حجاب در کلام شهیدان
((این وصیت نامه ها انسان را مى لرزاند و بیدار مى کند))
(امام خمینى(ره))((و تو اى خواهر دینى ام: چادر سیاهى که تو را احاطه کرده است از خون سرخ من کوبنده تر است.))
(شهید عبدالله محمودى)

((خواهرم: محجوب باش و باتقوا, که شمایید که دشمن را با چادر سیاهتان و تقوایتان مى کشید.))
((حجاب تو سنگر تو است, تو از داخل حجاب دشمن را مى بینى و دشمن تو را نمى بیند. ))
(سردار شهید رحیم آنجفى)

((حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست.))
(شهید محمد کریم غفرانى)

((خواهرم: از بى حجابى است اگر عمر گل کم است نهفته باش و همیشه گل باش.))
(شهید حمید رضا نظام)

((از تمامى خواهرانم مى خواهم که حجاب ـ این لباس رزم ـ را حافظ باشند.))
(شهید سید محمد تقى میرغفوریان )

((خواهرم: هم چون زینب باش و در سنگر حجابت به اسلام خدمت کن.))
(طلبه شهید محمد جواد نوبختى )

((یک دختر نجیب باید باحجاب باشد.))(شهید صادق مهدى پور)

((خواهرم: حجاب تو مشت محکمى بر دهان منافقین و دشمنان اسلام مى زند.))(شهید بهرام یادگارى)

((تو اى خواهرم... حجاب تو کوبنده تر از خون سرخ من است.))
(شهید ابوالفضل سنگ تراشان)

((به پهلوى شکسته فاطمه زهرا(س) قسمتان مى دهم که, حجاب را حجاب را, حجاب را, رعایت کنید.))
(شهید حمید رستمى)

((خواهر مسلمان: حجاب شما موجب حفظ نگاه برادران خواهد شد. برادر مسلمان: بى اعتنایى شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهد شد.))
(شهید على اصغر پور فرح آبادى)

((شما خواهرانم و مادرانم: حجاب شما جامعه را از فساد به سوى معنویت و صفا مى کشاند.))
(شهید على رضائیان)

((از خواهران گرامى خواهشمندم که حجاب خود را حفظ کنند, زیرا که حجاب خون بهاى شهیدان است.))
(شهید على روحى نجفى )

((مادرم... من با حجاب و عزت نفس و فداکارى شما رشد پیدا کردم.))
(شهید غلامرضا عسگرى )

((اى خواهرم: قبل از هر چیز استعمار از سیاهى چادر تو مى ترسد تا سرخى خون من. ))
(شهید محمد حسن جعفرزاده )

((خواهرم: زینب گونه حجابت را که کوبنده تر از خون من است حفظ کن.))
(شهید محمد على فرزانه )

(( خواهران ما در حالى که چادر خود را محکم برگرفته اند و خود را هم چون فاطمه و زینب حفظ مى کنند... هدف دار در جامعه حاضر شده اند.))
(رییس جمهور شهید محمد على رجایى)

پاورقی ها: