سخنان معصومان
دنیــا``

رسول اکرم (ص): ((اتقوا الدنیا فوالذى نفسى بیده انها لاسحر من هاروت و ماروت)).(1)
از دنیا بپرهیزید, قسم به آن کس که جان من در کف اوست که دنیا از هاروت و ماروت ساحرتر است.

رسول اکرم(ص) ((اجملوا فى طلب الدنیا فان کلا میسر لما کتب له منها)).(2)
در طلب دنیا معتدل باشید زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست مى رسد.

رسول اکرم(ص) ((ازهد فى الدنیا یحبک الله وازهد فیمـا فى ایدى الناس یحبک الناس)).(3)
از دنیا چشم بپوش تا خدا تو را دوست دارد, و از آن چه در دست مردم است چشم بپوش تا مردم تو را دوست داشته باشند.

امام على (ع): ((إیها الناس ایاکم و حب الدنیا فانها رإس کل خطیئه و باب کل سیئه و قران کل فتنه و داعى کل رزیه)).(4)
اى مردم! از دوستى دنیا بپرهیزید که آن سر هر خطا و در هر بلا و مقرون با هر فتنه و کشاننده هر مصیبتى است.

امام على (ع): ((واعلم ان کل فتنه بدوها حب الدنیا و لاتغبط احدا بکثره المال فان مع کثره المال تکثر الذنوب لواجب الحقوق)).(5)
[ اى موسى] بدان که آغاز هر فتنه اى دوستى و محبت دنیاست. و به مال زیاد هیچ کس غبطه نخور, زیرا مال بسیار مایه گناه بسیار است به خاطر حقوق واجبه.

امام على(ع) ((إیها الناس انظروا الى الدنیا نظر الزاهدین فیها)).(6)
به دنیا نظر کنید مانند نگاه کردن کسانى که از آن اعراض و دورى نموده اند.

امام على(ع) ((فلتکن الدنیا فى إعینکم إصغر من حثاله القرظ و قراضه الجلم)).(7)
پس دنیا باید در نظر شما کوچک تر باشد از تفاله برگ درخت سلم و از خرده ریزه اى که از مقراض مى افتد.

امام سجاد (ع): ((ان الدنیا قد ارتحلت مدبره والاخره قد ارتحلت مقبله و لکل منهما بنون فکونوا من ابنإ الاخره و لاتکونوا من إبنإ الدنیا)).(8)
دنیا پشت کرده و مى رود, آخرت هم کوچ کرده و مىآید, هم دنیا هم آخرت فرزندانى (علاقمندانى) دارند, شما از فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان دنیا.

امام صادق (ع): ((حب الدنیا رإس کل خطیئه)).(9)
عشق به دنیا ریشه هر گناه است.

امام صادق (ع) ((مثل الدنیا مثل مإ البحر کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى یقتله)).(10)
دنیا مانند آب دریاست تشنه هر چه بیش تر از آن بنوشد عطش او زیادتر گردد تا او را هلاک کند.

امام صادق (ع) ((من طلب الدنیا استغنإ عن الناس و تعطفا على الجار لقى الله و وجهه کالقمر لیله البدر)).(11)
کسى که براى این که احتیاج به مردم نداشته باشد و به همسایه محبت کند دنبال دنیا برود, خداوند متعال را با صورتى همانند ماه شب چهارده (نورانى) ملاقات خواهد کرد.

امام کاظم(ع): ((ان مثل الدنیا کمثل الحبه مسها لین و فى جوفها السم القاتل یحذرها الرجال ذووا العقول و یهوى الیها الصبیان بإیدیهم)).(12)
دنیا همانند مار است, دست که به آن بگذارى نرم است اما در میان آن زهرى کشنده است که عاقلان از آن پرهیز مى کنند و کودکان با دست خود با آن بازى مى کنند.
پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) نهج الفصاحه 44. 2 ) نهج الفصاحه, 67. 3 ) نهج الفصاحه, 268. 4 ) تحف العقول, ص215. 5 ) اصول کافى, ج3, ص203. 6 ) خطبه 103. 7 ) خطبه32. 8 ) الحقایق, ص103. 9 ) خصال صدوق, ص20. 10 ) اصول کافى, ج2, ص136. 11 ) ثواب الاعمال, ص215. 12 ) تحف العقول, ص292.