بنیاد شهید انقلاب اسلامى با هدفى مقدس
به بهانه 22 اسفند سالگرد تإسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامى به فرمان امام خمینى (قدس سره)

مبناى آفرینش انسان نزدیک شدن به ذات اقدس حضرت باریتعالى از طریق معرفت و پرستش اوست و شهادت رفیع ترین قله پرستش است که انسان با گذشتن از تمام هستى خود براى رسیدن به خداى هستى برمى گزیند پس شهادت اوج کمال انسان و برترین خوبى ها و سرچشمه همه فضیلت هاست و تإسیس جمهورى اسلامى از ثمرات این شجره طیبه است و عزت و کرامت امت اسلامى در زمان حال و آینده در گرو ادامه و استمرار این فرهنگ است زیرا شهدا سراپا عامل محض و عشق مطلق مى باشند. آنان حجاب پرده جهان را دریده و پرده هاى تیره رنگ و غبارآلود را برچیده منظرشان و جایگاهشان خطاب ((فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى)) و پاداششان ((و جزاهم بما صبروا جنه و حریرا متکئین فیها على الارائک لایرون فیها شمسا و لا زمهریرا)) گشته است.
و خدایشان پاداش مقاومت را بهشت سرسبز و بر اریکه هاى رفیع و کرسى هاى زبرجدى جاى داده, چه دور از هرگونه گرماى آزار دهنده خورشید یا سرماى سوزان زمهریر قرار داده است.
اگر عارف کامل آن پیر خرد از او تعبیر عقل نمود, شاید شایسته ترین تعبیرها باشد. شهید با انتخابش سراسر وجود هستى اش را عقل نموده و از خودش مجرد شده. عالم مجردات از عوالم قدسى است, عالم قرب است, مقام فوز و وصول به حق است به همین دلیل در آن روایت از قول پیامبر اکرم(ص) مى فرماید: شهدا با پیامبران الهى بر سر سفره مائده هاى بهشتى مى نشینند. به قول امام راحل((ره)) که مى فرماید: ((الفاظ و عبارات توان توصیف آنان را که از بیت مظلم طبیعت به سوى حق تعالى و رسول اعظمش هجرت نموده و به درگاه مقدسش بار یافته اند, ندارد)) و مى فرماید: خون سلحشوران کوخ نشین, کاخ هاى ستم را درهم کوبید. و به همین دلیل همیشه کاخ نشینان ستمگر و ستم پیشه در کمین مظلومان تاریخ هستند اما زهى خیال باطل, دیگر وارثان خون هاى پاک و همرزمان قهرمان و چالاک شهیدان, مفقودان, جانبازان, آزادگان و اسیران چنین مجالى را به این سیه روزان نخواهند داد و اینک اینها همه مى دانند که چه رسالتى بر دوش و چه پیمانى بر عهده خویش دارند.
با توجه به اشاره فوق ضرورت تإسیس نهادى مثل بنیاد شهید تغافل ناپذیر بود که در واقع تإسیس این نهاد مقدس در سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینى(س) به روشنى تبلور منزلت, و نشانه و اهمیت ارزشى است که انقلاب اسلامى براى مقام جهاد و شهادت و همه ایثارگران و فداکارانى که در راه اسلام جانفشانى مى کنند قائل مى باشد. این منزلت و نقش بنیادین آن در فرهنگ اسلامى, ضرورت استمرار و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت در باور و فرهنگ جامعه را امرى اجتناب ناپذیر مى سازد از این رو فعالیت و خدمات بنیاد شهید انقلاب اسلامى در همه اشکال بر مبناى پى ریزى و تعمیق چنین فرهنگى یعنى ((جهاد و شهادت)) استوار مى باشد.
بنیاد شهید انقلاب اسلامى به فرمان حضرت امام خمینى(ره) با هدف:
احیإ, حفظ و ترویج فرهنگ شهادت و شهادت طلبى و پراکندن عطر شهادت در جامعه.
زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ آثار آنان.
تجلیل و تکریم از خانواده هاى معظم شهدا.
شکل گرفت و در این راستا ضرورت بزرگداشت و احیاى یاد و نام شهیدان در جامعه به عنوان تجسم عینى شهادت و حفظ و کرامت و جلالت خانواده هاى شهیدپرور شاهد, این گل هاى معطر بوستان شهادت و ایثار به عنوان راهبردهاى اساسى معطر ساختن جامعه اسلامى به عطر شهادت مطرح گردید, و بنابراین موضوع کار بنیاد عبارت است از: شهادت, شهید و خانواده شهید و قلمرو آنها در رابطه با پراکنده کردن عطر ((شهادت)) در کل جامعه و در مورد شهید تمامى ((شهداى اسلام)) و در مورد خانواده شهید ((تمامى شهداى انقلاب اسلامى)) است.
بر اساس این مبانى و اهداف مذکور بنیاد شهید انقلاب اسلامى توانسته راهبردهاى ذیل را اتخاذ و بر آن اساس در جهت ایفإ نقش و انجام رسالت و مسوولیت خود به کارنامه درخشانى نایل آید گرچه براى رسیدن به غایت مطلوب تلاش و فعالیت هاى مستمر و مضاعف همچنان باید استمرار یابد.
بنیاد شهید به عنوان یک نهاد فرهنگى است که حتى خدمات اجتماعى و معیشتى این نهاد با وجهه فرهنگى انجام مى شود.
بنیاد شهید علاوه بر وظایفى که رإسا عهده دار آن است یک نهاد هدایتگر, سیاستگزار, برنامه ریز و نظارت کننده است که وظیفه دارد نظام و جامعه اسلامى را در جهت تحقق اهداف فوق بسیج کند.
تمام خدمات فرهنگى, آموزشى و معیشتى بنیاد به خانواده هاى معظم شاهد با توجه به سیاست خوداتکایى این خانواده هاى عزیز ارائه مى شود و حفظ و گسترش و تعمیق روحیه خوداتکایى و عزت نفس در خانواده هاى محترم شاهد دستیابى به اهداف والاى بنیاد را عملى تر مى سازد.
در راستاى تحقق فرامین حضرت امام خمینى(س) و با توجه به این رهنمود که فرمودند ((بنیاد شهید از همه بنیادها افضل است براى این که شهید از همه افراد افضل است)). ((خدمت در بنیاد شهید در رإس خدمتهاست)). لذا انتخاب سیاست هاى کارآمد, منسجم و هماهنگ از اولویت هاى کارى این نهاد مقدس است که بدان پرداخته است و بر این اساس بینش نیروها در بنیاد و افزایش روحیه معنوى, الهى و ارزش گرایى و کار در بنیاد به قصد تقرب و عبادت یک سیاست اجتناب ناپذیر است که این نهاد مقدس خود را مکلف به آن مى داند تقوى مبناى مسوولیت ها قرار گرفته و علاوه بر شرایط عمومى احراز مبناى اصلى را تقوى دانسته است. هم چنین دانش نیروها و ارتقإ کیفى نیروهاى موجود با بهره مندى از آموزش هاى ضمن خدمت و صرفه جویى در هزینه هاى سازمانى بنیاد به مصداق ((المومن قلیل المونه و کثیر المعونه)) از دیگر راهبردهاى این نهاد مى باشد.
اصلاح در نحوه ارائه خدمات, قانونمندى و رعایت عدالت, مکتوم نگه داشتن خدمات معیشتى و تإکید بر فعالیت هاى فرهنگى و اجتماعى و نیز استفاده بهینه از منابع اقتصادى از راهبردهایى است که افضلیت این نهاد مقدس را تضمین مى کند و لذا است که بر اساس اهداف, مبانى و راهبردهاى مذکور, بنیاد شهید توانسته در قبال شهادت, شهدا و خانواده معظم شهدا وظایفى را که تبیین و ترسیم شده انجام دهد و علیرغم تنوع کارى با تشکیلات مناسب و کارآمد با ویژگى هایى که اشاره شد و با نیروهاى مخلص و متقى با اهتمام لازم, وظایف محوله را انجام مى دهد که در رإس این نهاد نماینده ولى فقیه و ریاست بنیاد شهید و در ستاد معاونت هاى فرهنگى ـ پژوهش و تبلیغات, تعاون و امور مجلس و ادارى, مالى و برنامه ریزى با ادارات کل مناسب و مورد نیاز هر حوزه و سازمان هاى وابسته از جمله دانشگاه شاهد ـ گروه سیماى شاهد ـ سازمان پزشکى شفا ـ شرکت سرمایه گذارى شاهد ـ سازمان اقتصادى کوثر ـ سازمان مجتمع هاى فرهنگى, سیاحتى کوثر ـ سازمان اموال و املاک با طراحى سازمان معین و در استان ها و شهرستان ها ادارات کل بنیاد شهید استان ها و ادارات بنیاد شهید انقلاب اسلامى شهرستان ها در ابعاد و اشکال مختلف در خدمت فرهنگ شهادت, شهدا و خانواده مکرم شاهد مى باشند.
در این جا لازم است به تشریح اهم وظائف و اقدامات این نهاد مقدس بپردازیم تا انطباق اهداف با وظایف و فعالیت ها را دریابیم زیرا نیک واقفیم که آشنایى با فعالیت هاى بنیاد شهید انقلاب اسلامى و وظایفى که عهده دار است به کل جامعه و نظام ارتباط پیدا مى کند. به خاطر این که حراست و ترویج فرهنگ شهادت و تجلیل از مقام شامخ شهدا و زنده نگهداشتن نام و یاد و آرمان الهى این انسان هاى وارسته و ایثارگر و تجلیل و تکریم از اهل بیت شهداى والامقام از وظائف آحاد مردم و نظام اسلامى مى باشد.

اهم وظایف بنیاد شهید انقلاب اسلامى
الف ) در قبال شهادت:
1ـ تبیین مفهوم و فلسفه شهادت و ایثار و برنامه ریزى و گسترش تحقیقات در این زمینه.
2ـ برنامه ریزى و تلاش به منظور احیإ و ترویج فرهنگ شهادت و ایثار و پراکنده کردن عطر شهادت در جامعه به عنوان بالاترین ارزش الهى با بسیج کلیه تشکیلات و امکانات نظام و جامعه اسلامى به ویژه نهادهاى فرهنگى, هنرى, آموزشى و مطبوعاتى.
3ـ تحقیق و شناسایى عوامل و موجبات تقویت کننده فرهنگ شهادت طلبى و برنامه ریزى در جهت ترویج آنها و کشف موانع و عوامل بازدارنده و تضعیف کننده فرهنگ شهادت و تلاش براى افشإ و ازاله آنها.

ب ) در قبال شهید:
تجلیل و تکریم از مقام والاى شهدإ و زنده نگهداشتن یاد و نام آنان با بسیج امکانات و تشکیلات نظام و جامعه اسلامى, از راه هایى هم چون:
1ـ معرفى آثار فرهنگى, ادبى, هنرى وصایا و سیره معنوى و فضایل پسندیده آنان و تعبیه جذاب این آثار در صحنه فرهنگ و ادبیات و کتب آموزشى و درسى.
2ـ ایجاد موزه هاى شاهد به منظور حفظ و نگهدارى آثار برجسته آنان.
3ـ برگزارى مراسم سالگرد شهدإ با الهام از مکتب عاشوراى حسینى.
4ـ برنامه ریزى و تلاش به منظور تحقق بیان عرفانى, الهى حضرت امام خمینى(س) که ((تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دل سوختگان و دارالشفاى آزادگان خواهد بود.)) و تلاش در جهت حفظ منزلت و محوریت مزار شهدإ به عنوان مرکز مراسم مذهبى رسمى ومردمى و حفظ و نگهدارى گلزار شهدإ با همکارى و مشارکت شهردارىها و سازمان هاى ذیربط.
5ـ آراستن فضاى فیزیکى کشور به زینت یاد, نام و چهره و آثار شهدا و نامگذارى معابر و میادین و اماکن دولتى و عمومى به نام آنان.

ج) در قبال خانواده شاهد:
O 1ـ پیگیرى امور فرهنگى تربیتى و آموزشى فرزندان شاهد و زمینه سازى رشد و تعالى روحى, اخلاقى و تخصصى آنها به منظور پذیرش مسوولیت هاى اجتماعى و به دست گرفتن ((امور جامعه)) از طریق:
تهذیب و کسب معنویت اسلامى و ارتقإ معرفت دینى و بهره ورى استعدادهاى الهى آنان.
تقویت اراده و روحیه تلاش و مجاهدت و خوداتکایى در آنان.
تلاش در جهت ایجاد تسهیلات لازم براى ارتقإ علمى, تحقیقى, آموزشى و مهارتى فرزندان شاهد به منظور حصول به مدارج عالیه تحصیلات و اداره آنها از کودکستان تا دانشگاه به بهترین وجه با همکارى مراجع ذیربط.
تقویت روحیه خدمت مستمر به اسلام ناب محمدى(ص) و حمل بار امانت شهدا.
تقویت روحیه مبارزه با کج فکرىها, تحجرها و مقدس مآبیها و اسلام امریکایى و مرفهین.
O 2ـ تلاش به منظور بسیج جامعه و نظام اسلامى در ارج گذارى و تکریم از خانواده هاى معظم شاهد به عنوان الگوهاى متعالى جامعه.
O 3 ـ تلاش مستمر در تحکیم ارتباط معنوى خانواده ها با شهداى گرانقدر انقلاب اسلامى و آرمان هاى مقدس آنها و آماده نمودن آنان براى ((حمل بار امانت)) و پاسدارى از ((میراث عزت و راه و رسم فداکارى)) شهیدان و حضور در صحنه هاى دفاع از ارزش هاى متعالى اسلام.
در رابطه با انجام وظائف مذکور لازم است اهم اقدامات و فعالیت هاى بنیاد شهید انقلاب اسلامى تبیین شود.
جمع آورى, تنظیم و تدوین وصایا, زندگینامه و آثار بیش از 100 هزار تن از شهداى گرانقدر و طراحى و پیاده نمودن رایانه اى ممکن این وصایا و آثار ارزشمند.
تدوین و انتشار آثار شهیدانى از جمله آثار منظوم شهدا و کتب و مجلات و نشریات متعدد که در خدمت اهداف مرتبط با شهادت و شهدا هستند.
تشکیل موزه شهدا و گردآورى و حفظ و عرضه این آثار در موزه که از خرداد 1375 تا بحال منجر به بازدید 92078 نفر شده است.
اقدام در جهت طرح هاى پژوهشى متعدد در عناوین مربوط به ایثار و شهادت به طورى که تاکنون تحقیق و پژوهش در بیش از 14 عنوان طرح انجام شده است از جمله طرح شهید و شهادت از دیدگاه قرآنى و معصومین, طرح تهیه و تدوین کتاب شناسى شهید و شهادت, طرح سرگذشت پژوهشى ویژه فرماندهان دفاع مقدس و... .
برگزارى کنگره ها, یادواره ها, یادبودها و مراسم مربوط به بزرگداشت شهدا و نیز برگزارى نمایشگاه چاپ و پوستر و طراحى و نقاشى تابلوهاى فلزى, نقاشى و طراحى روى دیوار و دیوارنویسى.
تإسیس دانشگاه شاهد در سال 1368 در اجراى فرمان تاریخى مورخ 1365/1/6 حضرت امام (ره) که اساسنامه آن در تاریخ 69/8/29 توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى به تصویب رسید. در حال حاضر 2431 نفر دانشجو در 8 دانشکده این دانشگاه در 24 رشته تحصیلى مشغول به تحصیل مى باشند که حدود 55% دانشجویان این دانشگاه را فرزندان شاهدو 45% دیگر را دانشجویان غیر شاهد تشکیل مى دهند و تاکنون 617 نفر فارغ التحصیل شده اند. علاوه بر فعالیت هاى آموزشى, علمى و اقدامات جارى فعالیت هاى ویژه اى مانند تإسیس مرکز مشاوره ـ فعالیت هاى قرآنى ـ فعالیت هاى مربوط به ترویج فرهنگ شهادت ـ اردوهاى خاص ـ فعالیت هاى تحقیقاتى و انتشاراتى و طرح جامع دانشگاه نیز از اقدامات قابل توجه و شاخص مى باشد.
تإسیس گروه سیماى شاهد در سال 1365 به منظور رشد استعداد و خلاقیت فرزندان شاهد و ارتقإ سطح فرهنگى خانواده هاى معظم شاهد, تجلیل از مقام شهید, معرفى اسوه هاى شاهد و حمایت معنوى از خانواده هاى معظم آنان, تلاش در تبیین و تبلیغ فرهنگ شهادت و ارائه هنرى و جذب مصداق هاى ارزشى فرهنگ شهادت در خلق و خوى و رفتار شهداى بزرگوار انقلاب و جنگ تحمیلى و تلاش در جهت ایجاد فضایى سالم در جامعه هنرى و فیلمسازى از دیگر فعالیت هاى مهم مى باشد که این گروه از بدو تإسیس تاکنون بالغ بر 35 هزار دقیقه برنامه تلویزیونى و سینمایى تهیه, تولید و پخش نموده است که برخى از فیلم هاى تولیدى آن مشخصا مورد تشویق و قدردانى مسوولین خصوصا مقام معظم رهبرى قرار گرفته است.
علاوه بر فیلم ها و سریال هاى متعددى که از جمله چکمه, تیک تاک, تا مرز دیدار, باز باران, توئى که نمى شناختمت, جاى امن, گزل, زیر سایه کنار, کوچه و موزه و... و سریال هاى گل پامچال و سیمرغ پخش شده است فیلم ها و سریال هاى متعدد دیگرى مانند سریال سرداران بزرگ جنگ, سریال شهید بابایى, سریال توفان شن و سریال شهید فهمیده و سریال شهیدرجایى در دست تهیه و اقدام مى باشد. هم چنین مجموعه ((ره یافتگان وصال و برنامه میثاق)) از دیگر برنامه هاى جارى این گروه مى باشد.
فعالیت هاى طرح شاهد به منظور تحقق فرمان حضرت امام خمینى(ره) و اهتمام در امور فرهنگى و تحصیلى فرزندان شاهد در غالب 750 مدرسه شاهد و طرح پراکنده و 49 مدرسه ایثارگران ویژه بزرگسالان با تعداد 86514 نفر دانش آموز و نیز 18194 نفر دانشجو در دانشگاهها از جمله دانشگاه شاهد انجام مى شود. تشکیل 121 کانون فرهنگى ـ تشکیل کلاس هاى آموزش قرآن, حفظ ـ قرائت و مفاهیم و شرکت 73558 نفر در این کلاس ها و چاپ 9 جلدکتاب آموزش قرآن ـ برگزارى جشنواره ها و مسابقات قرآنى ـ ادبى ـ هنرى ـ ورزشى ـ تشکیل کلاس هاى مختلف آموزشى عقیدتى ـ احکام ـ هنرى ـ فنى, حرفه اى ـ تقویتى و علمى, برگزارى اردوهاى مختلف کشورى, استانى و شهرستانى ـ برگزارى سفرهاى زیارتى همسران و والدین محترم شاهد ـ فعالیت هاى مددکارى و دیدار از خانواده محترم شهدا به منظور تجلیل و تکریم و صیانت از این خانواده هاى معظم ـ تإسیس مراکز مشاوره به منظور ارائه خدمات مشاوره اى ـ برگزارى کلاس هاى آموزش خانواده و نیز فعالیت هاى هنرى در زمینه خط و نقاشى (هنرهاى تجسمى), تئاتر و سرود با هدف پرورش استعدادهاى هنرى فرزندان شاهد و آموزش مکاتبه اى و فعالیت هاى تربیت بدنى و ورزشى از مهمترین اقدامات بنیاد در امور فرهنگى مى باشد. با توضیح این مطلب که در اینجا صرفا به بیان اقدامات فرهنگى بنیاد اکتفا شده آن هم به صورت فشرده و اختصار و به سایر فعالیت ها در ابعاد دیگر اشاره نگردیده است.
امید است که با استعانت و استمداد از درگاه باریتعالى و ارواح طیبه شهدا همگان در حفظ و حراست از دست آوردهاى مهم انقلاب عظیم اسلامى و شهدا و ارزش هاى این نظام موفق و موید باشند.
پاورقی ها: