جدیدترین آثار مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى


* قیامت نزدیک است, على شیرازى.
* طبـایع الاستـبـداد یا سرگذشتـهاى خودکامگى, سید عبـدالرحـمان کواکبى.
* عشق برتر, راههاى ایجاد محبت اهل بـیت در کودکان و نوجوانان, جواد محدثى.
* زنان نمونه, على شیرازى.
* قواعـد وقف و ابـتـدا در قرائت قرآن کریم, دکتـر کاظم شـاکر.
* فرشتگان ـ تحقیقى قرآنى, روایى و عقلى, علیرضا رجالى تهرانى.
* حسد, آیت الله صدر.
* دانش عصر فضا, آیه الله حسین نورى.
* دیه یا مجازات مالى, فاضل صالحى.
* رساله احکام براى نوجوانان, مطابق بـا فتاوى آیه الله بـهجت.
*معجـم اشعار المعصومین الوارده فى بـحارالانوار, مرکز الابـحـاث والدراسات الاسلامیه.
* جایگاه قرآن در استنباط احکام.
* معماى قرآنى, محمود جویبارى.
* حکومت اسلامى در کوثر زلال اندیشه امام خمینى.
* ماهیت قیام مخـتـار بـن ابـوعبـیده ثـقفى, سید ابـوفاضل رضوى اردکانى.
* امام خمینى در چشم انداز یاران.
* المدخل الى تعلم المکالمه العربیه.
* جزیره خضرا افسانه یا واقعیت, ابوالفضل طریقه دار.
* ترجمه و شرح المکاسب ج2, محى الدین فاضل هرندى.
* سیماى کارگزاران على عـلیه السـلام ج1 و 2, عـلى اکبـر ذاکرى.
* خـیرالاثـر در رد جـبـر و قدر, آیه الله حـسن حـسن زاده آملى.
* درآمدى بر عرف, سید على جبار گلباغى ماسوله.
* چشم به راه مهدى, جمعى از نویسندگان مجله حوزه.
* درسنامه علوم قرآنى, حسین جوان آراسته.
* سیماى صابران در قرآن, تـرجمه و تـحقیق دکتـر محمد على لسانى فشارکى.
* مجلس ششم, حمید رسایى.
* میرزا جواد آقا ملکى مردى از ملکوت, احمد لقمانى.
* حضور قلب در نماز, على اصغر عزیزى تهرانى.
* بزرگداشتها در اسلام, سید جعفر مرتضى عاملى ترجمه محمد سپـهرى.
* تمثیلات و تشبـیهات در آثار استـاد شهید مرتـضى مطهرى, علیرضا رجالى تهرانى.
* منتخبـاتى از آثار حکماى الهى ایران در 4 جلد, سید جلال الدین آشتیانى.
* دین و دولت در اندیشه اسلامى, محمد سروش.
* قرض الحسنه, محمد حسین ابراهیمى.
* تفسیر راهنما, جلد نهم, اکبر هاشمى رفسنجانى.
* سه رساله فلسفى, صدرالدین محمد شیرازى.
* غنا, موسیقى, به کوشش رضا مختارى و محسن صادقى.
* شیوه تفسیر قراردادهاى خصوصى, حسین قشقایى.
* غایه المراد و حاشیه الارشاد.
* تناقض نما یا غیب نمون, محمد امین احمدى.
* احکام خانواده, عبدالرحیم موگهى.
فهارس مختلف الشیعه جلد10.
* حکمت حکومت فقیه, حسن ممدوحى.
* فهرستواره نسخه هاى خطى کتابخانه مجلس شوراى اسلامى.
* زبـان گویاى اسـلام یادنامه حـجـه الاسـلام والمسـلمین فـلسـفـى.
* سیماى صابـران در قرآن, دکتـر یوسف قرضاوى, تـرجمه و تـحقیق: دکتر محمد على لسانى فشارکى.
پاورقی ها: