انقلاب اسلامى در کلام شهیدان


((انقلاب اسلامى ایران نتیجه 1400 سال رنج و زحمت و مشقت و تبعید و زندان و شکنجه ها و جنگها و شهادتها مى باشد. افرادى چون مطهرىها و... جان عزیز خود را فدا کرده اند تا این انقلاب به اینجا رسیده است و ما امروز وارث چنین انقلابى هستیم. شما مى دانید حفظ هر چیزى از به دست آوردن آن دشوارتر است.))
آموزگار شهید محمد خالوئى از : تهران

((شجره انقلاب اسلامى احتیاج مبرمى به خون جوانان عاشق و خدمتگزار به خداوند سبحان دارد. از آن طرف, خداوند متعال هم جوانان برومند و شایسته و باتقوا را به وسیله (شهادت) گلچین مى کند.))
دانش آموز شهید داود سهرابى از : تهران

((در اول وصیتنامه به امام عزیز سلام عرض مى کنم که ما را یارى و رهبرى کرد که از نظام کثیف طاغوت خارج شویم و در فضاى سالم انقلاب اسلامى زندگى کنیم. نمى دانم شکر این نعمت را چگونه بجا آورم که اگر انقلاب نمى شد, حالا در این مکان مقدس که خداوند عنایت کامل دارد نبودم بلکه در بدترین و کثیف ترین جاها مشغول معصیت خداوند بودم و از خدا آنقدر دور بودم که هیچ فکرش را هم نمى توان کرد.))
دانش آموز شهید احسان کشاورز محمدى از : تهران

((وقتى انقلاب کردیم و آمریکا را که مظهر شیطان است به رهبرى امام از خاک اسلامى خود بیرون کردیم باید پذیراى مصایب و دشواریها نیز باشیم. وقتى خواستیم که سربلند باشیم و حق بگوییم و به حق دعوت کنیم باید رنج و مشقت فراوانى را تحمل و مبارزه کنیم.))
دانش آموز شهید حمید رزاقى از : تهران

((من یک جان دارم و آن هم مال انقلاب اسلامى است.))
بسیجى شهید محمد قاسم ریاحى از : بندر گز

((امیدوارم این انقلاب که یک انقلاب اسلامى است یک انقلاب جهانى شود و مقدمه براى حضور حضرت بقیه الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدإ باشد.))
دانشجوى شهید على رفیق دوست از : تهران

((این مردم بدون سلاح, فقط با اسلحه ایمان بر مدرنترین سلاحها پیروز شدند و یک بار دیگر تاریخ اثبات کرد که قرآن پیروز است و مشرک و کفار نابود و جایشان در زباله دان تاریخ خواهد بود.))
مهندس شهید منوچهر مهاجرانى از : خمین

((این انقلاب مانند درختى است جوان که احتیاج به خون دارد مى روم تا با خون خود که مقدار ناچیزى است این درخت را آبیارى کنم تا از محصول آن آیندگان استفاده ببرند.))
کارگر شهید رسول رفیعى از : سبزوار

((اى دولتمردان که در نظام جمهورى اسلامى ایران مسوولیتى به عهده دارید باید به فکر مردم باشید باید براى مردم زندگى ساده را به هر نحوى که شده تهیه نمایید انقلاب, انقلاب محرومان است باید در خدمت مردم باشید و خدمت کنید.))
شهید محمد رضا مرادى از : خرمشهر

((نگهدارى انقلاب بزرگترین وظیفه و سخت ترین مسوولیتها است, انقلابى که هم اکنون چشم امید مستضعفان, گرسنگان و پابرهنگان است... اگر مى خواهید روح من در آرامش قرار گیرد به امور مردم رسیدگى کنید.))
پاسدار شهید احمد رضا سعیدى از : تهران
پاورقی ها: