حمله و ضد حمله فرهنگى غرب

نویسنده
قسمت چهارم


چنان که گفتیم: خصومت غرب با اسلام و مسلمانان سخن امروز نیست و پیشینه تاریخى این مصاف را در اعماق هزار ساله تاریخ باید جست وجو کرد. غربى هاى دور از فرهنگ و تمدن و اسیر خرافات و ارتجاع قرون وسطا که در برابر شکوه و عظمت و نورانیت اسلام, تحقیر شده بودند بر آن شدند تا با انتقام گرفتن از اسلام و مسلمانانى که دانش و تمدن و فرهنگ و اخلاق را به آنان هدیه کرده بودند! به اصطلاح جایگاه خویش را بازیابند و عقده حقارت را بگشایند و رقیب بى بدیل را از صحنه به در کنند. در راستاى این سیاست مرتجعانه گروهى از شرق شناسان را به نوشتن کتاب ها و مقالات بر ضد اسلام و مبانى مقدس آن تشویق کردند و در این خصوص اراجیفى نشر دادند تا چهره اسلام را در نظر جهانیان ناپسند جلوه دهند و جلو گسترش آن را بگیرند, از سوى دیگر جنگ هاى خونینى به راه انداختند که حمله صلیبى هاى غرب و وحشى گرىهاى آن ها در کشورهاى اسلامى از آن جمله است. و اینک پس از گذشت قرن ها, سردم داران غرب با همان عقده هاى دیرین در اشکال جدید به صحنه این پیکار آمده و این بار با ساز و برگ تبلیغاتى جدید و فنآورى مدرن و استفاده از تاکتیک ها و تکنیک هاى نو و جنگ روانى تبلیغاتى, تیرهاى حمله را به سوى ارزش هاى اسلامى نشانه رفته که از نمونه هاى آن قضیه رشدى و آن کتاب شیطانى تحت حمایت مستقیم غرب و اهانت به مقدسات مسلمانان جهان و موضع گیرى خصمانه صهیونیسم و امپریالیسم غربى در برابر انقلاب اسلامى و به وجود آوردن گروه مرتجع و خرافه پرست طالبان به نام اسلام و مواردى از این قبیل است... و همین ها است که حساسیت بیش از پیش رسالت داران اسلام را در برابر حمله غرب مى طلبد.

حساب ملت ها از دولت ها جدا است
نکته اى که در این مقال مورد تإکید است, جدا کردن حساب ملت ها از دولت ها است; در حالى که سردم داران سیاست استکبارى غرب و غارت گران بین المللى لحظه اى از تزویر و توطئه فروگذار نمى کنند و این سیاست شوم و رسوا را پنهان نمى دارند, اما موج اسلام خواهى جدید ملت ها در شرق و غرب عالم و امریکا و اروپا و افریقا افق هاى روشنى را در چشم انداز جهان کنونى مى گشاید که از نفوذ بى سابقه تعالیم اسلامى در میان توده هاى انسانى حکایت دارد. تا بدان جا که تحلیل گران, قرن بیست و یکم را قرن اسلام نامیده که یکه تاز عرصه عقاید و ایدئولوژىها همانا اسلام خواهد بود. و این خود مایه دل گرمى است براى پیروان آیین بزرگ آسمانى که از هیاهوى دجال هاى خبرى و طبل تو خالى سیاست گذاران تبلیغاتى جهان استکبارى نهراسند و مرعوب تمدن هاى کاذب نشوند و براى بسط و گسترش تعالیم عالیه جهان شمول اسلام تلاش کنند و غرامت آن را هم بپذیرند, و به پیام این آیه شریفه توجه کنند که: ((کنتم خیر امه إخرجت للناس تإمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر; شما بهترین امتى هستید که براى خیر و سعادت بشریت پدید آمده اید تا امر به معروف و نهى از منکر کنید.))

زمینه هاى جهانى اسلام
براساس گزارش ها و خبرهایى که از چهارگوشه جهان مخابره مى شود على رغم وسوسه خناسان غربى و دشمنان قسم خورده اسلام, زمینه هاى فکرى و اجتماعى براى پذیرش این آیین حیات بخش در میان ملت ها و توده هاى مردمى در اروپا و امریکا و افریقا و سایر نقاط عالم بیش از هر زمان دیگر امیدوار کننده و نویدبخش است. این تحول جدید را باید از برکات نهضت اسلامى و اندیشه هاى بلند امام راحل ـ سلام الله علیه ـ و پیروزى انقلاب اسلامى در ایران برشمرد که وقتى اندیشه هاى آزاد و مترقى مکتب برومند اسلام را در برابر باورها و ایسم هاى ورشکسته غربى و شرقى و کمونیسم و سرمایه دارى دیدند و عجز و درماندگى فرهنگ و تمدن صنعتى را از پاسخ گویى به نیازهاى معنوى و روحى و فطرى انسان مشاهده کردند و در بن بست هاى کور سیاسى و اجتماعى و فرهنگى نظام هاى نوین جهانى گرفتار شدند, آغوشى براى پذیرش اسلام مترقى و رهایى بخش گشودند و چنان که مى بینیم دامنه این حرکات به خواست خداوند رو به فزونى است اینک براى تإیید ادعاى فوق از میان صدها خبر و گزارش که در رسانه ها و مطبوعات بیگانه و خودى انعکاس یافته, و حتى در زبان بیگانگان بدان تصریح شده است, مواردى را مى نگریم:
((الکسى مالاشنکو)) محقق مسیحى علوم اسلام در روسیه مى گوید: ((اسلام با سرعت خیره کننده اى اروپا را به تسخیر خود در مىآورد. هم اکنون تعداد مسلمانان در انگلیس و آلمان و فرانسه به چهار تا شش میلیون رسیده و در کشورهاى دیگر اروپایى صدها هزار مسلمان زندگى مى کنند.))(1)
یکى از متفکران غربى به نام ((برنارد لویس)) در خصوص حرکت نوین اسلامى در جهان مى گوید: ((در حال حاضر توده مسلمانان جهان اخبار انقلاب اسلامى را پى مى گیرند. اکنون میلیون ها مسلمان در شمال افریقا, مالزى, اندونزى و اروپا از سر عشق و ارادت, انقلاب اسلامى را به عنوان قبله آمال و آرزوهاى خود مى دانند.))(2)
بنا به نقل واشنگتن تایمز یکى از بدترین دشمنان اسلام, ساموئیل هانتینگتون, که سمت استادى در دانشگاه هاى غرب دارد, جریان گسترش اندیشه هاى اسلامى را عنوان کرده و در خصوص بازگشت ملت ها به دین اسلام مى گوید: ((جریان بازگشت ملت ها به دین همانند یک سیل خروشان به راه افتاده است و اصول گرایى یکى از پىآمدهاى این جریان است)) که نامبرده آن را خشم خدا توصیف مى کند.(3)
او مى گوید خشم خدا, ولى در حقیقت رحمت خدا براى مردم در بند ستم و خشم خدا بر اهریمنان حاکم و اقطاب سلطه و غارت. همان گونه که قرآن در توصیف رسالت آسمانى اسلام مى گوید: ((کزرع اخرج شطإه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار;(4) همانند زراعتى که جوانه زند و نیرومند شود و برزگران را شگفت زده و کافران را خشم گین سازد.))
یک شبکه تلویزیونى امریکا گزارش داد: اسلام روز به روز در امریکا در حال گسترش است و دیگر نمى توان آن را به عنوان یک دین جانبى نگریست. ((وردنت)) شبکه داخلى کشور امریکا در گزارش مشروحى از گسترش اسلام در امریکا افزود: ((زمانى اسلام در میان سیاهپوستانى مانند ((مالکوم ایکس)) رواج داشت اما امروز این دین در میان سفیدپوستان امریکا نیز گسترش یافته است. ((وردنت)) گفت: قوانین اسلامى باعث شده تعداد زیادى از زندانیان امریکا از مصرف مواد مخدر و مشروبات و کارهاى خلاف بپرهیزند.))
این شبکه تلویزیونى در بخشى از گزارش خود با نشان دادن تعداد زیادى از زنان محجبه گفت: ((آن ها با مشکلات زیاد پوشش هاى خود را حفظ مى کنند هم چون هم کلاسى هاى دیگر خود, دوست پسر ندارند و با پسرها قرار ملاقات نمى گذارند. مشروب و گوشت خوک نمى خورند و در مهمانى ها نمى رقصند و به رقاص خانه ها نمى روند, اما از زندگى خود خوشحال اند و به اعمال خود افتخار مى کنند; چرا که باور دارند با این کار خود از دستورهاى خدا و پیغمبر پیروى مى کنند و بهشت را به دست مىآورند.))(5)
هم چنین روزنامه نیویورک تایمز طى گزارشى به تإثیر ماه مبارک رمضان در مدارس نیویورک پرداخته و مى نویسد: ((از آغاز ماه رمضان هزاران نوجوان مسلمان امریکایى در مدارس نیویورک مانند سایر مسلمانان جهان روزه مى گیرند, به گفته مدیر یک موسسه در نیویورک ماه رمضان بخشى از برنامه هاى سالیانه ما شده.. این روزنامه سپس مى افزاید اسلام در امریکا سریع تر از همه ادیان دیگر رشد مى کند.))(6)
روزنامه ((ایکجورتر)) چاپ ایتالیا پس از رحلت امام خمینى نوشت ((حقیقت انقلاب اسلامى و تفکر آیه الله خمینى بسیار عمیق است و غرب از ابتدا انقلاب اسلامى ایران و اندیشه هاى رهبرى آن را با تفکر و رهبرى سایر انقلاب هاى جهان سوم و مارکسیستى اشتباه گرفت.))(7)
بنا به برخى گزارش ها: سرشمارى سال 1991م. از سیصدهزار مسلمان در استرالیا خبر داده که امروزه این رقم به پانصدهزار رسیده و توجه جوانان به اسلام در این کشور جالب توجه است و حجاب به عنوان یک هویت اسلامى در بین دختران و زنان مسلمان چشم گیر است.
در اروپا 25 میلیون مسلمان, در امریکا چهل میلیون مسلمان بیش ترین رقم اقلیت هاى دینى را تشکیل مى دهند.
این ها نمودار بسیار کوتاهى از رشد سریع اسلام در جهان و گسترش آن در میان ملت ها است که از دید غربى ها پنهان نمانده و یکى از متفکران غرب مى گوید: ((یک میلیارد و سیصد میلیون مسلمان به جنبش درآمده و به طرف یک حکومت واحد حرکت مى کنند)) و به گفته دیگرى از متفکران غرب: ((انقلاب اسلامى همه مسلمین حتى غربى ها را متإثر کرده است.))(8)
روژه گارودى, فیلسوف مسلمان فرانسوى در کتاب خود ((اسلام دین آینده جهانى)) تإکید مى ورزد که قدرت برهان و روشنى حقایق اسلام و هم سویى آن ها با فطرت این آیین را به عنوان آیین جهانى بشر مطرح خواهد ساخت, به ویژه پس از شکست و ناکامى ایدئولوژىهاى سوسیالیستى و کاپیتالیستى و امثال آن ها که مدعى بودند, ضامن سعادت انسان اند.
گارودى, به نکته ظریفى اشاره کرده و اثبات مى کند که تمدن غرب از بیم حاکم شدن مفاهیم اسلامى اعتماد به نفس خود را از دست داده و ادعاى غرب مبنى بر این که باب مذاکره و محاوره را در میان ملت ها و فرهنگ ها گشود ادعاى کاذبى بیش نیست, زیرا آن ها تاب بحث و مذاکره واقعى با اسلام را مسدود کرده و اصرار مى ورزند از اسلام چهره اى زشت ارائه دهند و این خود نوعى تهاجم و جنگ با ارزش هاى اسلامى است.))(9)

عامل خشم و کینه دولت هاى استکبارى
این ها است عامل کینه توزى دولت هاى استکبارى با اسلام و مسلمانان به ویژه اسلام مترقى که در انقلاب اسلامى تبلور یافته است و این حرکت بى وقفه ادامه خواهد داشت, هرچند بر جهان استکبارى بسیار سنگین است. و چه زیبا فرمود: بنیان گذار نظام اسلامى حضرت امام خمینى ـ سلام الله علیه ـ : ((من با اطمینان مى گویم اسلام ابرقدرت ها را به خاک مذلت مى نشاند, اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکى پس از دیگرى برطرف و سنگرهاى کلیدى جهان را فتح خواهد کرد.))(10)
بنابراین, اگر با دقت بنگریم, آن چه در حقیقت نقش اساسى را در این مصاف ایفا مى کند, هجوم اسلام نورانى بر جهان کفرزده ظلمانى است; مانند هجوم طلایه صبح بر سپاه شب و زدودن تاریکى ها از صفحه گیتى و این همان چیزى است که غرب تاب تحمل آن را ندارد و آن را ضد منافع نامشروع خود مى داند.
اما با سنت هاى الهى و اراده ایزدى نتوان مقابله کرد چه, او خود تإکید فرموده است: ((خداوند اسلام را بر همه ادیان و مکتب ها پیروزى دهد هرچند کافران نفرت داشته باشند; لیظهره على الدین کله ولو کره الکافرون)).
شب پره گر وصل آفتاب نخواهد
رونق بازار آفتاب نکاهد
تمام تحرکات ضد اسلامى و ضد مردمى جهان استکبارى, به ویژه سردم داران کاخ سفید و اربابان صهونیست آن ها از این جا نشإت مى گیرد. آن ها سالیان دراز با تکیه بر سیاست هاى استعمارى و استمداد از تمدن صنعتى توانستند, سلطه اهریمنانه خود را بر کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى, در آسیا و افریقا بگسترانند و در این تهاجم نفرت بار از هر وسیله و هر جنایت ضد بشرى بهره گرفتند, اما امروز در برابر هجوم بى امان اسلام نورانى و بیدارگر و رهایى بخش به وحشت افتاده و آینده خود را در مخاطره مى بینند و به این امر تصریح کرده و انقلاب اسلامى را دشمن خود خوانده و از هر عاملى خطرناک تر توصیف کرداند.
بوش, رئیس جمهورى اسبق امریکا گفت: ((امروز ایران از بمب هاى هسته اى براى امریکا خطرناک تر است, چون پایگاه اسلامى و نفوذى که در مسلمانان جهان دارد از چنان قدرتى برخوردار است که مى تواند مسلمانان را به حرکت درآورد.))(11)
واینبرگر, وزیر دفاع اسبق امریکا گفت: ((ما مى خواهیم ریشه ایران و ملت ایران را قطع کنیم.)) بارى, حملات غرب به سردمدارى شیطان بزرگ امروزه از یک سو, متوجه ایران به عنوان کانون زایش اندیشه هاى ناب اسلامى ستم ستیز است و از سوى دیگر متوجه کل جهان اسلام و کشورهاى اسلامى, در صحنه هاى نظامى, سیاسى, فرهنگى و... .
اگر در الجزایر, رژیم نظامى سفاکى را تحت حمایت غرب به وجود مىآورند و به قتل عام هاى مردم مسلمان ادامه مى دهند و ناظران بین المللى وابسته به استکبار دم بر نمىآورند.
اگر شاهد تجاوزکارىهاى مداوم رژیم صهیونیستى در فلسطین اشغالى هستیم و زرادخانه هاى هسته اى و میکربى اسرائیل از دیده غربى ها قابل اغماض است.
اگر در ترکیه دولت اسلام گراى پیشین را منحل و با تجاوز آشکار به حقوق اکثر مسلمانان این کشور رژیم امریکایى لائیک و ضد دینى را سر کار مىآورند و از ورود دانشجویان مسلمان محجبه به دانشگاه و مراکز آموزشى مانع مى شوند و این ها منافى با حقوق زنان و دختران تلقى نمى شود!
اگر در بوسنى تصفیه هاى قومى, صدها هزار مسلمان بى گناه را قتل عام مى کنند و آواره مى سازند و اروپایى ها ناظر جنایات قرون وسطایى صرب ها هستند و لب به اعتراض نمى گشایند و در کوزوو نظیر آن تراژدى نیز در حال تکرار است.
اگر در افغانستان, طالبان خرافه پرست و مرتجع و وحشى را سر کار مىآورند و با تمام اعمال ضد بشرى آن ها آنان را به رسمیت مى شناسند و امریکایى ها گردانندگان صحنه فجایع این کشور مظلوم به دست طالبان اند.
و اگر رژیم وابسته پاکستان از جنایات طالبان با تمام امکانات جانب دارى مى کند و اخیرا رژیم حقوقى نظیر طالبان را دولت این کشور براى پاکستان, زمزمه مى کند.
و اگر دولت متجاوز هند, مسلمانان کشمیر را با قتل و شکنجه و اعمال ضد بشرى نظامیان خود تحت فشار قرار مى دهد.
و اگر امریکا علنا به راه اندازى رادیو براى تبلیغ ضد ایران اسلامى دست مى زند و از هر امکان دیگرى از عوامل جاسوسى و ضد انقلاب و خبرى و اطلاعاتى در این هجوم و جهت براندازى استفاده مى کند و حتى عوامل مطبوعاتى وابسته خود را در داخل کشور ما بسیج مى نماید, همه و همه تعارض و تضاد با اسلام و مسلمین و انقلاب اسلامى است, و این از یک سو براى ما مهم است که بدانیم شهاب آسمانى اسلام بر قلب شیاطین و اهریمنان کارگر آمده و اراده خداوندى تعلق گرفته, به روزگار سلطه گرى این جنایت کاران دیر یا زود خاتمه دهد و همانند بسیارى از امت هاى مسخ شده تاریخ آن ها را به بایگانى تاریخ فرستد.
از سوى دیگر حرکت توطئه آمیز دشمنان این حساسیت را به ما مى دهد که از ساده اندیشى در مورد گشودن باب مذاکره با سردم دار به اصطلاح نظم نوین که با همه رسوایى هایش, خیال به تسلیم کشاندن دولت مردان و در حقیقت نابودى همه چیز ما را در سر مى پرورد, برحذر باشیم, زیرا همان گونه که مکرر گفته ایم, شیطان بزرگ مى داند اگر یک نظام هرچند مقتدر یک وجب به او نزدیک تر گردد, بىآبرو و لکه دار مى شود و این چیزى است که دولت مردان امریکا از ایجاد رابطه با ایران در سر مى پرورند تا این سنگر کلیدى را که قبله آمال مستضعفان جهان و تکیه گاه محرومان و غارت شده گان است, فتح کند و همه خون ها و خون دل ها و آرمان هاى انقلاب اسلامى را به باد دهد و سد مستحکم انقلاب اسلامى را درهم بکوبد. فشارهاى اقتصادى حملات فرهنگى, دسیسه هاى سیاسى به عنوان جهان گردى و اعزام جاسوسان به کشور ما در مقاطع مختلف که هر بار موجى از خشم و نفرت در میان مردم آگاه و انقلابى ما پدید آورده, در راستاى چنین سیاستى است.
کارگزاران سیاست خارجى ما باید تاکنون فهمیده باشند تا در دام توطئه هاى شیطان بزرگ نیفتند که همیشه اراده ملت تعیین کننده است, نه چیز دیگر و ملت مسلمان ـ یعنى آن ها که صاحبان اصلى این انقلاب اند نه مشتى خود فروخته و وابسته و قلم به مزد و جاسوس و خائن ـ آرمانى جز اسلام و استقلال کشور ندارند چرا که ده ها سال است انواع فشارها را تحمل کرده اند که از زنجیر اسارت بیگانگان رهایى یابند و دیگر اسارت بیگانگان و سردم داران کفر و استکبار جهانى را نخواهند پذیرفت.
طرح مسائل اقتصادى و بهانه جویى از این رهگذر, براى حل مشکلات از طریق مذاکره با امریکا اگر در اندیشه اى رخنه کند, یک دسیسه شیطانى بیش نیست. ما که مرد کارزاریم باید هنر سازندگى را در درون کشور به نمایش بگذاریم, از اسراف کارى و ولخرجى, رفاه طلبى و تجمل و ندانم کارى که بار سنگین آن کمر قشر ضعیف را مى شکند, بپرهیزیم و تعادل زندگى را از طریق تعدیل پرداخت ها و حقوق ها و دخل و خرج ها و نظام اقتصادى سالم و مقتدر حاکم سازیم. سیاست ریاضت در دوران مبارزه و گرفتن حلقوم چپاولگران را نباید فراموش کنیم.
بنابراین چاره درمان گرفتارىها, حرف و شعار نیست که وقتى با عمل همراه نباشد نتیجه معکوس مى دهد, بلکه چاره جویى منطقى و حفظ استقلال و نظم و عدل را طلب مى کند, نه زمزمه وابستگى به دیگران را که مقدمه همان اسارت پیشین است.
به طور خلاصه در همه صحنه هاى فرهنگى, اقتصادى, سیاسى نباید اصول و آرمان هایمان را فراموش کنیم و براى سوداگرى با اجانب به چانه زدن روبیاوریم و این خطرى است که هر لحظه کشورى مانند کشور ما را تهدید مى کند و دولت مردان ما باید به آن توجه کافى داشته باشند. ما وارث آرمان هاى امام راحل و افکار جاودانه او در این کشوریم که مقام معظم رهبرى امروزى منادى آنند, و هیچ کس حق تخطى از آن را به هیچ وجه ندارد وگرنه چوب آن را از سوى خدا و خلق خواهد خورد.
در پایان این مقال, توجه همگان را به سخنى جاودانه از امام راحل ـ قدس سره ـ که معیار خدشه ناپذیر سیاست نظام ما براى همیشه است جلب مى کنیم:
((روشن فکران اسلامى همگى با علم و آگاهى باید راه پرنشیب و فراز دگرگون کردن جهان سرمایه دارى و کمونیزم را بپیمایند و تمام آزادى خواهان باید با روشن بینى و روشن گرى راه سیلى زدن بر گونه ابرقدرت ها و قدرت ها, خصوصا امریکا را براى مردم سیلى خورده کشورهاى مظلوم اسلامى و جهان سوم ترسیم کنند....))
((من به تمام دنیا با قاطعیت اعلام مى کنم که اگر جهان خواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند ما در مقابل همه دنیاى آنان خواهیم ایستاد و تا نابودى تمام آنان از پاى نخواهیم نشست یا همه آزاد مى شویم و یا به آزادى بزرگ ترى که شهادت است مى رسیم.))(12)

پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) روزنامه کیهان, 4/5/76. 2 ) پژوهشى در تبلیغ, ص68. 3 ) کیهان, 15/5/76 از واشنگتن تایمز. 4 ) سوره فتح, آیه29. 5 ) کیهان, 14/8/76. 6 ) کیهان, 20/11/75. 7 ) اطلاعات, 2/3/68. 8 ) ماهنامه اهل بیت, شماره ذى حجه 1417, چاپ لندن. 9 ) همان, جمادى الاولى 1418. 10 ) صحیفه نور, ج20, ص118, پیام برائت. 11 ) کیهان, 21/11/71. 12 ) صحیفه نور, ج20, ص118, پیام برائت.