پاسخ به نامه ها


سوال:
1ـ این که در پایان نماز جماعت معمولا نمازگزاران با هم دست مى دهند و با لفظ ((قبول باشد)) براى قبولى نماز دعا مى کنند چه حکمى دارد؟ و آیا دست دادن بعد از نماز بدعت نیست؟
2ـ اگر در نماز جماعت در یک صف چندین نفر که به سن بلوغ نرسیده اند کنار هم باشند آیا در نماز جماعت اشکالى به وجود مىآید؟
(بیرجند: علیرضا,ک)
پاسخ:
1ـ دست دادن و دعا کردن به طور کلى خوب است و وارد شده است. هر چند در این مورد مدرکى دیده نشده است.
2ـ اگر بچه ها ممیز باشند ضرر ندارد مگر این که معلوم باشد نمازشان صحیح نیست. و در این فرض هم اگر از جهتى دیگر اتصال باشد کافى است.

سوال:
1ـ من در کشور کانادا مشغول به تحصیل هستم, در کلاس چند دختر کانادایى و ایرانى وجود دارند که بدون حجاب با پسران کنار یکدیگر مى نشینند. آیا در این محیط جایز است به آنها نگاه کنیم یا خیر؟
2ـ آیا مجاورت و یا دست دادن و دست زدن به دختران کانادا که اکثرا مسلمان نیستند چه حکمى دارد؟ نسبت به دختران ایرانى و مسلمان اگر بعدا قصد ازدواج با یکى از آنها را داشته باشم چه حکمى دارد؟
3ـ دختر خاله ام با یکى از پسران کانادایى دوست است آیا مى تواند با این پسر که مسلمان نیست ازدواج کند یا خیر؟
(کانادا ـ پسر 16 ساله)
پاسخ:
1ـ نسبت به زنان غیر مسلمان اگر نگاه همراه با لذت و شهوت نباشد و ترس از وقوع حرام نباشد اشکال ندارد. و اما نسبت به مسلمانان به فتواى حضرت امام ـ قدس سره ـ جایز نیست. ولى مسإله اختلافى است شما مى توانید نظر مرجع خود را از دفتر ایشان بپرسید, ولى نگاه با شهوت و لذت یا خوف وقوع در گناه حتما حرام است در هر دو مورد.
2ـ مجاورت در کلاس چون طبعا مستلزم برخورد و تماس و بدتر از آن است باید از آن اجتناب شود و اما دست دادن و دست زدن به نامحرم به هیچ وجه جایز نیست مگر در مواقع ضرورت مانند معالجه. و قصد ازدواج در آینده اثرى ندارد مگر این که از هم اکنون با اجازه ولى دختر عقد خوانده شود.
3ـ نمى تواند ازدواج کند مگر این که آن پسر مسلمان شود.

سوال:
1ـ در کلاس چهارم ابتدایى پرگارم را گم کردم و بعد از آن پرگار دوستم را برداشتم و به پدر و مادرم گفتم پرگارم پیدا شده, پس از مدتها پشیمان شدم خواستم جبران کنم اما او شوهر کرده و رفته, قیمت پرگار آن زمان پنجاه تومان بود و از آن زمان تا به حال ناراحتم شما بگویید تکلیفم چیست؟
2ـ امسال دیپلم گرفته ام و سخت در فکر رفتن به حوزه هستم اما از شرائطش اطلاعى ندارم, راهنمائیم کنید.
(زرند ساوه: م, ص)
پاسخ:
1ـ اگر او را مى توانید پیدا کنید هر چند رو در رو نباشد, مى توانید به وسیله نامه او را راضى کنید یا پول او را بدهید و باید در صورت امکان پرگارى مانند پرگار او بدهید و اگر نبود قیمتش را.
2ـ ما اطلاع دقیقى از شرایط و وضعیت حوزه خواهران نداریم مى توانید با جامعه الزهرإ مکاتبه کنید.

سوال:
1ـ در یکى از ادارات دولتى مشغول به کار هستم, هر وقت که روحانى اداره نیاید یکى از مدیران با تإکید چند نفر براى جماعت مى ایستد البته عده اى پشت سر او نماز نمى خوانند و کنارى به فرادى مى ایستند عده اى هم مصلحت اندیشى مى کنند در صف مى ایستند ولى نمازشان را خودشان مى خوانند آیا این موضوع باعث فاصله افتادن بین افرادى که اقتدا کرده اند نمى شود, تکلیف آقایان یا خانم هایى که صف آخر ایستاده اند چه مى شود؟
2ـ بعضا ملاحظه مى شود در سطح شهر بعضى از مسوولین, مدیران, کارمندان, راننده ها با ماشین هاى دولتى زن و بچه خود را سوار مى کنند و استفاده شخصى از بیت المال مى کنند, براى این کار چه کسى مجوز باید بدهد؟
(با تشکر عبدالستار)
پاسخ:
1ـ اگر طورى بایستند که اتصال کسانى که اقتدا مى کنند قطع نشود اشکالى به وجود نمىآید ولى اگر مثلا تمامى یک صف اقتدا نکنند صف پشت سر جماعتشان باطل است و نباید این افراد در جماعت اخلال کنند.
2ـ اگر طبق مقررات مجاز نباشد هیچ کس حق ندارد اجازه بدهد.

سوال:
1ـ بازى کردن با پاسور (ورق) جهت سرگرمى و بدون انگیزه و هیچ گونه قید و شرطى چه حکمى دارد؟
2ـ آیا تدریس دروس حوزوى به صورت پیام نور امکان دارد. اگر حوزه اى بدین صورت است و یا در دست اقدام است معرفى فرمایید؟
3ـ در مسح پاها در وضو اگر مقدارى از محل وضو گرفتن فاصله گرفتیم و بعد مسح پاها را انجام دادیم آیا وضو باطل مى شود؟
4ـ اگر عمدا بر جنابت باقى ماندیم و بعد براى نماز یا رفتن به مسجد تیمم بدل از غسل جنابت انجام دادیم چه حکمى دارد.
5ـ گذاشتن انگشتر نقره در دست چپ چه حکمى دارد؟
6ـ نگاه کردن به فیلم هاى ویدیویى که در آن گه گاهى زنان به صورت نیمه عریان ظاهر مى شوند و غیر مسلمان هستند چه حکمى دارد؟
7ـ در بعضى از مجالس عروسى از نوار ترانه استفاده مى شود اولا چه حکمى دارد, ثانیا مهمانى که به عروسى رفته و صداى آن را مى شنود چه باید بکند؟
(دزفول: علیرضا, آ)
پاسخ:
1ـ بازى با پاسور و سایر آلات قمار حتى بدون برد و باخت جایز نیست.
2ـ از پیام نور حوزه اطلاعى نداریم.
3ـ در وضو لازم نیست در جاى اول باقى بمانید و مى توانید مثلا مسح سر و پا را پس از مقدارى راه رفتن انجام دهید.
4ـ با امکان غسل تیمم صحیح نیست.
5ـ انگشتر در هر دستى باشد اشکال ندارد ولى بهتر است در دست راست باشد.
6ـ اگر از فیلم هاى مبتذل باشد نگاه به آن جایز نیست و اگر معمولى باشد نگاه بدون شهوت جایز است.
7ـ استفاده از آن حرام است و نشستن در چنین مجلسى نیز جایز نیست. البته به فتواى حضرت امام ـ قدس سره ـ غنا در مجلس عروسى زنانه به شرط آن که سخن باطل گفته نشود و مرد نشنود اشکال ندارد آن هم فقط هنگام زفاف یا مجلس قبل و بعد از آن.

سوال:
1ـ در مورد احترام به قرآن توضیحاتى بفرمایید, این درست است که روى قرآن نباید حتى یک ورق کاغذ گذاشته شود؟
2ـ در مورد آیه ((و جعلنا...)) که در مجله 194 در ماجراى شناور آورده شده آدرس آن را بفرمایید؟
3ـ در مورد اثر جوهر یا خودکار روى دست آیا وضو با آن صحیح است؟
4ـ آیا به کتاب هایى که ما در طول دوران دانشجویى خریدارى نموده ایم و یک ترم بیشتر از آن استفاده نکرده ایم خمس تعلق مى گیرد؟
(فریدون, ق,و)
پاسخ:
1ـ آن چه که عرفا هتک و توهین به قرآن شمرده شود جایز نیست و حد معینى در شرع ندارد به جز این که بدن بى وضو نباید با خط آن تماس پیدا کند و نجس کردن آن جایز نیست و اگر نجس شد باید تطهیر شود.
2ـ آیه (وجعلنا) آیه 9 سوره یس است و آن را در جایى مى خوانند که مى خواهند چیزى را از چشم دشمن مخفى کنند.
3ـ هر چیزى را که احتمال بدهید مانع رسیدن آب به پوست است باید برطرف کنید. گفته مى شود جوهر خودکار چنین است.
4ـ اگر دیگر به آن کتاب ها هیچ احتیاجى ندارید و مورد مطالعه و بازنگرى و استفاده نیست خمس دارد, مگر این که آن را با پول خمس داده یا پولى که خمس به آن تعلق نمى گیرد خریده باشید.

سوال:
1ـ این که بعضى مى گویند على علیه السلام شب معراج پیش از پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ در آسمان بوده اند آیا صحیح است؟
2ـ این که خداوند مى فرماید که فلان صفت را خدا بر خودش فرض کرده آیا به این معناست که آن صفت قبل از آن وجود نداشته است؟
3ـ آیا این روایت که: خدا لعنت کند یهود و نصارا را که قبرهاى اولیإ و بزرگانشان را مسجد قرار دادند, از رسول اکرم(ص) است؟
4ـ آیا انسان مى تواند مالى را که پیدا کرده ـ با وجودى که صاحب مال را مى شناسد ولى نمى تواند با او روبرو شود ـ از طرف صاحبش صدقه بدهد؟
5ـ این که مى گویند: دیدن فیلم هاى غیر اسلامى که بازیگران آن غیر مسلمان هستند ایرادى ندارد و در تلویزیون کشور اسلامیمان در این مدت زمان بعد از وفات امام به طور افراطى نشان مى دهند پس چرا ماهواره را ممنوع کرده اند؟
(آبیک: مومن على, ب)
پاسخ:
1ـ این سخن که امیرالمومنین ـ سلام الله علیه ـ پیش از پیامبر صلى الله علیه و آله به معراج رفته بود سخن غالیان است و دروغ و بى اساس است.
2ـ این جمله به آن معناست که خداوند به مقتضاى آن صفت متعهد شده است و آن چه را خداوند متعهد شود حتمى است.
3ـ آرى چنین روایتى آمده است.
4ـ نمى تواند بلکه باید به خود او برگرداند.
5ـ سعى بر این است که فیلم هایى که نشان داده مى شود مفسده انگیز نباشد و همه فیلم هاى خارجى مفسده ندارد. تازه آنها را هم با سانسور قسمت هایى از آن پخش مى کنند.
کرج برادر یا خواهر: م, شهیدى نیا
سوالات خود را از دفتر مرجعتان بپرسید.
اهواز برادر: ف, ک, الف, م
1ـ اگر پدر یا جد پدرى دارد باید با اجازه یکى از آنها باشد.
2ـ مى تواند.
پاورقی ها: