گزارش هاى علمى پژوهشى


هورمون درمانى خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش مى دهد
محققان در گسترده ترین تحقیق به عمل آمده اعلام کردند: هورمون درمانى شانس ابتلإ زنان به سرطان سینه را افزایش مى دهد.
محققان پس از تکمیل جامع ترین تحقیق در خصوص هورمون درمانى و ارتباط آن با سرطان سینه دریافتند خطر ابتلا با مدت زمان استفاده از آن افزایش مى یابد اما این خطر 5 سال پس از متوقف ساختن استفاده از آن از بین مى رود.
دکتر گیلان ریوز, متخصص اپیدمولوژى از بنیاد تحقیقاتى سرطان امپریال که هزینه این تحقیق را تإمین کرده اعلام کرد: براى مدت زمان طولانى بین افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه و استفاده از روش هورمون درمانى سوالاتى وجود داشته است. این اولین بار است که ما واقعا به شواهد قطعى دست یافته ایم.
این تحقیق که در نشریه پزشکى ((لانست)) به چاپ رسیده است خاطر نشان مى سازد: استفاده از این روش خطر ابتلا به سرطان سینه را تا 2/3 درصد براى هر سال استفاده افزایش مى دهد. بنابراین افرادى که از روش هورمون درمانى در سن 50 سالگى و به مدت 5 سال استفاده کرده اند دو مورد دیگر ابتلا به سرطان سینه از هر هزار زن در سن 70 سالگى شناسایى مى شوند. و این رقم علاوه بر 45 مورد سرطان سینه است که در هر هزار زن مشخص مى شود.
این تحقیق که به سرپرستى پروفسور ((والرى برال)) از مرکز تحقیقاتى سرطان امپریال صورت گرفته است, اطلاعات به دست آمده از 51 تحقیق جداگانه بر روى بیش از 150 هزار زن از 21 کشور را مورد بررسى قرار داده است. و این امر نشان مى دهد بیش از 90 درصد شواهد در اختیار دانشمندان قرار دارد.
ریوز مى گوید: پیش از این تحقیقات به عمل آمده در این خصوص به یک نتیجه مشخص و قطعى نرسیده بود. و این تحقیق به زنان امکان مى دهد تا تصمیم خود مبنى بر استفاده از این روش را با اطلاع بیشترى اتخاذ کنند.

مصرف بیش از حد مسکن به کبد آسیب مى رساند
پژوهشگران هشدار دادند مصرف بیش از حد داروى مسکن استامینوفن مى تواند باعث آسیب دیدن کبد شود.
به گزارش خبرگزارى یونایتدپرس از بوستون, تحقیقى که در شماره 15 اکتبر مجله پزشکى ((نیوانگلند)) به چاپ رسیده است نشان مى دهد مصرف اتفاقى بیش از حد استامینوفن بیشتر از موارد اقدام به خودکشى با مصرف دارو تلفات به همراه داشته است.
پژوهشگران مرکز پزشکى دانشگاه تگزاس در دالاس استامینوفن را به عنوان عادىترین عامل نارسایى حاد کبدى عنوان کردند.
دکتر ویلیام لى و همکارانش دریافتند از مجموع 590 بیمارى که طى سال هاى 1992 تا 1995 به علت مصرف بیش از حد دارو در بیمارستان دالاس تحت معالجه قرار گرفته بودند 71 نفر در مصرف استامینوفن زیاده روى کرده بودند.
از بین 21 تن که به طور اتفاقى اقدام به مصرف بیش از حد استامینوفن کردند 13 تن با مصرف نوشابه هاى الکلى واکنش سمى را تشدید کرده بودند. این عده بطور میانگین 11 گرم مسکن مصرف کرده بودند و 4 تن از آنها جان سپردند.
در برچسب دارویى بیشتر انواع استامینوفن ها توصیه شده است طى 24 ساعت بیش از 4 گرم (معمولا 8 قرص) مصرف نشود.
با این حال محققان در این گروه 50 تن را یافتند که با مصرف متوسط 24 گرم مسکن اقدام به خودکشى کرده بودند و یکى از آنها جان سپرد.
پاورقی ها: