پاسخ به نامه ها


O سوال:
1 ـ نماز مغرب و عشإ به دلائلى خوانده نمى شود و هنگامى که شخص مى خواهد به جا آورد مى بیند که ساعت از نیمه شب گذشته, حکم شرعى به چه صورت مى باشد.
2 ـ شخصى که آماده براى اقامه نماز مى شود اگر نماز را موقعى که صداى موذن را شنید و اذان به پایان نرسیده شروع کند صحیح است یا نه؟
3 ـ شخصى متولد مراغه است و در همان سنین اول یک یا دو سالگى همراه خانواده به تبریز منتقل مى شود اگر این شخص بخواهد به تهران سفر کند و در حین سفر هنگام عبور از مراغه ساعاتى را آن جا باشد آیا نماز چهار رکعتى اش را شکسته بخواند چون مسافر است و یا تمام بخواند چون زادگاه اولیه اوست؟(مراغه: مهدى ـ ع)
پاسخ:
1 ـ بدون قصد ادا و قضا نماز مغرب و عشا را بخواند.
2 ـ گفتن اذان معیار نیست هرگاه مطمئن شد وقت داخل شده است باید نماز را بخواند.
3 ـ اگر از مراغه اعراض نکرده باشد نمازش تمام است. اعراض یعنى این که تصمیم داشته باشد تا آخر آن جا را مسکن خود قرار ندهد.

O سوال:
1 ـ شخصى که تا سن 18 سالگى به علت دسترسى نداشتن به مرجع تقلید و توضیح المسائل مراجع, به دستور والدین که مقلد حضرت امام(ره) بوده اند عمل نماید و بعد از 18 سالگى به مدت دو سال به جهت شناخت مجتهد اعلم احتیاطا عمل نماید, اعمال شخص مذکور تا 18 سالگى و دو سال اخیر چه حکمى دارد؟
2 ـ در صف نماز جماعت خصوصا مساجد که جمعیت زیاد دارد دیده مى شود که بعض مردم از روى مهر و یا سجاده که اسم الله یا آیات قرآن روى آن نوشته یا دوخته شده گذشته و پا روى آنها مى گذارند چه حکمى دارد؟(دامغان: سید اکبر هـ)
پاسخ:
1 ـ ابتدا باید اعلم را پیدا کند و از او تقلید نماید و اعمال خود را طبق نظر او محاسبه کند و اگر اعلم را نتوانست تشخیص دهد مخیر است یکى از کسانى را که معلوم است اعلم یکى از آنهاست مرجع خود قرار دهد.
2 ـ پاگذاشتن بر اسامى مقدسه هتک است و جایز نیست ولى اگر بدون توجه باشد گناهى بر آنها نیست.

O سوال:
پارچه فروشى روبروى منزل ماست که از او پارچه مى خریم, مى گوید این مقدار پارچه را نقدا خریدارى کنید مى شود ده هزار تومان و اگر یک ماهه باشد مى شود ده هزار و پانصد تومان و هر چه مدت بیشتر بشود قیمت هم بیشتر مى شود. از نظر اسلام پولى که این آقا مى گیرد حلال است یا حرام؟(کرج: محمد,ر)
پاسخ:
اگر بعد از تعیین قیمت و تمام شدن معامله این قرارداد را بگذارد ربا و حرام است ولى اگر قبل از خرید نرخ را چنین تعیین کند که اگر یک ماهه پول را مى پردازید آن را به این قیمت مى فروشم و اگر دو ماهه به این قیمت و هم چنین ... و پس از تعیین زمان و قیمت معامله را انجام مى دهد اشکال ندارد.

O سوال:
1 ـ بنده به موسیقى سنتى ایران علاقه دارم مى خواستم بدانم که آیا موسیقى سنتى ایران هم جزء غنا محسوب مى شود یا نه؟ موسیقى هایى که از رادیو و تلویزیون پخش مى شود چطور؟
2 ـ گاهى اوقات سوالاتى براى جوانان مطرح مى شود که جواب آن ها را در توضیح المسائل مراجع خود پیدا نمى کنند آیا راهى هست که جوانان با دفاتر مراجع خود تماس بگیرند؟(تهران: حسن, ک, ف)
پاسخ:
1 ـ موسیقى که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است تشخیص آن با خود شماست اگر شک داشته باشید که این عنوان بر آن صدق مى کند یا نه باز هم حرام نیست.
2 ـ البته مى توانند با دفتر مرجع خود تماس بگیرند, کافى است بر پشت پاکت بنویسند: قم دفتر حضرت آیه ا...

O سوال:
روایتى از حضرت رسول(ص) نقل شده که مى فرماید: ((یا على سعادتمند آن کسى است که نماز خود را به جماعت بخواند و با علما همنشین باشد و بدبخت و شقى کسى است که نماز پنجگانه را تنها بخواند)) بنده که پنجاه سال از عمرم مى گذرد این چنین دستورى به چشمم نخورده مقصود از این حدیث چیست؟
(آبدانان: اـ ع ـ شجاعى)
پاسخ:
شقاوت یک امر نسبى است اگر کسى از یک قرعه که ممکن بود به اسمش درآید و جایزه اى نصیبش شود محروم بماند با این که ضررى نکرده است و فقط سودى از دستش رفته صحیح است اگر بگوید بدشانس یا بدبخت بودم و این هم نوعى شقاوت است. منظور از آن حدیث این است که محروم شدن از نماز جماعت نوعى بدبختى است زیرا انسان از یک سود عظیم محروم شده است نه این که نماز فرادى شقاوت بار باشد بلکه شقاوت در از دست دادن ثواب شرکت در جماعت است هرچند او در این امر گناهى نداشته باشد.

O سوال:
1 ـ اگر فردى هنگام تکبیره الاحرام اشتباها به جاى نیت نماز ظهر, نماز عصر را نیت کند و در همان رکعت اول متوجه این اشتباه بشود آیا نماز را بشکند و دوباره نیت کند یا این که نمازش صحیح است؟
2 ـ آیا وقت نماز ظهر تا هنگامى است که وقت مخصوص نماز عصر نشده باشد؟
3 ـ آیا شکستن و قطع کردن نماز احتیاط بمانند نمازهاى واجب گناه است؟
4 ـ آیا نمازهاى نذرى را مى توان به جماعت خواند؟
5 ـ آیا روزه قضا در حال مسافرت صحیح است؟
6 ـ وجود مجسمه در منزل حرام است یا مکروه؟
7 ـ در چه مواقعى بوسیدن دست جایز شمرده شده و احیانا استحباب دارد؟
8 ـ دلیل این که شیعه معتقد است سجده مى بایست بر مهر باشد, اعم از خاک, سنگ, پارچه و غیره چیست؟
(ازنا: محسن,م)
پاسخ:
1 ـ اگر قصدش همان نماز ظهر بوده و به اشتباه لفظ عصر را گفته اشکال ندارد.
2 ـ آرى وقت نماز ظهر در وقتى که به مقدار چهار رکعت به مغرب باقى مانده تمام مى شود.
3 ـ نماز احتیاط جزء نماز است و نباید آن را شکست.
4 ـ نماز نذرى را نمى توان به جماعت خواند.
5 ـ روزه قضا گرفتن در سفر صحیح نیست.
6 ـ داشتن مجسمه و نگه داشتن آن اشکال ندارد.
7 ـ در بعضى از روایات است که بوسیدن دست پیامبر(ص) و کسى که به خاطر او مورد احترام است جا دارد و مناسب است و البته بوسیدن دست پدر و مادر نیز خوب است.
8 ـ دلیل لزوم سجده بر اشیإ خاص روایات است و پارچه از آنها نیست.

O سوال:
1 ـ تطهیر لباس و یا پتو زیر شیر آب چگونه است؟
2 ـ بعد از تطهیر لباس یا پتو و فشار دادن آن و خارج شدن غساله آن آیا ظرفى که لباس یا پتو در آن تطهیر شده پاک است و یا آبى که از پتو یا لباس در ظرف مى ماند پاک است؟
3 ـ چنان چه کفش یا دمپایى انسان نجس شود آیا بعد از شستن و تطهیر فشار دادن آن لازم است؟(شاهین شهر: احمدى)
پاسخ:
1 ـ به احتیاط واجب باید پتو یا لباس را زیر آب قدرى فشار دهید که آب آن خارج شود.
2 ـ چون با آب کر مى شویید آبى که در طشت مى ماند یا از پتو در وقت شستن مى ریزد پاک است.
3 ـ کفش و دمپایى را لازم نیست فشار دهید.

O سوال:
1 ـ منظور از معرفت نفس در حدیث شریف ((من عرف نفسه فقد عرف ربه)) چیست؟
2 ـ مقام تحدیث که یکى از مقامات امام است یعنى چه؟
3 ـ مراحل سیر و سلوک و تهذیب و تزکیه نفس چه مى باشد؟(اردبیل: محمود,خ)
پاسخ:
1 ـ معرفت نفس ابعاد مختلفى دارد و شاید منظور در این حدیث شناخت آن از نظر فقر و نیاز مطلق به رحمت الهى باشد.
2 ـ ممکن است منظور از تحدیث سخن گفتن ملائکه با آنان باشد.
3 ـ باید کتابهاى اخلاقى را بخوانید.

O سوال:
1 ـ وقتى انسان به رکعت دوم نماز جماعت اقتدا مى کند و رکعت اول او به حساب مىآید و امام جماعت بعد از رکوع و سجود تشهد مى خواند آیا انسانى که در رکعت دوم اقتدا کرده و در این حالت نیمخیز است آیا ذکر تشهد را همراه امام باید بخواند یا نه؟
2 ـ اگر کسى در تسبیحات اربعه شک کند دو تا گفته یا سه تا, چه حکمى دارد؟
3 ـ در نافله نماز شب انسان باید الهى العفو را به طور کامل بگوید یا العفو تنها کافى است؟
و ذکر به چه وسیله اى گفته شود تا شمارش آن به سیصد مرتبه کامل شود؟
4 ـ شخصى که رکعت سوم و چهارم نماز در بیشتر مواقع شک مى کند چه حکمى دارد؟ (نائین: محمد رضا مفتاح)
پاسخ:
1 ـ مى تواند تشهد را بخواند یا ذکرى دیگر بگوید.
2 ـ یک تسبیحات واجب است و دو تاى دیگر مستحب است بنابراین مى تواند یکى دیگر هم بگوید.
3 ـ مستحب است 300 بار العفو بگوید و مى تواند با تسبیح بشمارد.
4 ـ اگر کثیرالشک است به شک خود اعتنا نکند و بنا بگذارد که چهار رکعت خوانده است.

دامغان برادر س, ا , هـ
آن آب پاک است و غسل ندارد, وضو را نیز باطل نمى کند ولى از صحبت کردن با زن و دختر نامحرم اگر موجب تحریک شهوت است (که هست) اجتناب کنید هر چند فامیل باشد.


جدیدترین آثار مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم که به دفتر مجله اهدإ شده است:
فروغ ابدیت, آیت الله جعفر سبحانى, چاپ پانزدهم
بانوى مهتاب, مرتضى دانشمند
خانواده در قرآن, دکتر احمد بهشتى
وحى در ادیان آسمانى, آیه الله ابراهیم امینى
دو چهرگان (نفاق, آفت دین و اجتماع) سیدمحمد حسینى
زنان نمونه, على شیرازى
آشنایى با سوره ها, جواد محدثى
قطعات, مجموعه نثر ادبى درباره موضوعات دینى و مناسبت ها
مسند فاطمه الزهرا سلام الله علیها, السید حسین شیخ الاسلامى.
جزیره خضرإ در ترازوى نقد, علامه سید جعفر مرتضى عاملى, ترجمه محمد سپهرى
جهنم چرا؟; محمد حسن قدردان قراملکى
خدا و مسإله شر, محمد حسن قدردان قراملکى
پاورقی ها: