پاسخ به نامه ها


؟ سوال:
در رابطه با بازى شطرنج قبل از انقلاب مراجع حکم به حرام بودن آن مى دادند ولى اکنون بعضى بر فرض عدم برد و باخت آن را جایز دانسته اند در صورتى که همه مى دانند امکان ندارد که یک بازى بشود بدون برد و باخت. مثلا سر یک نوشابه یا نهار یا چیزهاى دیگر و آخر الامر منتهى مى شود به جام و مدال و کاپ و فعلا هم رواج پیدا کرده و در سیماى جمهورى اسلامى هم آموزش داده مى شود. خواهشمند است حکم فقهى آن را بیان فرمائید.
(اراک, حاج على, ک)
پاسخ:
به نظر حضرت امام ـ قدس سره ـ اگر شطرنج در عرف مردم قمار باشد بازى با آن حتى بدون برد و باخت جایز نیست.

؟ سوال:
آیا عروس مى تواند جلو چشم پدر شوهر خود سر برهنه و یا با آستین هاى بالا زده ظاهر بشود؟
(تهران, باقرآباد, قنبر على, ق)
پاسخ:
پدر شوهر محرم است.

؟ سوال:
تکلیف دانشجویان دانشگاه پیام نور که فقط پنجشنبه و جمعه به دانشگاه مى روند آن هم در شهرى غیر از شهر محل اقامتشان راجع به روزه گرفتن چیست؟
(بیرجند, کاظم, چ)
پاسخ:
به فتواى حضرت امام ـ قدس سره ـ اگر مسافت شرعى باشد روزه باطل است.

؟ سوال:
1ـ در مورد کفاره جمع از شما سوال کرده بودم و شما فرموده بودید که باید براى هر کفاره 60 روز روزه بگیرید به این ترتیب که 31 روز آن دنبال هم باشد با توجه به این که من به علت ضعف و بیمارى قادر نیستم 31 روز پى در پى روزه بگیرم آیا از من ساقط مى شود یا این که مى توانم در این بین چند روز بخورم و بعدا بگیرم.
اما اطعام آیا مى توانم پول اطعام 60 فقیر را به روحانى محل بدهم یا باید به نماینده مرجع تقلید برسانم؟
2ـ آیا زن مى تواند بى حجاب توى حیاط یا بالکن بیاید در صورتى که احتمال این که از خانه هاى مجاور او را ببینند وجود دارد.
3ـ آیا مرد مى تواند از پشت پرده یا پنجره و مانند آن از فاصله زیاد به زن نامحرمى نگاه کند.
4ـ اصرار بر گناه صغیره که به فتواى حضرت امام(ره) خود, یک گناه کبیره است یعنى چه؟
5ـ نگاه کردن به دختر بچه هایى که معلوم نیست مکلف شده اند یا نه چه حکمى دارد.
(تهران: مهدوى)
پاسخ:
1ـ باید 31 روز پى در پى باشد و اگر به دلیل بیمارى نمى توانید, به مقدارى که مرض مانع است ضرر نمى زند. پس اگر مثلا پس از 10 روز یک روز یا دو روز خوردن ضرورى است به همین مقدار باید اکتفا کنید و مابقى را پى در پى انجام دهید. ضمنا کفاره جمع اگر براى ابطال روزه با کار حرام باشد مورد احتیاط است و فتوى نیست و مى توانید رجوع کنید به کسى که آن را واجب نمى داند و به اطعام اکتفا نمائید. و در مورد اطعام باید خود طعام داده شود و مى توانید پول را به کسى بدهید که به او اطمینان دارید تا غذا بخرد و به فقرا بدهد و اگر انجام ندادید وصیت کنید که بعدا عمل شود ولى سعى کنید در حال حیات انجام دهید.
2ـ نباید زن خود را در معرض دید نامحرم قرار دهد.
3ـ نگاه از پشت شیشه و پرده نازک هم جایز نیست.
4ـ تشخیص گناه صغیره مشکل است ولى اگر تشخیص داده شود اصرار بر آنها و عدم ترک و توبه, خود در حکم گناه کبیره است.
5ـ بدون لذت و خوف فریفته شدن و به گناه افتادن اشکال ندارد.

؟ سوال:
گوش دادن به آهنگهایى که از صدا و سیما پخش مى شود چه آهنگهاى شاد و غمگین چه آهنگهاى سنتى چه حکمى دارد و آیا باعث باطل شدن روزه نمى شود؟
(اصفهان: ز ـ حیدرى)
پاسخ:
آهنگى که مناسب مجالس لهو و عیاشى نباشد جایز است و هم چنین اگر مشکوک باشد و به هر حال آهنگ روزه را باطل نمى کند.

؟ سوال:
چند سال قبل از ناحیه ساعد, دست راستم شکست پس از گچ گرفتن و معالجات متوجه شدم که دستم کج گرفته و در هنگام وضو و شستن صورت با مشکل مواجه هستم, آیا اشکال دارد در موقعى که دست راست تا این حد مشکل دارد از دست چپ براى شستن صورت استفاده شود؟
(بوشهر: اسفندیار, ک)
پاسخ:
شستن صورت با دست چپ عمدا هم اشکال ندارد بلکه مى توانید زیر لوله بگیرید و بشوئید.

؟ سوال:
1ـ اگر مإموم در هنگام قرائت رکعت دوم به امام اقتدا کند آیا لازم است قنوت را همراه امام بخواند و اگر خواند آیا در رکعت دوم که رکعت سوم امام است خواندن قنوت جایز است؟
2ـ خواندن نماز ظهر و عصر قبل از خواندن قضاى صبح جایز است و اگر بعد از ورود در نماز ظهر یادش آمد چه باید بکند؟
3ـ در صورت نبودن روحانى در روستا و اعتماد مردم به معلم غیر روحانى وى مى تواند جماعت را اقامه کند؟
(بیرجند: جواد,م)
پاسخ:
1ـ باید متابعت از امام کند و مى تواند در رکعت بعد نیز قنوت بخواند.
2ـ خواندن نماز ظهر و عصر قبل از قضاى صبح اشکال ندارد ولى بهتر است ابتدا صبح آن روز را قضا کنید. و اگر در اثنإ نماز یادتان آمد اگر قبل از رکوع رکعت سوم باشد مستحب است عدول به نماز صبح کنید.
3ـ اگر شراط امام جماعت را دارا باشد, اشکال ندارد.

؟ سوال:
1ـ گفتن اذان و اقامه قبل از نمازهاى یومیه و نماز عید فطر و میت چه حکمى دارد؟
2ـ آیا فشار قبر براى هر انسانى وجود دارد و آیا براى همه یکسان است؟
(یزد: م ـ فاطمى)
پاسخ:
اذان و اقامه قبل از نماز یومیه مستحب است و واجب نیست و براى نمازهاى دیگر واجب هم نیست.
2ـ ظاهرا منظور از فشار قبر عذابى است که در عالم برزخ بر انسان به دلیل گناهان یا رفتار او وارد مى شود و اگر انسان نیکوکار باشد و با مردم و بخصوص اهل خانه اخلاق خوب داشته باشد و از گناهان بزرگ اجتناب کند امید است عذابى بر او نباشد.

؟ سوال:
1ـ اگر بعد از مدتى متوجه شویم که سوره اى را که در نماز مى خوانده ایم در چند آیه آن کلمات را اشتباه تلفظ مى کرده ایم آیا نماز صحیح است یا خیر؟
2ـ در حال انجام غسل جنابت متوجه شدم که اذان صبح را شروع کرده اند, من به کار خود ادامه دادم و غسل را به اتمام رساندم آیا روزه ام صحیح است؟
3ـ آیا دعاى هنگام افطار را مى توانیم به فارسى بگوئیم؟
(بندربوشهر: عبدالله, ب)
پاسخ:
1ـ اگر در آن موقع تردید در صحت قرإت نداشتید نماز صحیح است.
2ـ اگر عمدا غسل را تا طلوع فجر تإخیر نیانداخته اید روزه صحیح است و اگر عمدا بوده باید آن روزه را تمام کنید و بعدا هم قضا کنید.
3ـ دعایى که وارد شده باید به عربى خوانده شودولى به فارسى هم دعا کردن خوب است و بهتر است ترجمه همان دعاها باشد.

شیراز: برادر, ر, ز:
خرید لوازم خانگى به صورت قسطى حلال است.

یزد: برادر عبدالله:
عبادت را ترک نکنید هرچند نتوانید حضور قلب را به طور کامل داشته باشید. اگرچه حضور قلب روح نماز است ولى دست یابى به آن بسیار مشکل است و تنها شما نیستید که از این نعمت محرومید که موجب این همه یإس و نومیدى باشد بلکه اصولا تمرکز حواس چه در نماز و چه در غیر آن از مشکل ترین ریاضتها است. آن چه مهم است این که تلاش کنید هرچند به طور محدود خشوع و حضور قلب را در خود ایجاد کنید به هر مقدار که موفق شوید غنیمت است.

اصفهان: راننده تریلر:
سوال خود را از دفتر مرجع تقلیدتان بپرسید.

رزن همدان: خواهر م, ح:
شما هنوز در اول راهید, باید صبر و حوصله داشته باشید هم شما و هم شوهرتان. مطمئن باشید مشکلاتتان تدریجا حل خواهد شد و با همدیگر با صلح و صفا زندگى خواهید کرد هر دو باید بدانید که شما براى همدیگر هستید نه براى خانواده یکدیگر, شما اهمیت ندهید به دور شدن ایشان از خانواده شما, گرچه این کار سزاوار نیست و هم چنین ایشان هم به این جهت اهمیت ندهد بلکه بیشترین توجه را به خوبیها و محبت هاى یکدیگر داشته باشید و سعى کنید با تفاهم و تواضع و به دور از خودخواهى و اصرار بر مواضع خویش یکدیگر را درک کنید. خداوند خانه اى را که در آن صلح و صفا و محبت و صمیمیت باشد دوست دارد و بر عکس خانه اى را که در آن آواى فراق و ناهمگونى بین زن و شوهر مومن داده شود دوست ندارد. شما سعى کنید با محبت و جاذبه خود او را جذب کنید تا هرگز نتواند سخن از ناخوش آیندى بگوید و او نیز باید چنین باشد. خداوند لطف و رحمتش را بر شما نازل فرماید.

جدیدترین آثار مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم که به دفتر مجله اهدإ شده است:
چاپ اول:
روش هاى تإویل قرآن, دکتر محمد کاظم شاکر.
قواعد وقف و ابتدا در قرإت قرآن کریم, دکتر محمد کاظم شاکر.
حریم در فقه شیعه, محى الدین فاضل هرندى.
ابوالاسود الدوئلى فى المیزان, دکتر محمد المنصور.
حسن یوسف, آیه الله سید رضا صدر.
در خانقاه بیدخت چه مى گذرد؟ محمد مدنى.
ادراک حسى از دیدگاه ابن سینا, محمد تقى فعالى, واحد کلام و فلسفه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى.
المعتبر فى شرح المختصر, جلد پنجم, عباس ظهیرى.
دین و چشم اندازهاى نو, ترجمه غلامحسین توکلى, واحد کلام و فلسفه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى.
گذشته, حال و آینده حوزه در نگاه رهبرى, تإلیف جمعى از نویسندگان مجله حوزه.
فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه مجلس شوراى اسلامى جلد سى و پنجم, مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى.
سید محمد کاظم یزدى, مرتضى بذرافشان, پژوهشکده باقرالعلوم.
پول بانک, صرافى, محمد حسین ابراهیمى.
گام نخستین, حسن رمضانى.
سلمان فارسى استاندار مداین, احمد صادقى اردستانى.
مإخذ شناسى نظام تعلیم و تربیت روحانیت, محمد نورى, مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى.
النهجه المرضیه فى شرح الالفیه, تحقیق نقى منفرد.
الالهیات من کتاب الشفإ, تحقیق آیه الله حسن زاده آملى.
تفسیر راهنما روشى نو در ارائه مفاهیم و موضوعات قرآن, جلد هفتم, اکبر هاشمى رفسنجانى و جمعى از محققان.
المعجم المفهرس لالفاظ احادیث بحارالانوار, جزء 14.

چاپ دوم و سوم:
حجاب از دیدگاه قرآن و سنت, فتحیه فتاحى زاده.
مظهر ولایت پژوهشى در زندگى امیرمومنان, سید اصغر ناظم زاده.
تحلیلى از زندگانى سیاسى امام حسن مجتبى(ع) سید جعفر مرتضى ترجمه محمد سپهرى.
پاورقی ها: