جنوب لبنان صحنه ابتکار عمل براى حزب الله لبنان


به هلاکت رسیدن 7 صهیونیست طى چند روز اخیر چیزى نیست که شهرک نشینان, سازمان امنیتى و نظامى رژیم صهیونیستى به راحتى از کنار آن بگذرند چرا که عملیات هاى مرکبا, بلاط و الدشبه, نتانیاهو را از اروپا به تلآویو و مناطق مرزى کشاند و باعث پیچیده تر شدن اوضاع ارتش صهیونیستى گردید.
در این راستا برخى منابع معتقدند: اقدامات ارتش اشغالگر طى ماههاى اخیر از چند جهت بى فایده بوده و مقاومت اسلامى به راحتى آن را کشف و خنثى نموده است. از جمله:
بعد نظامى: اجراى عملیات مرکبا که طى آن رزمندگان مقاومت رادارهاى دشمن را از کار انداخته و سپس اقدام به بمب گذارى نمودند. از یکسو نمایانگر ترس و وحشت سربازان صهیونیست و فروپاشى ساختارهاى امنیتى و نظامى دشمن و از سوى دیگر نمایانگر شجاعت و اقتدار رزمندگان مسلمان مى باشد.
بعد سیاسى: تحت فشار قرار گرفتن تلآویو به منظور عقب نشینى از جنوب لبنان که به همین دلیل دشمن در جستجوى راهکارهاى سیاسى براى وارد آوردن فشار بر بیروت و دمشق و کاهش فشارهاى داخلى, منطقه اى و بین المللى بر خود است.
بعد بین المللى: افزایش نگرانى آمریکا و هم پیمانان رژیم صهیونیستى از تبدیل شدن لبنان به فلسطینى دیگر که در سخنان سفیر آمریکا در لبنان به خوبى نمایان شد.
وى گفت: پس از عملیات اخیر, ما بیش از گذشته نگران اوضاع جنوب لبنان هستیم. به همین خاطر, آمریکا در تلاش است زمام امور را در دست گرفته و روحیه سربازان صهیونیست را در مقابله با رزمندگان مقاومت که به راحتى تا عمق دهها مترى فلسطین اشغالى نفوذ مى کنند افزایش دهد.
در اینجا سوالى مطرح مى شود و آن اینکه: موضعگیرى دشمن در روزهاى آینده به خصوص پس از نشست فوق العاده هیإت وزیران رژیم صهیونیستى چگونه خواهد بود؟
براى پاسخ به این سوال ابتدا باید به دعوت هیإت دولت صهیونیستى از وزیران خود براى بازدید برنامه ریزى شده از سربازان مستقر در جنوب لبنان اشاره نمود, (که نمایانگر ترس دشمن از عملیات رزمندگان مقاومت بر ضد وزراى صهیونیست مى باشد. ) همچنین گفت: دشمن نمى تواند به سرعت از جنوب لبنان خارج شود, زیرا این امر تإثیر سیاسى نامناسبى بر مذاکرات این رژیم با طرفهاى فلسطینى, سورى و لبنانى داشته و منجر به شکست منطقه اى تلآویو خواهد شد. بنابراین دشمن چند راه در پیش رو دارد:
1 ـ عقب نشینى از پایگاههایى که براى مقاومت اسلامى سهل الوصول است یا کاهش نفرات پایگاههایى که همواره در معرض حملات رزمندگان مقاومت قرار دارند.
2 ـ ایجاد استحکامات بیشتر در پایگاههایى که در خطوط تماس یا مکانهایى مرتفع هستند.
3 ـ ضد گلوله کردن خودروهاى نظامى و لباس سربازان صهیونیست. (اما با این وجود آمار مجروحین همچنان بالاست و در سال گذشته به 106 تن رسید.)
4 ـ کاهش فعالیتهاى نظامى ارتش صهیونیستى و افزایش فعالیت مزدوران لحد.
5 ـ افزایش حملات هوایى به مراکز مقاومت اسلامى و جاسوسى هوایى بر فراز این مرکز.
به همین دلیل مى توان گفت: دشمن در صدد برنامه ریزى براى خروج از لبنان است ولى در عین حال منتظر یک فرصت سیاسى مناسب مى باشد اما مقاومت اسلامى راه خارج ساختن دشمن از جنوب لبنان را به خوبى مى داند.والسلام.
پاورقی ها: