهر مى گردند که حساسیت اطرافیان را بـه خود جلب ننمایند.
قرآن کریم منافقان را که از جمله عوامل اطلاعاتى کفار هستـند, این چنین توصیف مى فرماید:
((و اذا رایتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم کانهم خشب مسنده)) . (منافقون 4)چون بـه آنان بـنگرى جسم هاى بـه ظاهر آراسته شان, تو را بـه شگفت مىآورد و اگر لب بـه سخن بـگشایند, چنان فریبـنده و دلنشین سخن مى گویند که سراپا بـه سخنانشان گوش فرا مى دهى. گویا پـیکرهایشان از فرط عبـادت چـوب هایى خشک تـکیه داده به دیوار است.
آنان بـا ایجـاد این حالت تـصنعى در خود, سعى مى کنند اعتـماد دیگران را بـه خود جـلب نمایند, ولى در عین حال درونى وحشت زده دارند و مصداق این روایتند که: ((الخائن خائف)) خیانت کار ترسو است.
قرآن کریم این حالت را نیز چنین توصیف مى نماید:
((یحسبون کل صیحـه علیهم هم العدو فاحـذرهم قاتـلهم الله انى یوفکون)) (منافقون ـ4)آنان هر صدایى را بر ضد خویش, دشمن واقعى مى پندارند. پس از آنان برحذر بـاش. خداوند آنان را بـکشد! چقدر به مکر و دروغ پرداخته و از حق باز مى گردند.
هـ ـ پوشش هاى نفوذ:
ستون پـنجم چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح, از این پـوشش ها براى کسب اطلاعات استفاده مى نماید:
1 بـا پـوشش ایلات و عشایر و چوپـان ها در نقاط مرزى کشور تردد مى کند و بدین وسـیله خـودروها, مهمات, سـنگرها و سـایر امکانات نظامى و تغییرات و جابجایى ها را زیر نظر مى گیرد.
2 به عنوان راننده ماشین, اعم از کامیون, اتوبـوس, مینى بـوس و... در جبـهه رفت و آمد مى کند و علاوه بـر جمع آورى اطلاعات لازم براى دشمن, در صورت امکان به ماموریت هایى چون خرابـکارى و ترور مى پردازد.
3 به بـهانه مسافرت, بـازدید از منطقه, خرید و فروش و عناوین دیگر, وارد منطقه شده, پـس از جـمع آورى اطلاعات, منطقه را تـرک مى گوید.
4ـ تـحت عنوان مشاغلى چون سیگار فروشى, روزنامه فروشى, کفاشى و... در مدخل ورودى و خروجى مناطق استـقرار نیروهاى نظامى, بـه جمع آورى اخبار مى پردازد.
5 ـ زیر پـوشش مشاغلى همچـون: مسافرخانه چـى, آرایشگر حمامى, ساندویچ فروشى و مسافر قطار قرار مى گیرد تا بـیشتر بـا نظامیان سر و کار داشتـه بـاشد و بـتـواند در بـین آنان بـه پـخش شایعه بپردازد.
6ـ بـا عنوان دکتـر, مهندس و کارشناس در رشتـه هاى مختـلف بـه فعالیت در مراکز حساس علمى, صنعتـى و نظامى, مى پـردازد تـا بـا نفوذ در ارکان حـیاتـى مملکت, اهداف گفتـه شـده سـابـق را عملى نماید.
ستون پنجم با نفوذ در نقاط حساس تصمیم گیرى, مى تواند ضربـه هاى خردکننده اى را بـر پـیکر نظام وارد سازد; تنها هوشیارى ماست که مى تواند در برابر این خود فروختگان, پدافندى مستحکم بوده, آنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذارد.
کلام آخر:
اوراق واپـسین مقاله خود را مزین مى نماییم بـه وصیت و نصیحـت مشفقانه امام راحل (ره)خطاب بـه سردمداران و اعضاى ستون پـنجم:
((ن ـ نصیحـت و وصیت من بـه گروه ها و گروهک ها و اشخاصى که در ضدیت با ملت و جمهورى اسلامى و اسلام فعالیت مى کنند, اول به سران آنان در خارج و داخل آن است که در تجربـه اى طولانى, بـه هر راهى که اقدام کردید و بـه هر تـوطئه اى که دست زدید و بـه هر کشور و مقامى که تـوسـل پـیدا کردید بـه شماها که خـود را عالم و عاقل مى دانید باید آموخته باشند که مسیر یک ملت فداکار را نمى شود با دست زدن به ترور و انفجار و بمب و دروغ پردازىهاى بـى سر و پا و غیر حساب شده منحرف کرد و هرگز هیچ حکومت و دولتـى را نمى تـوان بـا این شـیوه هاى غـیر انسـانى و غـیر منطقـى سـاقـط نمود... . من بـه شما نصیحت مى کنم که دست از این کارهاى بـى فایده و غیر عاقلانه بـردارید و گول جهانخواران را نخورید و در هر جا هستید, اگر بـه جنایتى دست نزدید بـه میهن خود و دامن اسلام بـرگردید و تـوبـه کنید که خداوند ارحم الراحمین است و جمهورى اسلامى و ملت از شما انشاءالله مى گذرند و اگر دست بـه جـنایتـى زدید که حـکم خداوند تکلیف شما را معین کرده, باز از نیمه راه برگشته و توبه کنید و اگر شهامت دارید تن بـه مجازات داده و بـا این عمل, خود را از عذاب الیم خداوند نجـات دهید و الا در هر جـا هستـید, عمر خـود را بـیش از این, هدر ندهید و بـه کار دیگرى مشغول شوید که صلاح در آن است...
نصیحت مشفقانه من به شما نوجـوانان و جـوانان داخل و خارج آن است که از راه اشتباه برگردید و با محرومین جامعه که بـا جان و دل به جمهورى اسلامى خدمت مى کنند متحد شوید و بـراى ایران مستقل و آزاد, فعالیت نمایید تا کشور و ملت, از شر مخالفین نجات پیدا کند و همه با هم به زندگى شرافتمندانه ادامه دهید, تا چه وقت و براى چه, گوش به فرمان اشخاصى هستید که جز به نفع شخصى خود فکر نمى کنند و در آغوش و پناه ابرقدرت ها بـا ملت خود در ستیز هستید و شما را فداى مقاصد شوم و قدرت طلبى خویش مى نمایند؟
من تـکلیف خود را که هدایت است اداء کردم و امید است بـه این نصیحت که پس از مرگ من بـه شما مى رسد و شائبـه قدرت طلبـى در آن نیسـت, گوش فرا دهید و خـود را از عـذاب الیم الهى نجـات دهید. خداوند منان شـما را هدایت فرماید و صراط مسـتـقیم را بـه شـما بنماید.))
منابع:
1ـ قران کریم .
2ـ تفسیر المیزان / علامه طباطبایى
3ـ روزنامه کیهان / شماره هاى مختـلف. تـیر و مرداد ماه 1378.
4ـ ستون پنجم / سید ابراهیم نبوى.
ـ5 سازمانهاى جاسوسى جهان / جفرى, تى, دیچلسون, ترجمه بـابـک ساعدى.
ـ6 نشریه مکتب جـبـهه / واحـد آموزشى عقیدتـى سـیاسـى سـپـاه.
7ـ عمله استعمار / حسن نامى.
8ـ جاسوسى و ضد جاسوسى / ژان پیرآلم, ترجمه ابـوالحسن سرو قد مقدم.
9ـ وصیت نامه سیاسى ـ الهى حضرت امام خمینى(ره).

پاورقی ها: