سخنان معصومان
روزه در کلام على(ع)

((و صوم شهر رمضان فانه جنه من العقاب)).(1)
روزه ماه رمضان سپرى است براى جلوگیرى از عذاب

((لکل شىء زکاه و زکاه البدن الصیام)).(2)
براى هر چیز زکاتى است و زکات بدن روزه است[ و انسان را در برابر شهوات نفس قوى مى کند]

((والصیام ابتلإ لاخلاص الخلق)).(3)
خداوند روزه را واجب کرد براى امتحان مردم.

((کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمإ)).(4)
بسا روزه دارى را که از روزه داشتنش جز گرسنگى و تشنگى نمى ماند.

((صیام القلب عن الفکر فى الاثام افضل من صیام البطن عن الطعام)).(5)
روزه دارى دل از این که در اندیشه گناهان باشد بالاتر از روزه گرفتن شکم از طعام است.

((صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام)).(6)
خوددارى از لذات دنیا سودمندترین روزه گرفتن هاست.

((... و مجاهده الصیام فى الایام المفروضات تسکینا لاطرافهم, و تخشیعا لابصارهم, و تذلیلا لنفوسهم,و تخفیضا لقلوبهم, و اذهابا للخیلإ عنهم لما فى ذلک من... و لحوق البطون بالمتون من الصیام تذللا)).(7)
خداوند بندگان مومنش را حفظ مى کند به وسیله... کوشش در گرفتن روزه در روزهاى واجب, براى آرام ماندن دست وپا و دیگر اعضإ از نافرمانى و خشوع چشم ها و فروتنى جان ها و زبونى دل ها و بیرون کردن کبر و خودپسندى از آنان زیرا در... روزه است رسیدن شکم ها به پشت ها براى خضوع و اظهار عجز.

((صوم الجسد الامساک عن الاغذیه باراده و اختیار خوفا من العقاب و رغبه فى الثواب والاجر)).(8)
روزه گرفتن بدن خوددارى کردن از خوردن غذاست به اراده و اختیار در حالى که از عقاب الهى ترس داشته باشد و به اجر و ثواب رغبت نشان دهد.

((صوم النفس امساک الحواس الخمس عن سایر المآثم و خلو القلب من جمیع اسباب الشر)).(9)
روزه گرفتن نفس خوددارى کردن حواس پنج گانه است از همه گناهان و پاک کردن دل است از کلیه اسباب شر و زشتى.

((صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن)).(10)
روزه داشتن دل بهتر است از روزه داشتن زبان و روزه داشتن زبان بهتر است از روزه داشتن شکم.

((الله الله فى صیام شهر رمضان فان صیامه جنه من النار)).(11)
خدا را, خدا را درباره روزه ماه رمضان که روزه آن سپر است از آتش.

((الصوم عباده بین العبد و خالقه لایطلع علیها غیره و کذلک لایجازى عنها غیره)).(12)
روزه عبادتى است بین بنده و خالقش که هیچ کس جز خدا بر او اطلاع ندارد و جز خداهم کسى جزاى او را نمى دهد.

((لیس الصوم الامساک عن المإکل والمشرب, الصوم الامساک عن کل ما یکره الله)). (13)
روزه فقط امساک از خوردن و خوابیدن نیست بلکه روزه امساک است از آن چه خداوند آن را اکراه دارد.

پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) نهج البلاغه, خطبه110. 2 ) کلمات قصار, حکمت 136. 3 ) همان, 252. 4 ) همان, 145. 5 ) غرر الحکم, ج1. 6 ) همان. 7 ) نهج البلاغه, خطبه192, صبحى الصالح. 8 ) غرر الحکم, ص460. 9 ) همان. 10 ) همان. 11 ) تحف العقول, ص195. 12 ) قصار الجمل, ص395.