پاسخ به نامه ها


سوال:
1ـ اگر شخصى در آغاز سن بلوغ یعنى آن هنگام که روزه بر او واجب مى شود, در ماه مبارک رمضان روزه خود را با چیز حرامى باطل کند و پس از هفت سال تصمیم به جبران آن یک روز روزه بگیرد چگونه باید آن را جبران کند و کفاره این یک روز چه چیزى مى باشد. لازم به ذکر است که ضعف بدنى شدید و مسایل حاشیه اى دیگر مانع از آن است که بتواند به جز ماه مبارک رمضان, 30 روز روزه بگیرد. لطف فرموده پاسخ کامل بدهید.
2ـ اگر روزه مستحبى با عمل حرام باطل شود چگونه باید جبران کند؟
3ـ ازاله کردن موهاى زاید بدن واجب است یا مستحب؟(تهران: محسن, ص)
O پاسخ:
1ـ حضرت امام قدس سره احتیاط دارند که کفاره جمع داده شود ولى در میان مراجع کسانى هستند که کفاره جمع را در افطار به حرام واجب نمى دانند مى توانید به یکى از آنان با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع کنید و در این صورت فقط قضا و یک کفاره واجب است یعنى اطعام 60 فقیر البته براى تإخیر قضا از سال اول نیز به فتواى حضرت امام باید به یک فقیر 700 گرم غذا بدهید.
2ـ روزه مستحبى جبران ندارد.
3ـ مستحب است.

O سوال:
1ـ براى استقرار ایمان واقعى در قلب چه باید کرد با توجه به این که فردى آگاهى کامل به مسئله معاد و زندگى پس از مرگ دارد ولى بعضى اوقات خلجان هایى عقیده انسان را متزلزل مى کند.
2ـ آیا صحیح است که خداوند نظام آفرینش را در اختیار عوامل دیگرى از قبیل انسان, سحر و جادو قرار دهد و آن ها بتوانند از طرق مختلف در امور دخالت کنند مثل کارهاى جادوگران و ساحران و رمالان, حال با توجه به تإثیر سحر و جادو چطور انسان ها مى توانند از تإثیر آن ها در امان باشند؟
3ـ آیا عملى که بعضى انجام مى دهند و از ستاره زندگى زن و شوهرى خبر مى دهند و از آینده خبر عدم امکان زندگى بین دو زوج یا بالعکس را مى دهند وجه شرعى دارد یا نه؟
(آران: احمد, ع, د)
O پاسخ:
1ـ قرآن و تفسیر آن را بخوانید و از کتاب هاى عقیدتى مانند نوشته هاى استاد شهید مطهرى استفاده کنید.
2ـ همه عوامل در آفرینش موثرند به فرمان و خواست خداوند. سحر و جادو هم اگر موثر باشند با سایر عوامل طبیعى به فرمان او موثرند و مقابله با آن ها هم راههایى دارد.
3ـ کسانى که از غیر راه وحى به صورت قطع خبر از غیب مى دهند دجال و دروغگویند و ممکن است گاهى از وسائلى استفاده کنند و خبر صحیح بدهند ولى به آنان نباید مراجعه کرد و نباید به آنان اعتماد نمود.

O سوال:
کسى که بعد از هر بار ادرار کردن قطره اى از ادرار به طور غیر عادى از او خارج مى شود پاک است یا نجس؟(اصفهان: ح, ص)
O پاسخ:
اگر بدانید بول است نجس مى باشد ولى اگر استبرا کنید و رطوبت مشکوکى خارج شود پاک است و وضو را نیز باطل نمى کند ولى اگر استبرا نکرده باشید و احتمال بدهید که بول است حکم بول را دارد. کیفیت استبرا را در رساله عملیه بخوانید و آن را انجام دهید و اگر احساس کردید رطوبتى خارج شده خود را وارسى نکنید و چون مشکوک خواهد بود محکوم به طهارت است.

O سوال:
1ـ آیا مادر مى تواند پسر نابالغ خود را که قدرت بر روزه گرفتن دارد براى انجام روزه هاى پدر یا مادر خودش اجیر کند؟
2ـ نظر مبارک مراجع عظام در خصوص نماز و روزه فردى که در شهر دیگرى (حداقل به مدت 2 سال) به عنوان مإموریت کار مى کند چیست؟(کلیبر: حسین, ح)
O پاسخ:
1 ـ روزه بچه نابالغ اگر ممیز باشد کافى است ولى اجیر کردن او باید با موافقت ولى و او باشد.
2ـ از دفتر مرجع تقلید خود بپرسید.

دزفول خواهر: ش, پ
این آرزوهاى قلبى و خواسته هاى فطرى انسان است که در خواب مى بیند. خوابى که در داشتن فرزند دیده اید از هیچ چیز حکایت نمى کند به جز تمایلات فطرى که در شما بیدار شده است. ان شإ الله در موقع مناسب به آرزوى خود خواهید رسید.

بیدگل برادر: گ, ر, س
ازدواج کنید و تا فراهم شدن آن سعى کنید از آنچه شهوت را تحریک مى کند دورى نمایید و با روزه گرفتن و ورزش اراده خود را تقویت کنید و بر نفس خود مسلط شوید.

جدیدترین آثار مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم که به دفتر مجله اهدإ شده است:
سیرى در اندیشه هاى اجتماعى شهید آیت الله مطهرى, على باقى نصرآبادى.
تبلیغ و مبلغ در آثار شهید مطهرى.
والدین و مربیان, رضا فرهادیان.
درآمدى بر سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران, دکتر بیژن ایزدى.
فلسفه آزاد: آیت الله سید رضا صدر, به اهتمام سید باقر خسروشاهى.
ازدواج با بیگانگان, محمد ابراهیمى.
مدینه فاضله در متون اسلامى, محمد حسن مکارم.
اویس قرنى, محمد رضا یکتایى.
رسالت خواص و عبرت هاى عاشورا, سید احمد خاتمى.
کند و کاوى درباره استخاره و تفإل, ابوالفضل طریقه دار.
نسل نوخاسته, دکتر احمد بهشتى.
الفیلسوف الفارسى الکبیر ابوعبدالله زنجانى به کوشش على اصغر حقدار.
میرزا جواد آقا ملکى مردى از ملکوت, احمد لقمانى.
دعاهاى قرآن, حسین واثقى.
سیماى خوشبختى, حمید رسائى.
سیرى در ادله اثبات وجود خدا, محسن غرویان.
حیات پس از مرگ تحقیقى در حیات برزخى, على محمد اسدى.
بانوى نمونه: جلوه هایى از حیات بانوى مجتهده امین اصفهانى, ناصر باقرى بیدهندى.

پاورقی ها: