چه کسى فرمانرواى امریکاست
آخرین قسمت


اشاره:
این متن, ادامه ترجمه ملخص از مقاله اى است که توسط محققین مجلهVangrard National در امریکا (ایالت ویرجینیاى غربى) تهیه و در 17 مارس 1998 از شبکه اینترنت گرفته شده است.

سه روزنامه بزرگ یهودى:
جلوگیرى از رقابت, و تإسیس انحصارات محلى, در زمینه پخش اخبار و عقاید, با ظهور کنترل یهودىها بر روزنامه هاى امریکا مشخص شده است. سه روزنامه بزرگ معروف و تإثیر گذار در امریکا عبارتند از: نیویورک تایمز, وال استریت جورنال, و واشنگتن پست. این سه روزنامه بر پایتخت ها و مراکز اصلى اقتصادى, مالى و سیاسى امریکا غلبه دارند و روزنامه هایى هستند که روندها و سرخط اخبار را براى تقریبا تمام بقیه روزنامه هاى امریکا مشخص مى کنند. این روزنامه ها هستند که تصمیم مى گیرند چه چیزى حالت خبرى داشته باشد و چه چیزى این گونه نباشد. نه تنها براى سطح ملى, بلکه براى سطح بین المللى. آن ها تولید کننده خبر هستند, و بقیه کپى بردارى مى کنند. تمام این سه روزنامه در دست یهودیان قرار دارد.
روزنامه نیویورک تایمز, راهنماى غیر رسمى ملت امریکا در زمینه مسائل اجتماعى, الگوسازى (مدسازى) سرگرمى, سیاسى و فرهنگى است. این روزنامه مى گوید که چه کتاب هایى خریدارى شود, چه فیلم هایى مشاهده گردد, چه عقایدى مد روز هستند, کدام سیاست مدار, مربى, رهبر روحانى, هنرمند و بازرگان معتبر خواهد بود. این روزنامه در قرن اخیر براى چند دهه, یک روزنامه امریکایى مورد وثوق بوده است. نیویورک تایمز در سال 1851م به وسیله دو نفر غیر یهودى به نام هنرى. جى. ریموندHenry. j. Raymond) ) و جورج جونزGeorge gones) ) پایه گذارى شد, ولى پس از مرگ آن ها, در سال 1896م این روزنامه به وسیله یک یهودى ثروت مند و ناشر, به نام آدولف اوچزAdolph ochs)) خریدارى شد. ادیتور اجرایى روزنامه ((ماکس فرانکلMax Frankel) (() و مدیریت ویراستارى آن به عهده ((ژوزف للى ولدJoseph lely veld) (()است که هر دوى آن ها یهودى هستند.
خانواده سولز برگرSulz berger) ) که از نوادگان آدولف اوچ بوده و مالک کنونى شرکت نیویورک تایمز هستند, از طریق این کمپانى صاحب 33 روزنامه دیگر مى باشند, شامل بوستون گلاب که در ژوئن 1993 به مبلغ حدود 1/1 میلیون دلار خریدارى شد; دوازده مجله شامل مک کالزMc Calls) ) و فامیلى سیرکلFamily Circle) ) با شمارگان بیش از پنج میلیون کپى, هفت رادیو و ایستگاه پخش تلویزیونى, یک سیستم تلویزیون کابلى و سه کمپانى چاپ و نشر کتاب و سرویس خبرى نیویورک تایمز, داستان هاى خبرى, پیکرها, تصاویر و غیر آن را از طریق سیم و کابل به 506 روزنامه, بنگاه خبرى و مجله ارسال مى نماید.
از دیگر روزنامه هاى مشابه سطح ملى مى توان از ((واشنگتن پست)) یاد کرد که از طریق ایجاد روزنه ها و منافذ متعدد توانسته است در سراسر نهادهاى حکومتى در واشنگتن نفوذ نماید. این روزنامه به شبکه درونى اخبار حکومت فدرال دسترسى دارد. ((واشنگتن پست)) نظیر ((نیویورک تایمز)) در آغاز منشإ غیر یهودى داشت. واشنگتن پست در سال 1877م به وسیله استیلسون هاتچینزStilson Hutchins) ) پایه گذارى شد, ولى در سال 1905م به وسیله جان. آر. مک لین خریدارى گردید. سپس به فرزندش ادوارد. بى. مک لین به ارث رسید. این موسسه بعدا دچار ورشکستگى شد و در یک حراج ورشکستگى, ((ایوژن مایرEvgene Meger) (() که یک سرمایه دار یهودى بود آن را خریدارى کرد. مایر هم چنین شریک پیشین یک شرکت صنعتى معروف در امریکا در خلال جنگ جهانى اول بود.
در حال حاضر واشنگتن پست را ((کاترین مایر گراهام)) دختر ایوژن مایر اداره مى کند. او هم چنین سهام دار اصلى و رئیس هیإت مدیره شرکت ((واشنگتن پست)) است. در سال 1979م او, پسرش دونالد را به عنوان ناشر روزنامه منصوب کرد که هم اکنون پست هاى ریاست وCEO کمپانى واشنگتن پست را در اختیار دارد. واشنگتن پست, در حال حاضر دارنده تعدادى از رسانه هاى دیگر است که شامل روزنامه ها, تلویزیون و مجله مى باشد که معروف ترین آن در سطح ملى ((نیوزویک)) استNews week) .).
در یک سرمایه گذارى مشترک بین واشنگتن پست و نیویورک تایمز, آنها نشریه معروف بین المللى ((هرالد تریبونHerald Tribune) (() را منتشر مى کنند که گسترده ترین توزیع را در سطح جهان به زبان انگلیسى به عهده دارد.
وال استریت ژورنال که فروش آن در هر روز هفته در حدود 1/8 میلیون نسخه مى باشد گسترده ترین شمارگان روزنامه را در سطح کشور به عهده دارد. مالک این موسسه ((داو جونز اند کمپانىDow Jones and Company) (() است; یعنى یک شرکت در نیویورک که در حدود 24 روزنامه را به طور روزانه و نیز هفته نامه مالى, تابلوید بارونزTabloid Barrons)) را منتشر مى نماید. رئیس وCEO این موسسه پیتر. آر. کان Peter.R.Kann) ) است که یک نفر یهودى مى باشد.
((کان)) پست هاى ریاست و نشر را در وال استریت جورنال به عهده دارد.
سایر روزنامه هاى مهم نیویورک وضع بهترى از نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال از نظر دست هاى اداره کننده ندارند. در ژانویه 1993م ((نیویورک دیلى نیوز)) New york DaIly news) ) به وسیله یک یهودى, از یک یهودى دیگر خریدارى شد. هم چنین صداى دهکدهVillage voice) ) نیز ملک شخصى ((لئونارد استرنStern) (( Leonard ) است که میلیاردر یهودى و صاحب یک شرکت بزرگ مى باشد.

سایر رسانه هاى گروهى:
داستان درباره سایر رسانه ها, نیز مشابه روزنامه ها است, به خصوص درباره رادیو, تلویزیون و روزنامه هاى دیگر. به عنوان مثال مجله هاى خبرى از این دست سه مورد در امریکا منتشر مى شود که عبارتند از: ((تایم, نیوزویک, یو.اس نیوز و ورلد ریپورتand world Report) (Time, Newsweek, U.S. News ((
نشریه تایم داراى شمارگان هفتگى حدود 4/1 میلیون نسخه است. این نشریه به عنوان مکمل تایم وارنر کامیونیکیشینCommuni Cations) (Time Warner چاپ مى شود.
یکى از مقامات ارشد تایم ورنر جرالد لوین است که یک فرد یهودى مى باشد.
نیوزویک که به وسیله موسسه واشنگتن پست و تحت نظر خانم کاترین مایر گراهام (یهودى) منتشر مى گردد داراى شمارگان هفتگى در حدود 3/2 میلیون نسخه مى باشد.
یو.اس نیوز و ورلد ریپورت, که تیراژش در حدود 2/3 میلیون نسخه مى باشد در مالکیت بى ذکرمنB.Zuckerman) ) است که یک یهودى است و موقعیت سردبیرى نشریه را در عهده خود گرفته است. ((ذکرمن)) هم چنین مالک ماهنامه آتلانتیک و روزنامه نیویورک تابلوید است که ششمین روزنامه گسترده کشورى محسوب مى شود.
در زمینه چاپ و نشر کتاب, بدون اغراق هزاران ناشر در امریکا وجود دارد که تعدادى از آن ها در کنترل مستقیم یهودىها قرار دارد. سه تا از شش ناشر بزرگ امریکا, بر طبق گزارش ((هفته نامه ناشر)) در مالکیت و یا کنترل یهودیان قرار دارد. از این سه ناشر, اولین رتبه مربوط به راندوم هاوسRandom House است که تعداد زیادى شعبات فرعى نظیر گروه کرونCrown PubliShing Group) ) دارد. رتبه سوم مربوط به سیمون و شوسترShoster) للهSimon ) و ششمین رتبه مربوط به تایم وارنر ترید گروپTime Warner Trade Group) ) است.
همان طور که قبلا بیان شد, مالک ((راندوم هاوس)), خانواده نیوهاوسNewhouse) ) هستند. ناشر دیگر, همراه با اهمیت خاص انتشاراتى وسترن استPublishing) . Western ) که اگرچه در مجموع ناشرین امریکا رتبه سیزدهم را دارد, ولى در زمینه کتب کودکان رتبه اول را در امریکا به خود اختصاص مى دهد. آن هم با 50 درصد بازار فروش مربوطه.
رئیس آن ریچارد سیندر است که یک یهودى مى باشد و اخیرا توسط یک یهودى دیگر تعویض شده است.

مسئولیت ما:
این موارد که بیان شد, حقایقى را درباره کنترل رسانه هاى عمومى در امریکا بیان مى کند. ما نباید نسبت به این مسائل عمده ساکت بمانیم. کنترل یهودیان بر رسانه هاى جمعى امریکا, یک حقیقت بسیار مهم در زندگى است که به امریکا اختصاص ندارد, بلکه به کل جهان مربوط مى شود. هیچ طاعونى, قحطى اى, فروپاشى اقتصادى, حتى جنگ هسته اى, خطرناک تر از این پدیده براى کشور ما نیست. با اجازه به یهودیان جهت کنترل اخبار, رسانه هاى سرگرمى; ما فرصت انحصارى را به یهودیان مى دهیم تا بر سیستم سیاسى و نهایتا کنترل حکومت ما تإثیر بگذارند. ما هم چنین به آن ها فرصت کنترل افکار و روحیات بچه هاى خود را مى دهیم که طرز تلقى ها و عقاید آن ها توسط تلویزیون ها و فیلم هاى یهودیان شکل مى گیرد, قبل از آن که تحت تإثیر والدین و مدرسه ها باشند.
ما باید در مقابل انتشار بیشتر این سم در بین مردم مقاومت کنیم و باید قدرت آنهایى را که منتشر مى کنند بشکنیم. یک بار دیگر ما این حقیقت را که یهودیان کنترل رسانه ها را به عهده دارند مى فهمیم. این وظیفه ما است که در هر جایى آن چه را که لازم است براى درهم شکستن کنترل یهودىها زودتر انجام دهیم... اگر ما در تخریب یهودیان شکست بخوریم, مطمئنا یهود ما را نابود خواهد کرد.
پاورقی ها: