روز قدس و مستضعفین


((روز قدس روزى است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار داد که باید دست خود را از روى مستضعفین بردارید و سر جاى خود بنشینید)).
امام عزیزمان ـ رحمه الله علیه ـ قدس را سمبل و الگوى مقاومت مستمر و بى پایان مسلمانان و مستضعفان در برابر هجوم بى وقفه و دشمنى پیوسته مستکبران و ابرجنایتکاران مى دانند.
امام با سخنان خود درباره ((روز قدس)) که همواره بر آن تإکید مى فرمود و بزرگداشت و احیایش را بر همگان لازم و واجب مى دانست, مى خواست به تمام مستضعفین و محرومین هشدار دهد که خود را در برابر نیروهاى اهریمنى استثمارگران نبازند و با توکل بر نیروى لایزال الهى, قدرتمندانه بر آنها بتازند, و در این راه مقدس هیچ سستى و عقب نشینى نداشته باشند که این قرن به خواست خداوند قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران است. ولى شرط این غلبه و پیروزى همین است که امام(ره) و مقام معظم رهبرى ـ دام ظله ـ بر آن پیوسته تإکید مى کند که در برابر آن همه ظلم و ستم ستمگران در دنیاى زور و چپاول و فریب, بایستد و ((لله)) قیام کند و از پاى ننشیند تا به احدى الحسینین برسد. کافى است انسان از این کودکان مظلوم فلسطین که با سنگ و چوپ به جان دشمن صهیونیستى تا دندان مسلح افتاده اند, الگو و سرمشق بگیرد و در برابر جنایتکاران از خدا بى خبر کوتاه نیاید, نه این که مانند فلسطین فروشان سر میز مذاکره با آنها بنشیند و شهادت ها و شهامت ها و ایثارگرىهاى ملت فلسطین را در طول 50 سال نبرد براى پیروزى و باز به دست آوردن سرزمین مقدس خویش, از یاد ببرد و تمام مقدسات را به خاطر خوشایند دشمنان یا رسیدن به یک قدرت ظاهرى زیر پا بگذارد که امید است نه تنها مسئولین فلسطین به خود آیند بلکه تمام اعراب و مسلمانان, مانند همیشه با اشغالگران صهیونیست مبارزه کنند و از مبارزه برخى این فتح و پیروزى را دور و یا محال مى دانند ولى با حرکت هاى جدیدى که در فلسطین براى آزادسازى آن آغاز شده و اخبار مسرت بخشى به گوش مى رسد و با عقیم ماندن طرح هاى سازش اعراب با اسرائیل, امید است این نهضت مقدس ادامه پیدا کند و روز قدس را با مسلمانان در بیت المقدس جشن بگیریم.

پاورقی ها: