گزارش هاى علمى پژوهشى


استفاده از شیوه جدید لیزرى براى درمان سرطان
استفاده از نوع پیشرفته تر فن آورى لیزرى, بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده و پروستات را از جراحى هاى متعارف بى نیاز خواهد کرد.
در این فن آورى جدید, لیزر از طریق یک فیبرى بسیار ظریف به سمت غده سرطانى هدایت مى شود.
این سیستم توسط متخصصان مرکز ملى پزشکى لیزرى در مدرسه پزشکى کالج دانشگاهى لندن طراحى شده است.
در مرحله اول استفاده از این روش, یک داروى حساس در مقابل نور به داخل بدن بیمار تزریق مى شود. این نوع دارو توسط سلول هاى غده سرطانى و دیگر بافت هاى مختلف بدن جذب مى شود.
سه روز پس از تزریق این دارو, یک سوزن بسیار ظریف به داخل غذه سرطانى هدایت مى شود. این کار با استفاده از سیستم رایانه اى تصویربردارىTopography) Computer ) انجام مى گیرد. سپس فیبرهاى مخصوص از داخل سوزن ها به داخل بافت سرطانى وارد مى شود.
با اندکى عقب کشیدن این سوزن, فیبر در تماس مستقیم با بافت سرطانى قرار خواهد گرفت.
عبور اشعه لیزر از فیبر, باعث فعال شدن داروى حساس در مقابل نور مى شود و به مرگ سلول هاى سرطانى مى انجامد.
پروفسور ((استفن بوئین)) مخترع اصلى این سیستم مى گوید تإثیرات سمى و نابودکننده بر بافت سرطانى در نتیجه ترکیب دارو و اشعه قرمز لیزر به وجود مىآید و این تإثیر تنها به سمت سلول هاى سرطانى هدایت شده است.
براى گرفتن نتیجه مثبت از این روش به سه عامل داروى حساس مقابل نور اشعه قرمز لیزر و اکسیژن نیاز است.

نتایج آزمایش هاى اولیه با این روش نشان مى دهد بخش هاى بزرگ و اصلى توده سرطانى بدون نیاز به شیوه هاى دیگر به طور کامل نابود مى شود.
آمار مرگ و میر در سرطان هاى لوزالمعده بسیار زیاد است. براى این گونه بیماران میانگین شانس بقا 5 تا 6 ماه پس از تشخیص است. 10 درصد از این بیماران تا یک سال پس از تشخیص اولیه زنده مى مانند و تنها 20 درصد از آنها 5 سال پس از تشخیص اولیه, هنوز در قید حیات هستند.
در اولین آزمایش انجام شده با این شیوه در لندن, از مجموع 7 شرکت کننده در آن, 6 نفرشان تا 6 ماه پس از تشخیص هنوز در قید حیات هستند و طولانى ترین زمان بقاى پس از تشخیص 15 ماه بوده است.
در بیماران سرطانى پروستات نیز, این روش در تشخیص هاى زودهنگام که هنوز علائم بیمارى دیده نمى شود و تنها آزمایش خون از بیمارى خبر مى دهد, مورد استفاده قرار گرفته است.
به نوشته هفته نامه ساندى تایمز, طراحان این سیستم اظهار امیدوارى مى کنند بتوان از آن در درمان انواع سرطان هاى دیگر نیز استفاده کرد.
این سیستم براى درمان در مواردى که سرطان سینه در مراحل اولیه آن قرار دارد نیز مورد استفاده قرار گیرد.
یک مورد دیگر استفاده از این شیوه درمانى, پس از عمل هاى جراحى غده هاى سرطانى است که بخش هاى کوچکى از بافت سرطانى هم چنان در بدن باقى مانده و مى توان آن را با لیزر نابود کرد.

واکسن سل مى تواند از بروز آسم پیشگیرى کند
یک واکسن ضد سل مى تواند کلید پیشگیرى از بروز آسم را که یکى از شایع ترین بیمارىهاى مزمن در جهان محسوب مى شود ارائه دهد.
پژوهشگران نیوزیلندى قبل از ارایه نتایج کشفیات خود در کنفرانسى که قرار است هفته آینده در میامى برگزار شود اعلام کردند این کشف به ارتباط میان واکسن سل و درمان آسم اشاره دارد.
پرفسور گراهام لوگراس از موسسه تحقیقات پزشکى مالاگان گفت این روش درمانى جدید است و مى تواند نحوه درمان آسم را تغییر دهد.
وى افزود: واکسن استاندارد ((ب ث ژ)) ضد سل بر روى موش هایى که به نوع خفیف آسم مبتلا بودند آزمایش شد. به نظر مى رسد که این واکسن باعث ایجاد واکنش هاى ایمنى براى کنترل علائم آسم مى شود.
وى گفت: این کشف مى تواند بر روى انسان موثر واقع شود و این تحقیقات باید توسط شرکت هاى داروسازى براى شناسایى عناصر فعال و بى خطر کردن آن براى انجام آزمایش ها مورد توجه قرار گیرد.
پروفسور ریچارد بیسلى استاد دانشکده پزشکى ولینگتون و از مدیران گروه تحقیقاتى آسم ولینگتون از این مطالعه به عنوان مهم ترین تحقیقات جدید ستایش کرد.
وى افزود: به گمان من اهمیت این مطالعه در این است که نشان مى دهد امکان تهیه یک واکسن آسم که در پیشگیرى از ابتلا افراد به این بیمارى مفید واقع شود, وجود دارد.
پروفسور بیسلى گفت: شرکت هاى داروسازى در این ارتباط با موسسه ما همکارى دارند و این تحقیقات در ضمن با همکارى دانشمندان مرکز تحقیقات عفونى دانشگاه ورزبرگ آلمان انجام شده است.
وى در خاتمه گفت: با توجه به این که در حال حاضر دانشمندان درصدد تهیه انواع گوناگون واکسن آسم که براساس واکسن ((ب ث ژ)) ساخته مى شود هستند توجه محققان از سراسر جهان به این کشف معطوف خواهد شد.
پاورقی ها: