پاسخ به نامه ها


سوال:
1ـ این جانب مجرد هستم و تمایلى به ازدواج ندارم و از طرفى عذاب وجدان هم دارم که چرا سنت پیامبر(ص) را زیر پا گذاشته ام. درصورتى که تمام امکانات برایم فراهم است.
2ـ خیلى دلم مى خواهد مناجات و نمازم را طولانى کنم ولى نمى دانم در دعاهایم چه بگویم و یا سجده هایم را با چه کلماتى طولانى کنم؟
3ـ وقتى به خدا فکر مى کنم نهایتا به این فکر مى رسم که خدا را چه کسى خلق کرده, مگر نه این که هر چیزى را خالقى است؟ با وجودى که در طول زندگى به کرات وجود خدا را لمس کرده ام ولى این فکر شیطانى آزارم مى دهد.(گالیکش, غلامرضا, ش)
پاسخ:
1 ـ اگر از نظر جسمى مشکلى ندارید حتما ازدواج کنید زیرا اگر دیر شود پشیمان خواهید شد.
2ـ مناجات ها و دعاهایى را بخوانید که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده و در کتب ادعیه از جمله مفاتیح و صحیفه سجادیه فراوان است و در سجده ذکر خدا را بگویید.
3ـ دلیل بر وجود خدا همین است که بدون شک هر پدیده اى را پدید آورنده اى است پس نمى شود این جهان را خالقى نباشد ولى باید این سلسله به کسى ختم شود که دیگر خالق ندارد وگر نه تا بى انتها خواهد رفت و این معقول نیست. پس خداوند موجودى است فوق تصور ما, او پدیده نیست تا پدید آورنده اى داشته باشد او ازلى و ابدى است. یا به عبارتى دقیق تر هر موجودى که ممکن است باشد و ممکن است نباشد. باید براى بودنش علتى باشد ولى موجودى که حتما باید باشد و نبودنش محال و غیر معقول است علت نمى خواهد. براى این که مطلب را خوب درک کنید باید کتاب هایى که درباره خداشناسى است بیشتر مطالعه کنید از قبیل اثبات وجود خدا, آفریدگار جهان, و امثال آنها.

سوال:
1ـ در موقع دفع بول گاهى مایع سفید رنگى بیرون مىآید که بسیار شبیه به منى است ولى خصوصیات آن را ندارد و من در ماه مبارک رمضان مبتلا به این مسإله شده و بنا را بر این گذاشتم که چون خصوصیات منى را ندارد, منى نیست و روزه ام را گرفته ام. حکم در این مورد چیست؟
2ـ گاهى وضو را در مسجدى مى گیرندو در مسجد دیگر نماز مى خوانند آیا اشکالى دارد.(تبریز ـ ج, فرضى زاده)
پاسخ:
1 ـ حکم منى را ندارد.
2ـ اگر احتمال مى دهید وقف خاص نمازگزاران باشد وضو در آن جا جایز نیست و باطل است.

سوال:
1ـ شخصى هنگام خدمت در اداره از تلفن آن جا استفاده شخصى مى کرده اگر مدیون است چگونه مى تواند جبران کند؟
2ـ صبح نیم ساعت قبل از اذان براى رفتن سر کار از منزل خارج مى شود آیا نوافل را مى تواند در حال پیاده روى بخواند؟
3ـ آیا نمازهاى مستحبى سوره دارد یا خیر؟
4ـ کسى که نمازش قصر است مى تواند در صف اول به امام جماعت که نمازش تمام است اقتدا کند؟
5ـ در محله ما مسجدى است, من امام جماعت را قبول ندارم در جماعت شرکت مى کنم ولى نیت, فرادى است حال نسبت به حمد و سوره که باید بلند بخوانم تکلیفم چیست؟
6ـ آیا انسان مى تواند تمام مسائل شرعى را از یک مجتهد و فقط یک مسإله را از مجتهد دیگر تقلید کند و آیا باید به آن مجتهد بگوید که این یک مسإله را از او تقلید مى کند؟(سمنان, بهمن ـ ک)
پاسخ:
1ـ اگر طبق مقررات اداره مجازه بوده چیزى بر او نیست و اگر مجاز نبوده باید به مقدار ارزش آن به همان اداره پرداخت نماید.
2ـ نوافل را در حال راه رفتن مى توان خواند.
3ـ سوره در نماز مستحبى لازم نیست ولى بهتر است خوانده شود, و یک آیه هم کافى است.
4ـ اگر اقتداى او به جماعت به سایر نمازگزاران که در صف اول اند صدمه نزند مثلا در آخر صف باشد اشکالى ندارد.
5ـ با فرض این که ضرورتى ایجاب نمى کند نباید اقتدا کند به کسى که شرایط امام را ندارد.
6ـ اگر هر دو مجتهد در علمیت مساوى باشند مى تواند در بعضى مسائل از این و در بعضى دیگر از آن تقلید کندولى اگر یکى اعلم باشد به احتیاط واجب باید فقط از او تقلید کند.

سوال:
1ـ این جانب خدمت سربازى را انجام مى دهم در طى مدت آموزشى که در تهران بودم مرخصى هاى اجبارى از طرف پادگان داده مى شد و من که محل سکونتم هزار کیلومتر با تهران فاصله دارد نمى توانستم در مدت 24 یا 48 ساعت مرخصى به شهرستان بروم و برگردم لذا به خوابگاه دوستانم در دانشگاه مى رفتم و طبعا از امکانات آن جا هم استفاده مى کردم با توجه به این که بنده سربازم و کلیه مخارج من در مدت سربازى با دولت است وظیفه ام نسبت به استفاده از امکانات دانشگاه چیست؟
2ـ ازدواج موقت اگر با رضایت اولیه زن نباشد و در اثر اصرار مرد قبول کند اشکال دارد یا خیر؟
3ـ اگر صرفا زن حجاب را رعایت نکند و مرد مجبور باشد با او ارتباط داشته باشد مثلا دو همسایه که به هنگام صحبت با یکدیگر و میهمانى حجاب را رعایت نمى کنند چه باید کرد؟
4ـ آیا دخترى که ازدواج نکرده[باکره] و سن او بیشتر از 28 سال باشد مى تواند بدون اجازه پدر ازدواج دائم یا موقت نماید؟
5ـ چاپ تصاویر زنان بر روى مجلات چه حکمى دارد و آیا زنان حق دارند به تصاویر ورزشکارانى که گاهى فقط یک شورت پوشیده اند نگاه کنند؟
6ـ نگاه کردن به تلویزیون بعضى کشورهاى عربى که مقررات اسلامى را رعایت نمى کنند مثلا تصاویر ورزشکار زن را با لباس زیر نشان مى دهند چه حکمى دارد؟ آیا کلا حرام است یا در صورتى که قصد لذت باشد حرام است؟
7ـ اگر شخصى چند دقیقه قبل از اذان صبح محتلم شود (مثلا 10 دقیقه) و دسترسى به آب جهت غسل ندارد یا وقت تنگ است و درب حمام بسته اگر صبر کند تا حمام باز شود به سرویس کارش نمى رسد و غیبت مى خورد وظیفه اش چیست؟
8ـ اگر چند ساعت قبل از اذان محتلم شود و یقین دارد که اگر بخوابد به موقع بیدار مى شود بر حسب اتفاق خوابید و تا بعد از اذان بیدار نشد روزه اش چه حکمى دارد؟
9ـ اگر زنى در محیط کار حجاب را رعایت نمى کند با قهقهه زدن و استفاده از آرایش مرتکب حرام مى شود و انسان ناچار است با این زن مواجه شود, با او حرف بزند یا با فاصله کمى در یک اطاق مشغول کار باشند تکلیف چیست؟
10ـ اگر شخصى به دیگرى ضرر مالى بزند یا مال بیت المال را تباه کند یا به اموال دولت خسارتى وارد کند آیا با صدقه دادن این خسارات جبران مى شود؟
11ـ ناسزا گفتن به بعضى از مسئولین که انسان خلاف آن ها را دیده باشد (مثل دزدى از بیت المال) چه حکمى دارد.
(کیش, مهدى ـ م)
پاسخ:
1ـ این مسئله تابع مقررات آن خوابگاه است اگر آمدن میهمان اشکال ندارد شرعا هم مانعى ندارد.
2ـ اشکال ندارد.
3ـ اگر رفتن به این گونه میهمانى مستلزم گناه نباشد اشکال ندارد مشروط به این که نهى از منکر کنید و حداقل اظهار انزجار نمایید.
4ـ ازدواج دختر باکره باید با اذن پدر یا جد پدرى باشد هرچند سن او زیاد باشد.
5ـ چاپ تصویر زن بر مجله اگر مفسده انگیز باشد جایز نیست و نگاه زن به عکس برهنه مرد اگر به قصد لذت یا مفسده انگیز باشد جایز نیست.
6ـ اگر مفسده انگیز یا قصد لذت باشد حرام است.
7ـ در موارد ذکر شده باید تیمم کند و نماز بخواند و روزه صحیح است.
8ـ در فرض مذکور روزه باطل نیست.
9ـ اگر به آن زن ها از روى شهوت نگاه نکند و خوف وقوع در حرام نباشد اشکالى نیست وگرنه باید از آن کار دست بردارد.
10 ـ در مورد فرد باید ضرر او را جبران نماید یا او را راضى کند و در مورد بیت المال باید مقدارى را که تلف کرده است به همان اداره یا ارگان باز گرداند.
11ـ غیبت کردن و ناسزا گفتن جایز نیست و باید از او شکایت کنید تا جلوى دزدى او را بگیرند و اگر راهى براى جلوگیرى از آن نبود مگر بازگو کردن به دیگران, جایز است.

سوال:
من سى سال در تهران زندگى مى کردم و محل زندگى و محل کارم در تهران بود همین دیروز آپارتمانى را در رجایى شهر کرج خریدارى کرده و ساکن آن جا شده ام (فاصله تا تهران 40 کیلومتر) حالا محل کارم تهران و سکونت من در رجایى شهر است و من هر روز صبح باید به تهران بیایم و شب به رجایى شهر برگردم در نتیجه نمازهاى ظهر و عصر و مغرب و عشا را باید در تهران بخوانم در این حالت تکلیف نماز و روزه من چه مى شود؟ آیا باید نمازها شکسته خوانده شود؟ ممکن است من تا آخر عمر به همین حالت باقى بمانم در این صورت تکلیف روزه ها چه مى شود؟
(على سپاسى)
پاسخ:
فتواى حضرت امام (ره) همین است. و اما روزه ها را باید در ایام تعطیل قضا کنید.

مهریز یزد برادر م. ب
1ـ در مورد چشم زخم مقاله اى در شماره49 پاسداراسلام داشتیم مراجعه کنید.
2ـ چنین اطلاعاتى در مورد جن نداریم.
پاورقی ها: