سخنان معصومان
جوانان

رسول خدا(ص): ((اوصیکم بالشبان خیرا فانهم ارق افئده ان الله بعثنى بشیرا و نذیرا فحالفنى الشبان و خالفنى الشیوخ ثم قرإ فطال علیهم الامد فقست قلوبهم)). (1)
به شما درباره جوانان به نیکى سفارش مى کنم که آن ها دلى رقیق تر و قلبى فضیلت پذیرتر دارند. خداوند مرا به پیامبرى برانگیخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذابش بترسانم جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند ولى پیران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفتم برخاستند. سپس به این آیه اشاره فرمود که دوره اى طولانى بر آن ها گذشت و دلهایشان زنگ قساوت گرفت.

رسول خدا(ص): (( الشاب الجواد الزاهد هو احب الى الله من الشیخ البخیل العابد)).(2)
جوان بخشنده زاهد نزد خداوند محبوب تر از پیرمرد عابدى است که بخل بورزد.

امام على(ع): ((اهجروا الشهوات فانها تقودکم الى رکوب الذنوب والتهجم على السیئات)).(3)
از تمایلات ناروا اعراض کنید (شهوات نفسانى را ترک گویید) که شما را به وادى گناهکارى مى کشاند و غافلگیرانه شما را در آغوش سیئات مى افکند.

امام على(ع): ((لاتقسروا اولادکم على آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم)).(4)
آداب و رسوم زمان خودتان را با زور به فرزندان خویش تحمیل نکنید, زیرا آنان براى زمانى غیر از زمان شما آفریده شده اند.

امام على(ع): ((لاتترک الاجتهاد فى اصلاح نفسک فانه لایعینک علیها الا الجد)). (5)
هرگز از مجاهده و کوشش در اصلاح خویش باز نایست زیرا چیزى جز سعى و کوشش تو را در این کار یارى نخواهد کرد.

امام على(ع): ((ایاک و صحبه من الهاک و اغراک فانه یخذلک و یوبقک)).(6)
بپرهیز از رفاقت با کسى که اغفالت مى کند و فریبت مى دهد که سرانجام مایه خوارى و هلاکت خواهد بود.

امام على(ع): ((اقمعوا هذه النفوس فانها طلقه ان تطیعوها تنزع بکم الى شر غایه)).(7)
این نفوس سرکش را مقهور کنید که خودسر و بى قیدند. اگر خواسته هاى آن ها را پیروى نمایید سرانجام شما را در بدترین پرتگاه مى افکنند.

امام على(ع): ((غلبه الشهوه تبطل العصمه و تورد الهلک)).(8)
غلبه و فرمانروایى شهوت, مصونیت اخلاقى را از بین مى برد و آدمى را به وادى هلاکت مى رساند.

امام على(ع): ((اولى الاشیإ ان یتعلمها الاحداث الاشیإ التى اذا صاروا رجالا احتاجوا الیها)).(9)
بهترین چیزى که شایسته است جوانان یاد گیرند چیزهایى است که در بزرگسالى مورد نیازشان است.

امام صادق(ع): ((یا معشر الاحداث اتقوا الله و لاتسإلوا الروسإ, دعوهم حتى یصیروا اذنابا)).(10)
ابان بن تغلب گوید از امام صادق ـ علیه السلام ـ شنیدم مى فرمود: اى گروه جوانان از خدا بترسید و گرد فرمانروایان ستم کار نگردید, آنان را ترک کنید تا از مقام بزرگى تنزل کنند و دنباله روى جامعه باشند.

امام جواد(ع): ((ایاک و مصاحبه الشریر فانه کالسیف یحسن منظره و یقبح اثره)).(11)
از رفاقت با شرور بپرهیز که مانند شمشیر, ظاهرى خوب و اثرى بد دارد.

امام جواد(ع): ((راکب الشهوات لاتقال عثرته)).(12)
کسى که بر مرکب شهوات خویش سوار است (و خودسرانه مى تازد) هرگز از لغزش و سقوط رهایى نخواهد داشت.

پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) کتاب شباب قریش, ص1. 2 ) تاریخ یعقوبى, ج2, ص97. 3 ) غرر الحکم, ص132. 4 ) نهج البلاغه ابن ابى الحدید, ج20, کلمه102, ص267. 5 ) غرر الحکم, ص818. 6 ) همان, ص152. 7 ) همان, ص138. 8 ) همان, ص507. 9 ) شرح ابن ابى الحدید, ج20, کلمه817, ص333. 10 ) تفسیر برهان, ص412. 11 ) بحارالانوار, ج17, ص214. 12 ) همان, ج17, ص214.