گزارش هاى علمى پژوهشى


افزایش وزن بیماران دیابتى خطر بروز بیمارى قلبى را افزایش مى دهد
براساس جدیدترین تحقیق به عمل آمده بیماران دیابتى که در طول انجام انسولین درمانى شدید افزایش وزن دارند در معرض خطر بیش تر ابتلا به بیمارى قلبى قرار مى گیرند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از شیکاگو, محققان دریافتند: افراد شرکت کننده در این تحقیق که در طول درمان دیابت نوع اول, بیش از اندازه افزایش وزن داشته اند داراى مقادیر قابل ملاحظه بیش ترى از کل کلسترول, کلسترول با غلظت کم, لیپوپروتئین و چربى هاى ترى گلسیرید بودند.
افزایش وزن یکى از عوارض معمول انسولین درمانى است اما این تحقیق نشان داد که 33/1 درصد از بیماران که تحت درمان شدید قرار گرفتند چاق شدند این رقم براى افرادى که تحت درمان هاى متعارف قرار گرفتند 19/1 درصد بود.
نگرانى دانشمندان از این امر ناشى مى شود که افزایش وزن همراه با درمان هاى شدید داراى عوارض منفى بر میزان لیپید و فشار خون و افزایش خطر بروز مشکلات براى عروق خونى بزرگ در بعضى از افراد است. محققان با بررسى وضعیت یک هزار و 168 بزرگ سال مبتلا به دیابت نوع اول در طول مدت 6 سال اعلام کردند: افزایش حتى چند کیلوگرم در طول انسولین درمانى براى سلامتى فرد تعیین کننده است.
محققان خاطر نشان ساختند کاربردهاى این اطلاعات آن است که حتى افزایش وزن متوسط با درمان هاى متعارف در مقایسه با افزایش وزن ناشى از درمان هاى شدید, داراى اثرات مضر بر میزان چربى و فشار خون سیستولیک است.

انتقال خون, خطر بروز سکته در کودکان مبتلا به نوعى کم خونى را کاهش مى دهد
محققان دریافتند انتقال خون خطر بروز اولین سکته در کودکان مبتلا به کم خونى سلول هاى داسى شکل یاSicklecell را به میزان قابل ملاحظه اى کاهش مى دهد.
دانشمندان از این امر آگاهى داشتند که انتقال خون از بروز سکته مجدد در کودکان مبتلا به این نوع کم خونى پیش گیرى مى کند. اما این تحقیق اولین تحقیقى است که ارزش انتقال خون در پیشگیرى از بروز اولین سکته را با شواهد نشان مى دهد.
محققان دریافتند انتقال خون منظم خطر بروز سکته را تا 90 درصد کاهش مى دهد.
کم خونى سلول هاى داسى شکل یک نوع دردناک از کم خونى مادرزادى است که مشخصه آن هلالى شدن گلبول هاى قرمز خون است. سکته یکى از مشکل ترین عوارض این بیمارى است. در حدود 11 درصد از افراد مبتلا به این نوع کم خونى تا سن 20 سالگى دچار سکته مى شوند و این سکته اولیه مى تواند سبب بروز نقص هاى جدى در این بیماران شود.
شایع ترین علت بروز سکته انسداد شاهرگ هاى داخلى و شریان هاى میانى مغزى است. این انسداد را مى توان با انجام آزمایش شناسایى کرد.
براساس این تحقیق بیماران مبتلا به کم خونى که جواب این آزمایش آنان غیر طبیعى است مى توانند با انتقال خون از بروز سکته پیش گیرى کنند.
دکتر روبرت آدامز یک متخصص اعصاب در دانشکده پزشکى دانشگاه جورجیا و یکى از پژوهشگران این تحقیق مى گوید: این بدان معناست که روشى براى شناسایى خطر بروز سکته وجود دارد. و این اولین گام براى ارایه روش هاى درمانى بهتر است.
در این تحقیق وضعیت 130 کودک که داراى سابقه سکته نبودند مورد بررسى قرار گرفت. این کودکان دوبار با تستultrasonography Transcranial doppler آزمایش شدند که نشان مى داد سرعت جریان خون در شاهرگ داخلى یا شریان هاى میانى مغزى آن ها افزایش یافته است. این بیماران تحت درمان هاى متعارف یا انتقال خون قرار داشتند تا غلظت هموگلوبین خون آنان کاهش یابد.
آدامز مى گوید: بدین علت از انتقال خون استفاده مى شد که در کاهش خطر بروز سکته مجدد در بیماران مبتلا به کم خونىSickle cell بسیار موثر است. در این تحقیق مشخص شد انتقال خون خطر بروز اولین سکته در کودکان مبتلا به این نوع کم خونى را که نتیجه تست آنان غیر طبیعى است به میزان قابل ملاحظه اى کاهش مى دهد.
وى مى افزاید: روشى که ما مورد بررسى قرار دادیم یک راهکار براى کاهش بار این عارضه مهم بیمارى کم خونى سلول هاى داسى شکل ارایه مى دهد.

پاورقی ها: