سخنان معصومان

نصیحت پذیرى سبیل هدایت

امام على (ع): ((رحم الله عبدا سمع حکما فوعى و دعى الى رشاد فدنا و إخذ بحجزه هاد فنجى)).(1)
خدا رحمت کند آن کس را که چون سخن حکیمانه اى را بشنود خوب فرا گیرد و چون به هدایت ارشاد گردد بپذیرد و دست به دامن هادى و رهبرى زند و نجات یابد.

امام على (ع): ((إلا و انه من لاینفعه الحق یضره الباطل و من لایستقیم به الهدى یجر به الضلال الى الردى)).(2)
آگاه باشید: آنها که از حق بهره مند نشوند زیان باطل دامنشان را فرا خواهد گرفت و آن کس که هدایت, راهنمایش نگردد گمراهى او را به هلاکت مى کشاند.

امام على (ع): ((اسمعوا النصیحه ممن اهداها الیکم واعقلوها على إنفسکم)). (3)
از کسى که به شما نصیحت خود را هدیه مى کند بشنوید و بپذیرید و آن را براى خود در خاطر نگه دارید.

امام على (ع): ((فاتقوا الله تقیه من سمع فخشع... و عبر فاعتبر و حذر فحذر و زجر فازدجر و راجع فتاب و إرى فراى فاسرع طالبا)).(4)
تقوا پیشه کنید تقواى کسى که چون بشنود احساس مسوولیت کند... و هرگاه درس عبرت به او بدهند عبرت پذیرد و هرگاه او را برحذر دارند قبول کند و اگر منعش کردند از نافرمانى بایستد و چون بازگردد توبه کند و هرگاه نشانش دهند ببیند و به سرعت به سوى حق حرکت کند.

امام على (ع): ((لیکن احب الناس الیک من هداک الى مراشدک و کشف لک عن معایبک)).(5)
بهترین و دوست داشتنى ترین مردم در نزد تو باید کسى باشد که تو را به رشد و هدایت رهنمون سازد و از عیوب تو (در نزد خودت) پرده بردارد.

امام على (ع): ((من استنصح الله وفق)).(6)
هر کس از خداوند متعال درخواست نصیحت کند (و اطاعت اوامرش را نماید) موفق مى شود.

امام على (ع): ((من قبل النصیحه إمن من الفضیحه)).(7)
هر کس نصیحت پذیر باشد از رسوایى در امان خواهد بود.

امام على (ع): ((اتعظوا بمواعظ الله واقبلوا نصیحه الله... واعلموا إن هذا القرآن هو الناصح الذى لایغش... واستنصحوه على إنفسکم واتهموا علیه آرإکم واستغشوا فیه إهوائکم)).(8)
از موعظه ها و اندرزهاى خدا پند بگیرید و نصیحت هاى او را قبول کنید... و بدانید که این قرآن پند دهنده اى است که انسان را نمى فریبد... خویشتن را با آن اندرز دهید و هرگاه نظر و کردار شما بر خلاف قرآن بود خود را متهم سازید و خواسته هاى خویش را در برابر قرآن نادرست بشمارید.

امام حسن (ع): ((إسمع الاسماع ما وعى التذکیر وانتفع به)).(9)
شنواترین گوشها آن است که تذکرها را بشنود و از آنها نفع ببرد.

امام حسین (ع): ((من دلائل العالم انتقاده لحدیثه)).(10)
از نشانه هاى عالم این است که گفتار خود را ـ قبل از بیان کردن ـ نقد و بررسى مى کندO O.

پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) نهج البلاغه : خطبه76. 2 ) همان, خطبه28. 3 ) غرر الحکم: 2494. 4 ) نهج البلاغه : خطبه83. 5 ) غرر الحکم: 7374. 6 ) نهج البلاغه : خطبه147. 7 ) غرر الحکم: 8344. 8 ) نهج البلاغه : خطبه176. 9 ) بحارالانوار: ج78, ص109, ح17. 10 ) تحف العقول: ص248.