مردم با ایمان هوشیارند


بارها گفته ایم انقلاب ما به خاطر طبع اسلامى بودنش ایجاب مى کند تا در تمام زمینه ها از انقلاب پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم سرمشق بگیرد, چرا که هر دو انقلاب هایى بودند بر ضد جاهلیت و شرک.
اگر نبى مکرم اسلام در انقلاب شکوهمندش به فرمان الهى بت هاى جاهلیت را درهم کوبید و نظام هاى جاهلیت را درهم فرو ریخت و بر ویرانه هاى آن کاخ توحید را با سرافرازى بنا کرد و درخت پربار یگانه پرستى را در سرزمین مکه نشاند آن گونه که شاخ و برگهایش بر سر جهانیان بال و پر کشید, انقلاب اسلامى ملت ما نیز بر ضد بت هاى رژیم شاهنشاهى و طاغوتچه هاى آن نظام منفور صورت گرفت و ائمه کفر را درهم کوبید, و به جاى آن آئین خدا را حاکمیت بخشید.
صرف نظر از نابسامانى ها که در آغاز هر انقلاب است و باید به سرعت بر آن پیروز شد, و صرف نظر از خود کامگى ها و ناآگاهى هاى پاره اى از افراد غیر مسئول, تاکنون بحمدالله شاهد پیروزىهاى درخشانى بوده ایم که جهانیان را به حیرت واداشته و ارائه بیلان آن ضرورتى ندارد.
اما نباید فراموش کنیم ـ و ان شإ الله فراموش نخواهیم کرد ـ که همه آن چه را پیدا کرده ایم در سایه ((ایمان)) و ((وحدت)) و ((پیروى از رهبرى)) بود و تمام کوشش و تلاش دشمن نیز در این است که این سه را درهم بشکند, ایمان ما را به شک و وحدتمان را به تفرقه و پیروى از ((ولایت فقیه)) را مشروط.
دشمن براى تزلزل پایه هاى ایمان به امورى متشبث مى شود:
1ـ ارائه مکتب هاى ظاهرا انقلابى اما در باطن الحادآمیز و در خدمت مصالح بیگانگان و منافع آن ها.
2ـ پخش شایعاتى که مردم را نسبت به آینده انقلاب و نظام اسلامى بدبین و آن ها را نسبت به پیروزى نهایى و ثبات مإیوس نماید.
3ـ بزرگ جلوه دادن پاره اى از ناکامى ها و حوادث ناگوار, در حالى که مى دانیم یک ملت مسلمان و مصمم, از هر حادثه اى که براى او پیش آید, درس مىآموزد و حتى حوادثى که ظاهرا در آن با بن بست رو برو مى شود و تلخ و ناگوار است.
از نظر الگو گیرى ما نباید فراموش کنیم که مسلمانان نخستین, آن چنان درسى از حوادث ناگوار جنگ احد و محاصره اقتصادى آموختند که عامل سرسختى و هوشیارى و پیروزیشان در حوادث دیگرى شد.
4ـ دشمنان انقلاب ما مى کوشند ما را در دنیا منزوى سازند و از این طریق در ایمان و اعتقادمان به نفس خود خلل وارد سازند, در حالى که مى دانیم حکومت پیامبر ما در آغاز از همه منزوىتر بود ولى سرانجام دروازه همه کشورهاى بزرگ آن زمان را گشود.
روزهایى بر پیامبر در مکه گذشت که جز چند نفر دوستان خاصش آن هم غالبا مخفیانه نمى توانستند از حال او خبر گیرند همه وسایل تبلیغاتى آن روز در دست دشمن و در خدمت ضد انقلاب بود, اما دیدیم که نور اسلام تمام این ابرهاى تیره و تار را شکافت و اشعه حیاتبخش خود را هم چون آبشارى بر تشنه کامان جهان و مستضعفان فرو ریخت و به آن ها نیرو و توان داد که قیام کنند و کاخ هاى کسراها و قیصرها و فراعنه را درهم کوبند.
و اما براى تضعیف ((وحدت)) ما, از طرق زیر استفاده مى کند:
1ـ باز هم طریق گروه گرایى و تشکیل احزاب و جمعیت هایى در برابر اسلام و جلب و جذب جمعى از جوانان ناآگاه به سوى آن با شعارهاى انقلابى و داغ!
2ـ از طریق پخش اتهامات و نشر انواع تهمت ها و دروغ ها درباره رجال و شخصیت هاى انقلابى و در نتیجه ایجاد نفاق در میان مردم.
3ـ از طریق دامن زدن به کینه توزى و انتقام جویى و ایجاد دعوا بر سر تقسیم میراث انقلاب و مانند آن که نتیجه همه آن ها فرورفتن در خویش و غافل شدن از دشمن اصلى است.
4ـ از طریق ایجاد کمبودها, افزایش بى کارى بالا, رفتن سطح قیمت ها, زیاد جلوه دادن ناراضیان و خلاصه تشدید خشونت در همه ابعاد که خود بزرگ ترین عامل تفرقه و پراکندگى است.
و در این ماه هاى اخیر با ترفندهاى مختلف و تبلیغات زهرآگین و با استفاده از تمام امکانات داخلى و خارجى به محوریت نظام یعنى ولایت فقیه یورش برده اند تا به خیال خام خود با زدن ریشه, شاهد اضمحلال جمهورى اسلامى باشند, اما ملت انقلابى و مسلمان ما که قانون اساسى اش قرآن و رهبرش فرزند پیامبر اسلام و الگویش زندگى قهرمانان صدر اسلام است همان گونه که تاکنون شایستگى و لیاقت خود را نشان داده باز هم با بیدارى و هوشیارى ثابت خواهد کرد که تسلیم توطئه هاى دشمن نخواهد شد, به ایمانش وفادار, به اتحادش سخت پایبند, و نسبت به بیعتى که با امام و رهبر انقلاب خود کرده است تا پاى جان خواهد ایستاد!
اما آن ها که در صفوف انقلابند ولى گاهى با تندروى و خشونت بى دلیل, به آتش توطئه هاى دشمن دامن مى زنند, باید همه آن ها را آگاه و بیدار ساخت و از خطراتى که در پیش است باخبر نمود تا مراقب گفتار و رفتار خویش باشند و از هر چیزى که خللى در ایمان مردم نسبت به جمهورى اسلامى و یا تزلزلى در وحدت و صمیمیت و اتحاد و ایمان و اعتقاد آنها به اصل ولایت فقیه ایجاد مى کند بپرهیزند.
والسلام.
پاورقی ها: