پاسخ به نامه ها


O سوال:
از آن جایى که اوضاع اقتصادى و مالى خیلى از افراد جامعه ما به خصوص نسل جوان براى تشکیل خانواده و بعضى از افراد دیگر براى ادامه زندگى در سطح پائینى قرار دارد و این افراد براى انجام امور خود به کمک مالى نیازمندند و بانک ها و دولت قادر به جواب گویى به تمام آن ها نمى باشد و یا نبودن اعتبار مالى مانع از دادن وام به آن ها مى گردد, بنده به فکر افتادم که به نحوى پول هاى اندک افراد پیرامون خود را جمع نموده و به صورت وام در اختیار افراد متقاضى قرار دهم همانند موسسه مالى و اعتبارى بنیاد که فرضا هر شخصى که بخواهد مبلغ یک صد هزار تومان وام دریافت نماید قبلا مبلغ پنجاه هزار تومان را به مدت سه ماه در اختیار این موسسه قرار مى دهد و پس از مدت فوق یعنى سه ماه, پنجاه هزار تومان خود را اضافه مبلغ نود هزار تومان دریافت مى نماید, البته ده هزار تومان در دفترچه پس انداز او باقى مى ماند تا پایان پرداخت آخرین قسط وام. وام پرداخت شده به وى ظرف مدت 2 سال یعنى 24 ماه بازپرداخت مى گردد, در هر ماه مبلغ پنج هزار و دویست و چهل تومان بابت قسط دریافت مى گردد که این مبلغ اگر در عدد 24 ضرب شود مبلغ یکصد و بیست و شش هزار و هفتصد و شصت تومان مى شود یعنى بیست و شش هزار و هفتصد و شصت تومان به علاوه صد هزار تومان یعنى 13% در هر سال و مبلغ حدود هزار و سیصد تومان در هر ماه به اضافه اصل پول دریافت مى گردد.
حال سوال بنده این است که : با توجه به پایین آمدن ارزش پول در هر سال و نیز کارى که بنده براى دریافت و پرداخت و امور مربوط به حسابدارى و غیره مى شود و نیز مسوولیتى که به عهده بنده است تا در صورت عدم پرداخت بعضى از اقساط انجام مى شود و اعمال مربوط به وصول و غیره که باید انجام دهم آیا آن مبلغ 13% در سال و حدود 1/08% در هر ماه و یا مبلغ حدود هزار و سیصد تومان به ازاى هر یک صد هزار تومان حلال مى باشد و این به عنوان حق مسوولیت و حق العمل تلقى مى شود و حلال مى باشد یا خیر؟
امیدوارم که توانسته باشم سوال خود را به طور صریح و روشن بیان نموده باشم و نیز امیدوارم شما مرا راهنمایى کنید که این کار را انجام دهم یا خیر؟ خواهشمندم جواب این سوال بنده را هرچه زودتر اعلام نمایید. قبلا از همکارى و مساعدت شما کمال تشکر و امتنان را مى نمایم.(مإمونیه: م ـ ح, افقى)
پاسخ:
پولى را که به عنوان حق العمل مى گیرید ربا و حرام است. و مبلغى هم که از ابتدا باید افراد بپردازند اگر با شرط قرض دادن بعد باشد این شرط هم ربا و حرام است.

O سوال:
1ـ چرا روزه کودکان را که تا ظهر مى گیرند کله گنجشکى مى نامند؟ آیا در مسائل اسلام نام خاصى براى این مورد ذکر گردیده است؟
2ـ اگر شخصى در مسافرت روزه بگیرد و یا نمازش را تمام بخواند, حال مى خواهد جبران کند چه کار باید انجام دهد؟(بوشهر: ک, بیگدلى)
پاسخ:
1ـ اصطلاح مردمى است.
2ـ اگر عمدا چنین کرده است نماز و روزه را باید قضا کند و کفاره ندارد فقط توبه کافى است.

O سوال:
1ـ آیا خوابیدن در اطاقى که قرآن قرار دارد و به دیوار آن آیات قرآنى نصب است گناه دارد؟
2ـ روش توبه کردن چگونه است که مى گویند باید مراحلى را طى کند؟ و اگر کسى توبه کرد باید چگونه از پذیرش توبه آگاهى یابد؟
3ـ درس اصلى حوزه علمیه چیست و هر کس که علاقه دارد به حوزه بیاید چه درس هایى را باید بخواند؟(تهران: قصر فیروزه, علیرضا, س)
پاسخ:
1ـ اشکال ندارد.
2ـ ما وظیفه داریم توبه کنیم و امید به پذیرفته شدن آن داشته باشیم اما این که حتما قبول شده است یا نه, راهى براى اطلاع از آن نیست و حتى اعمالى را که انجام مى دهیم فقط امید به رحمت خداوند داریم وگرنه اطمینانى به پذیرش آن ها نداریم و توبه در واقع اظهار پشیمانى و تصمیم بر ترک گناه و درخواست عفو و جبران گذشته است. البته براى اطمینان بیش تر به قبولى هرچه در این جهات تلاش بیش تر شود بهتر است.
3ـ درس اصلى حوزه, فقه و اصول و تفسیر و عقاید است و براى مقدمه ادبیات عرب و منطق خوانده مى شود و چون غالبا کلاس آزاد است حد معینى ندارد و بستگى به تلاش انسان دارد. اخیرا مدرسه هایى ساخته شده که کلاس هاى منظم و ترم هاى معین دارد باید براى اطلاع از نظم و شرایط آن ها به خود آن ها مراجعه کنید.

خمینى شهر اصفهان: برادر على, 674
پس از استبرإ هر رطوبت مشکوکى خارج شود پاک است و شما نباید وارسى کنید. و در فرض هر دو سوال آب پاک است و غسل ندارد, وضو را نیز باطل نمى کند.

مشهد مقدس: برادر کامیاب
آب پاک بوده و اعمال صحیح است.

اصفهان: برادر دکتر طباطبایى
با سلام نامه جنابعالى دریافت شد, تذکرات سودمندى بود, اما در هر حال دلائلى در پاسخ مى توان آورد که با توجه به اوضاع و احوال منطقه شاید با تإملى روشن گردد.

O سوال:
1ـ این جانب یکى از آرزوهایم این بود که در حوزه مشخصى قبول شوم و به درس ادامه دهم لذا تصمیم گرفتم که اگر پذیرفته شدم, نماز شبم را ترک نکرده و هیچ شب بدون وضو نخوابم, اما متإسفانه بعد از پذیرفته شدن نتوانستم بر این تصمیم خود باقى بمانم. آیا در خصوص این مسإله تکلیف شرعى دارم یا خیر؟
2ـ چند سال قبل سیگار مى کشیدم, بدون این که قصد نذر داشته باشم تصمیم گرفتم سیگار را ترک کنم, با خود گفتم که اگر سیگار بکشم به هر عدد باید یک روز روزه بگیرم بعد از چند برج چون رفقاى سیگارى داشتم بنده هم با کمال بى میلى نقض تصمیم کرده سیگار کشیدن را شروع کردم ولى هر بار که سیگار مى کشیدم خود را سرزنش مى کردم, تا بالاخره بر ترک آن انجامید, آیا گرفتن این روزه ها بر من واجب است؟
3ـ به فتواى بعضى از فقها نماز جمعه مکفى از نماز ظهر نمى باشد, کسانى که مقلد این دسته از فقها هستند و یا توفیق شرکت در نماز جمعه را پیدا نمى کنند, حکم جهر و اخفات نماز ظهر جمعه اش چیست؟ ضمنا کسانى که در رکعت دوم و یا سوم نماز مغرب و عشا به امام جماعت اقتدا مى کند باز هم جهر خواندن واجب است یا خیر؟
4ـ به چه کسى جاهل قاصر و به چه کسى جاهل مقصر گفته مى شود, آیا حکم الهى در مورد هر دو یکسان است؟
5ـ آیا انسان مى تواند از چند مجتهد تقلید کند و یا به دستور چند مجتهد عمل نماید؟
(دامغان, مصباح)
پاسخ:
1ـ تکلیفى در این زمینه ندارد.
2ـ واجب نیست.
3ـ جهر در نماز روز جمعه مستحب است و در مورد دوم جهر جایز نیست. مگر در رکعتى که پس از پایان یافتن نماز امام مى خواند.
4ـ جاهل قاصر کسى است که در جهل خود معذور باشد مثلا اعتماد به گفته کسى کرده است که مورد وثوق او بوده ولى بعدا اشتباه او معلوم شده است و جاهل مقصر غیر معذور است. و حکم آن ها در مواردى فرق مى کند.

O سوال:
آیا طلاى سفید با پلاتین تفاوت دارد یا خیر؟ در مورد استفاده مردان از طلاى سفید و یا پلاتین چه حکمى صادر گردیده است؟
2ـ در وضو شستن دست ها بار اول واجب, بار دوم مستحب, بار سوم حرام است, آیا در این جا منظور از دست ها از آرنج تا نوک انگشتان است یا از مچ به پایین؟
3ـ اگر دستمال نجس در جیب نمازگزار باشد نمازش باطل است یا خیر؟
4ـ اگر در سجده علاوه بر انگشت شست, یا انگشتان دیگر هم روى زمین باشد آیا نماز باطل است یا خیر؟
5ـ بوسیدن تکایا, مساجد یا ضریح امام زاده ها و غیره آیا در اسلام سفارش شده یا خیر؟
6ـ اگر زن بدون جوراب در حال نماز خواندن باشد و در همان حین نامحرمى وارد شود و احیانا پاى او را ببیند آیا نمازش باطل مى شود؟
7ـ پولى که در بانک به سپرده دراز مدت یا کوتاه مدت مى گذارند آیا سر سال خمس دارد؟
8ـ اگر انسان فرضا دویست تومان به کسى قرض بدهد و بعد از چند سال پس بگیرد آیا چون از پولش یک سال گذشته باید خمس آن را بپردازد؟
9ـ اگر انسان خانه مسکونى خود را در مدت چند سال درست کند آیا فرضا مصالحى که در اول سال استفاده کرده به قیمت آن در آخر سال خمس تعلق مى گیرد؟
10ـ اگر معلمى اواخر سال از دانش آموزان امتحان بگیرد اما برگه هاى امتحان تصحیح شده نزد وى باقى بماند آیا باید آن ها را به مدرسه برگرداند در حالى که هیچ استفاده اى از آن ها در مدرسه به عمل نمىآید یا باید قیمت آن کاغذها را به مدرسه بپردازد (در حالى که برگه هاى امتحانى از مال مدرسه و بیت المال مى باشد) چه حکمى در این گونه مسایل صادر شده است؟
11ـ آیا زن بعد از غسل جنابت, باید وضو بگیرد یا خیر؟
12ـ آیا عرقى که به خاطر جنابت (حلال) از بدن خارج مى شود نجس است یا خیر؟
13ـ در غسل ترتیبى اگر بعد از شستن سمت راست بدن, بفهمد مثلا یک قسمت از دست راست را نشسته, آیا شستن همان قدر از دست راست کافى است یا باید بقیه را دوباره بشوید؟
14 ـ نماز خواندن روى فرشى که از راه غش در معامله خریده شده چه حکمى دارد؟
15ـ اگر انسان بخواهد راجع به یکى از شخصیت هاى مهم جامعه اطلاعاتى به دست آورد براى آشنایى و شناخت بیش تر, کسى که جواب سوالات را مى دهد آیا غیبت محسوب مى شود؟ اگر غیبت است پس چگونه مى توان اطلاعات به دست آورد؟(بابل, ش, حمزه یى)
پاسخ:
1 ـ استفاده مرد از پلاتین و طلاى سفید اشکال ندارد.
2 ـ شستن سوم که حرام است مربوط به همه دست تا آرنج است.
3 ـ باطل نیست.
4 ـ باطل نیست.
5 ـ سفارش نشده است ولى اشکالى ندارد.
6 ـ باطل نمى شود.
7 ـ اگر حلال باشد خمس دارد.
8 ـ خمس دارد.
9 ـ اگر راهى براى تهیه منزل به جز این راه ندارد خمس ندارد.
10 ـ طبق مقررات باید عمل کند.
11 ـ غسل جنابت وضو نمى خواهد.
12 ـ پاک است.
13 ـ شستن همان موضع کافى است.
14 ـ غش موجب بطلان معامله نیست و نماز صحیح است و کسى که طرف معامله است حق فسخ دارد.
15 ـ اگر نیاز به آن باشد مثل موارد انتخابات اشکال ندارد.

پاورقی ها: