پاسخ به نامه ها


O سوال:
آیا طلاى سفید با پلاتین تفاوت دارد یا خیر؟ در مورد استفاده مردان از طلاى سفید و یا پلاتین چه حکمى صادر گردیده است؟
2ـ در وضو شستن دست ها بار اول واجب, بار دوم مستحب, بار سوم حرام است, آیا در این جا منظور از دست ها از آرنج تا نوک انگشتان است یا از مچ به پایین؟
3ـ اگر دستمال نجس در جیب نمازگزار باشد نمازش باطل است یا خیر؟
4ـ اگر در سجده علاوه بر انگشت شست, یا انگشتان دیگر هم روى زمین باشد آیا نماز باطل است یا خیر؟
5ـ بوسیدن تکایا, مساجد یا ضریح امام زاده ها و غیره آیا در اسلام سفارش شده یا خیر؟
6ـ اگر زن بدون جوراب در حال نماز خواندن باشد و در همان حین نامحرمى وارد شود و احیانا پاى او را ببیند آیا نمازش باطل مى شود؟
7ـ پولى که در بانک به سپرده دراز مدت یا کوتاه مدت مى گذارند آیا سر سال خمس دارد؟
8ـ اگر انسان فرضا دویست تومان به کسى قرض بدهد و بعد از چند سال پس بگیرد آیا چون از پولش یک سال گذشته باید خمس آن را بپردازد؟
9ـ اگر انسان خانه مسکونى خود را در مدت چند سال درست کند آیا فرضا مصالحى که در اول سال استفاده کرده به قیمت آن در آخر سال خمس تعلق مى گیرد؟
10ـ اگر معلمى اواخر سال از دانش آموزان امتحان بگیرد اما برگه هاى امتحان تصحیح شده نزد وى باقى بماند آیا باید آن ها را به مدرسه برگرداند در حالى که هیچ استفاده اى از آن ها در مدرسه به عمل نمىآید یا باید قیمت آن کاغذها را به مدرسه بپردازد (در حالى که برگه هاى امتحانى از مال مدرسه و بیت المال مى باشد) چه حکمى در این گونه مسایل صادر شده است؟
11ـ آیا زن بعد از غسل جنابت, باید وضو بگیرد یا خیر؟
12ـ آیا عرقى که به خاطر جنابت (حلال) از بدن خارج مى شود نجس است یا خیر؟
13ـ در غسل ترتیبى اگر بعد از شستن سمت راست بدن, بفهمد مثلا یک قسمت از دست راست را نشسته, آیا شستن همان قدر از دست راست کافى است یا باید بقیه را دوباره بشوید؟
14 ـ نماز خواندن روى فرشى که از راه غش در معامله خریده شده چه حکمى دارد؟
15ـ اگر انسان بخواهد راجع به یکى از شخصیت هاى مهم جامعه اطلاعاتى به دست آورد براى آشنایى و شناخت بیش تر, کسى که جواب سوالات را مى دهد آیا غیبت محسوب مى شود؟ اگر غیبت است پس چگونه مى توان اطلاعات به دست آورد؟(بابل, ش, حمزه یى)
O پاسخ:
1 ـ استفاده مرد از پلاتین و طلاى سفید اشکال ندارد.
2 ـ شستن سوم که حرام است مربوط به همه دست تا آرنج است.
3 ـ باطل نیست.
4 ـ باطل نیست.
5 ـ سفارش نشده است ولى اشکالى ندارد.
6 ـ باطل نمى شود.
7 ـ اگر حلال باشد خمس دارد.
8 ـ خمس دارد.
9 ـ اگر راهى براى تهیه منزل به جز این راه ندارد خمس ندارد.
10 ـ طبق مقررات باید عمل کند.
11 ـ غسل جنابت وضو نمى خواهد.
12 ـ پاک است.
13 ـ شستن همان موضع کافى است.
14 ـ غش موجب بطلان معامله نیست و نماز صحیح است و کسى که طرف معامله است حق فسخ دارد.
15 ـ اگر نیاز به آن باشد مثل موارد انتخابات اشکال ندارد.

O سوال:
1ـ این جانب یکى از آرزوهایم این بود که در حوزه مشخصى قبول شوم و به درس ادامه دهم لذا تصمیم گرفتم که اگر پذیرفته شدم, نماز شبم را ترک نکرده و هیچ شب بدون وضو نخوابم, اما متإسفانه بعد از پذیرفته شدن نتوانستم بر این تصمیم خود باقى بمانم. آیا در خصوص این مسإله تکلیف شرعى دارم یا خیر؟
2ـ چند سال قبل سیگار مى کشیدم, بدون این که قصد نذر داشته باشم تصمیم گرفتم سیگار را ترک کنم, با خود گفتم که اگر سیگار بکشم به هر عدد باید یک روز روزه بگیرم بعد از چند برج چون رفقاى سیگارى داشتم بنده هم با کمال بى میلى نقض تصمیم کرده سیگار کشیدن را شروع کردم ولى هر بار که سیگار مى کشیدم خود را سرزنش مى کردم, تا بالاخره بر ترک آن انجامید, آیا گرفتن این روزه ها بر من واجب است؟
3ـ به فتواى بعضى از فقها نماز جمعه مکفى از نماز ظهر نمى باشد, کسانى که مقلد این دسته از فقها هستند و یا توفیق شرکت در نماز جمعه را پیدا نمى کنند, حکم جهر و اخفات نماز ظهر جمعه اش چیست؟ ضمنا کسانى که در رکعت دوم و یا سوم نماز مغرب و عشا به امام جماعت اقتدا مى کند باز هم جهر خواندن واجب است یا خیر؟
4ـ به چه کسى جاهل قاصر و به چه کسى جاهل مقصر گفته مى شود, آیا حکم الهى در مورد هر دو یکسان است؟
5ـ آیا انسان مى تواند از چند مجتهد تقلید کند و یا به دستور چند مجتهد عمل نماید؟(دامغان, مصباح)
پاسخ:
1ـ تکلیفى در این زمینه ندارد.
2ـ واجب نیست.
3ـ جهر در نماز روز جمعه مستحب است و در مورد دوم جهر جایز نیست. مگر در رکعتى که پس از پایان یافتن نماز امام مى خواند.
4ـ جاهل قاصر کسى است که در جهل خود معذور باشد مثلا اعتماد به گفته کسى کرده است که مورد وثوق او بوده ولى بعدا اشتباه او معلوم شده است و جاهل مقصر غیر معذور است. و حکم آن ها در مواردى فرق مى کند.

O سوال:
1ـ وقتى انسان به رکعت دوم نماز جماعت اقتدا مى کند و رکعت اول او به حساب مىآید و امام جماعت بعد از رکوع و سجود تشهد مى خواند آیا انسانى که در رکعت دوم اقتدا کرده و در این حالت نیم خیز است آیا ذکر تشهد را همراه امام باید بخواند یا نه؟
2ـ اگر کسى در تسبیحات اربعه شک کند دو تا گفته یا سه تا, چه حکمى دارد؟
3ـ در نافله نماز شب انسان باید ((الهى العفو)) را به طور کامل بگوید یا ((العفو)) تنها کافى است؟ و ذکر به چه وسیله اى گفته شود تا شمارش آن به سیصد مرتبه کامل شود؟
4ـ شخصى که در رکعت سوم و چهارم نماز در بیش تر مواقع شک مى کند چه حکمى دارد؟ (نائین ـ محمد رضا.م)
پاسخ:
1ـ مى تواند تشهد را بخواند یا ذکرى دیگر بگوید.
2ـ یک تسبیحات واجب است و دو تاى دیگر مستحب است, بنابراین مى تواند یکى دیگر هم بگوید.
3ـ مستحب است 300 بار ((العفو)) بگوید و مى تواند با تسبیح بشمارد.
4ـ اگر کثیرالشک است به شک خود اعتنا نکند و بنا بگذارد که چهار رکعت خوانده است.
پاورقی ها: