چه کسى فرمانرواى امریکاستاین متن, ترجمه ملخص مقاله اى است که توسط محققین مجلهNational Vanguard در امریکا, ویرجینیاى غربى تهیه شده و در 17 مارس 1998 از شبکه اینترنت گرفته شده است.
امروزه در جهان قدرتى بزرگ تر از چند نفرى که کنترل اخبار رسانه هاى عمومى امریکا را در دست دارند وجود ندارد. قدرت آن ها به درون هر خانه اى در امریکا مى رسد. آن ها قدرتى دارند که توانایى شکل دادن و قالب گیرى اندیشه و ذوق هر شهروند, اعم از پیر و جوان, غنى و فقیر, ساده یا باهوش را دارد.
رسانه هاى جمعى تصور ما از جهان را شکل داده و بر طرز تفکر ما از این تصورات تإثیر مى گذارند. اساسا آن چه را که ما درباره وقایع خارج از دایره آشنایى با همسایگى مان مى دانیم یا فکر مى کنیم, از طریق روزنامه ها, هفته نامه ها, مجلات, رادیو و تلویزیون به ما مى رسد.
روشى که در پوشش خبرها به کار مى رود, اقلامى که مورد تإکید قرار مى گیرد, واژگان منتخب گزارش گر, تن صدا, واژه گزینى رئوس اخبار, انتخاب اشکال و تصاویر و نظایر آن تإثیر عمیقى بر شیوه تعبیر و تفسیر ما از آن چه مى بینیم و مى شنویم از خود به جا مى گذارد.
در رابطه با قالب گیرى افکار امریکایى ها, به عنوان نمونه مى توان رفتار و شیوه عمل رسانه ها را در رابطه با اخبار خاورمیانه مورد ملاحظه قرار داد. برخى از ویراستاران و یا مفسران این رسانه ها به شکل برده وارى در ابراز عقایدشان از اسرائیل طرفدارى مى کنند در حالى که دیگران تقریبا بى طرف به نظر مىآیند. در این جا کسى جرإت ندارد که ابراز عقیده نماید که حکومت امریکا در منازعه اعراب و اسرائیل از طرف ناحق پشتیبانى مى نماید.
مثال دیگر رفتار رسانه ها درباره مسائل نژادى امریکاست. برخى از مفسرین به نظر مى رسد که در ارائه گزارش اخبار مربوط به نزاع نژادى بى غرض هستند, در حالى که عده دیگرى به طور احساساتى هوادار آن هستند. همه رسانه هاى کنترل شده شامل تلویزیون, رادیو, روزنامه ها, مجلات, کتاب ها, تصاویر متحرک, جملگى با یک صدا صحبت مى کنند و هر یک دیگرى را تقویت مى نمایند و على رغم تفاوت در ظاهر آن ها, تفاوت عقیده واقعى وجود ندارد. آنها منابع و سرچشمه حقایق جایگزین و یا افکار و آرإ قابل دسترس براى توده هاى عظیم مردمى که ممکن است براى شکل دادن به عقایدشان در مقایسه با اربابان این گونه رسانه ها اجازه یابند را در اختیار ندارند.
هر زمانى که فردى به مشاهده تلویزیون عمومى یا محلى که یا از طریق کابل ها یا دیش آنتن ها و یا از طریق ایستگاه ها, پخش مى شود مى پردازد یا زمانى که فردى به تماشاى فیلم یا صحنه اى در تئاتر و یا خانه مشغول مى شود و یا این که به رادیو و موسیقى ضبط شده گوش مى دهد و یا روزنامه, کتاب, مجله مطالعه مى نماید به احتمال زیاد اطلاعات یا سرگرمى هاى آن, به وسیله کمپانى هاى بزرگ رسانه اى تولید شده یا پخش مى گردد.
بزرگ ترین رسانه از این دست, شرکت والت دیسنى است که رئیس آن میخائیل ایسنر Michael Eisner) ) مى باشد که یک نفر کلیمى و یهودى است. امپراطورى والت دیسنى شامل چندین کمپانى تولید تلویزیونى است (تلویزیون والت دیسنى, تلویزیون تاچ استونTouchstone)), تلویزیون بوئنا ویستاBuend Vista) ) ), هم چنین شبکه کابلى آن 14 میلیون مشترک داشته و دو شرکت تولید ویدیویى را نیز در بر دارد. همین طور در زمینه فیلم, گروه تصویرى والت دیسنى که به وسیله جوروتJoe Roth) ) که یک یهودى است سرپرستى مى شود شامل بخش هاى تصویرى ((تاچ استون)), هالیوود و کاروان مى باشد. والت دیسنى علاوه بر آن سالیانه بیش از یک میلیارد دلار فروش کالاهایى نظیر کتاب, لباس, اسباب بازى بچه ها را دارد.
سیستم کابلىA B C توسط یک نفر یهودى سرپرستى و اداره مى شود. این شرکت هم چنین کنترل شبکه تلویزیونى لایف تایمLifetime) ) و شبکه کابلى هنرهاو سرگرمى را نیز به عهده دارد. شبکه رادیویىA B C نیز شامل 11 ایستگاهAM و ده ایستگاهFM و بیش از 3400 واحد وابسته مى باشدA B C . هم چنین هفت روزنامه و موسسات انتشاراتى دیگر را در اختیار دارد.
((تایم وارنرTime Warner) (() یکى از رسانه هاى بین المللى است که رئیس هیإت مدیره آن جرالد. ام. لوینGerald.M.Levin) ) است که یک یهودى است. موسیقى وارنر که بزرگ ترین کمپانى ضبط جهان مى باشد به وسیله دانى گلد برگ اداره مى شود که او نیز یهودى است. تایم وارنر علاوه بر شبکه کابلى و موسیقى به شکل وسیعى در زمینه تولید فیلم و انتشارات فعالیت مى نماید. بخش انتشارات وارنر بزرگ ترین ناشر مجله اى در کشور است که سردبیر آن نورمن پیرلستاینNorman Pearlstine) ) که یک نفر یهودى است مى باشد.
جرالد. ام لوین, ممکن است به زودى به عنوان مرد شماره یک بانفوذ در رسانه ها درآید, اگر قرار داد پیش بینى شده وى با سیستم سخن پراکنى ترنرTurner) ) کامل شود, ترنر همان کسى است که بخت یارش بود و توانست یک شبکه موفقیتآمیز خبرى تلویزیون کابلى را بسازد که همانCNN است. ترنر تعدادى از یهودىها را براى موقعیت هاى کلیدى اجرایى در شبکه تلویزیونىCNN به استخدام درآورد. و اگر طرح ها و برنامه هاى لوین تحقق یابد او کارفرماى ترنر خواهد بود و با این حساب شبکه خبرى تحت کنترل کامل یهودیان درخواهد آمد.
ویاکمViacom) ) که به وسیله سامنر رداستونSumner Redastone) ) سرپرستى مى شود سومین شرکت بزرگ رسانه اى در کشور است که درآمد سالیانه آن بیش از 10 میلیارد دلار مى باشد. این موسسه که تولید کننده و توزیع کننده برنامه هاى تلویزیونى براى سه شبکه بزرگ است, داراى 12 ایستگاه تلویزیونى و 12 ایستگاه رادیویى است. این موسسه فیلم هایى با تصاویر بهتر و برتر تولید مى کند و سرپرست آن یک یهودى به نام شرى لانزنیگSherryLansing) ) است. این موسسه هم چنین شامل بخش انتشارات است که موسساتPrentice Hall وBooks Pocket وSimonand Schuster واحدهاى تابعه آن را تشکیل مى دهند. ویاکم هم چنین در کار توزیع ویدیویى, سخن پراکنى ماهواره اى و بازىهاى ویدیویى فعالیت مى نماید و برنامه هاى کابلى را تولید و در برنامهtime Show از طریق شبکه هاى تلویزیونى نظیرMTV , نیکلو دئون و غیره پخش مى کند که بینندگان جوان آن رو به افزایش هستند. شبکهMTV شبکه اى است که برنامه هاى ویدیویى ترکیبى نژادى ((راک و رپ)) را به درون 210 میلیون خانه در 71 کشور جهان پمپ کرده و تإثیر فرهنگى زیادى به ویژه بر جوان ها و نوجوان ها از خود به جا مى گذارد.
ادامه دارد
پاورقی ها: