شهادت در کلام شهیدان


((شهادت هدیه اى است الهى براى کسانى که لایق آن باشند)).شهید ماشإ الله غرقى از : تهران

((وقتى مرگ حق است ((کل نفس ذائقه الموت))... و بهترین نوع مردن ((شهادت)) در راه خدا مى باشد, شهادت را انسان انتخاب مى کند, و مردن بر اساس انتخاب مى باشد نه مردنى که بر انسان تحمیل شود)).شهید محمد کچویى

((بدانید بهترین آرزویى که مرا سیراب مى کند ((شهادت)) در راه خداست)). شهید على پور مشیر از: تهران

((این دنیا فانى است و همه چیز در فنا شدن است, همه چیز در طبیعت مى میرد, ولى شهید زنده است و در پیش خداى خود روزى مى خورد و فنا نمى شود. براى همین من این راه ((شهادت)) را انتخاب کرده ام)). شهید اسماعیل احمدلو از : اراک

((این بنده حقیر تشخیص دادم که ((شهادت)) تصادفى نیست, بلکه سعادت بزرگى است, لذا آگاهانه راه خود را یافته ام و قدم در این راه نهاده ام)). شهید حمید بابایى روندگان از : تهران

((احساس مى کنم که ((شهادت)) اگرچه براى ما هدف نیست, بلکه وسیله اى براى اعلام اعتقادمان به وحدانیت حق و استقامت در ناملایمات مى باشد, و راهى است بس نزدیک براى رسیدن به معشوق حقیقى)).شهید محمد ابراهیم احمدپور از : قم

((از آن جا که مرگ حق است... و هیچ کس را یاراى مقابله و فرار از مقابل این حکم و منطق الهى نیست, و بالاخره روزى مرگ به سراغ همه خواهد آمد و همه طعم مرگ را خواهند چشید, پس چه بهتر که انسان مرگى را انتخاب کند که آغاز زندگى نوین و جدیدى باشد, زندگى و راهى که انسان با قبول ((شهادت عارفانه و آگاهانه)) انتخاب مى کند, زندگى و راهى که سراسر آن معنویت و عشق و علاقه به الله باشد, زندگى و راهى که در آن صراط مستقیم الهى و رضایت و خشنودى پروردگار قرار گرفته, زندگى و راهى که به مراتب از عسل شیرین تر و باصفاتر از این زندگى مادى مى باشد)). شهید محمد رضا تیغ بند از : تهران

((مرگ هاى با عزت باعث دوام بخشیدن به انقلاب مى شود, و ((شهادت)) هم یک مرگ با عزت است که هم در این دنیا و هم در آن دنیا پر ارزش مى باشد)).شهید غلامرضا طالب لو از : تهران

((من چیزى را گواراتر از شربت ((شهادت)) نمى دانم. شهادت چیزى نیست که بتوان آن را با زبان بیان کرد. شهادت معامله اى است که انسان با خدا مى کند, یعنى انسان جان خود را به فروش مى گذارد و خریدارش هم فقط خداست)).شهید حسین بهزادپور از : تهران

((از خداوند سبحان خواسته ام که نه اسیر شوم و نه معلول, بلکه تمامى پیکرم را خالق منان از من پذیرا باشد و اگر شهادت را نصیبم نمود در صف اول معرکه شهید شوم)).شهید امیر سیاوش مطلع از : تهران

پاورقی ها: